Jak wypełnić PIT-36 za 2018 przez internet? Instrukcja...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Jak wypełnić PIT-36 za 2018 przez internet? Instrukcja PIT-36 2019

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Uzupełnia się go również w przypadku uzyskania wynagrodzenia poza granicami Polski, czerpania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy. Z PIT-36 korzystają również ci podatnicy, którzy mimo otrzymywania wypłaty w postaci netto, uzyskują dodatkowe dochody, nierozliczone przy pomocy płatnika. Przedsiębiorco – wyślij PIT online, oszczędzając czas i pieniądze!

 

Wyślij PIT online za pomocą programu PIT

Jednym z najpopularniejszych sposobów na przesłanie deklaracji PIT-36 za pośrednictwem internetu jest skorzystanie z dedykowanych narzędzi, takich jak program PIT. Aplikacja ta czyni obowiązek rozliczenia podatku procesem intuicyjnym i szybkim. Sam wybór formularza sprowadza się jedynie do paru kliknięć, za pomocą których ustalimy obowiązujący nas rodzaj rozliczenia (indywidualne, jako małżeństwo bądź samotny rodzic) oraz dodamy załączniki, z którym związane są należne nam ulgi podatkowe.

 

Jakich danych potrzebujemy, aby bez przeszkód uzupełnić PIT-36 za 2018? Rozliczenie deklaracji PIT przez internet za pomocą programu PIT wymaga zarówno danych identyfikacyjnych, jak i dokumentacji osiągniętych zysków bądź poniesionych strat. Do poprawnego wypełniania zeznania podatkowe niezbędne będą:

  • numer NIP prowadzonej działalności,

  • remanent (mający wykazać różnicę w majątku firmy),

  • książka przychodów i rozchodów,

  • dokumentacja kosztów, poniesionych w minionym roku,

  • karty przychodów pracowników wraz z ewidencjami.

  

W sytuacji, w której nie prowadziliśmy firmy, a PIT-36 2019 musimy składać z innych przyczyn (zarobki nierozliczane przez płatnika, wspólne rozliczenie z małżonkiem-przedsiębiorcą), danymi weryfikacyjnymi podatnika będą takie same informacje jak w przypadku PIT-37: imię i nazwisko, adres, numer PESEL i kwota przychodu za 2017 rok, który stanowił podstawę rozliczenia formularza PIT w 2018 r. Aby poprawnie uzupełnić deklarację, należy posiadać wszystkie należne druki PIT-11 bądź PIT-8C – w przypadku nieotrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów, nie wolno pominąć osiągniętych dochodów. Jeśli nie uda nam się rozwiązać komplikacji przed upływem terminu złożenia deklaracji, lepszym rozwiązaniem są samodzielne wyliczenia (i ewentualna korekta) niż zatajenie dochodu.  

  

Wyślij PIT online wraz z wymaganymi załącznikami

Podliczenie wpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego, w zestawieniu z łączną kwotą wypracowanego dochodu wiąże się z ustaleniem wysokości nadpłaty bądź niedopłaty. Jeśli z przeprowadzonych wyliczeń okaże się, że przysługuje nam zwrot podatku, fiskus przekaże należną kwotę w ustalony przez nas sposób (do rąk własnych bądź odpowiednie konto bankowe). Jeśli z uzupełnionej deklaracji wynika niedopłata podatku, różnicę należy uiścić do końca kwietnia. Zwrot podatku powinien dotrzeć do nas w ciągu 45 dni (w przypadku rozliczenia online) lub trzech miesięcy, jeśli rozliczyliśmy się na druku papierowym.

  

Wysokość naszego rozliczenia podatkowego może zostać zredukowana w przypadku korzystania z rozmaitych ulg podatkowych. Największe oszczędności wiążą się ze skorzystaniem z ulgi na dziecko (1 112,04 zł odliczenia w przypadku jednego małoletniego dziecka, które jest zależne od liczby dzieci) oraz ulgą związaną z opłacaniem łącza internetowego (dwukrotne odliczenie rok po roku do 760 zł). Powyższe ulgi należy wykazać w dodatkowym formularzu PIT/O.

 

W zależności od rodzaju należnych nam ulg, formularz PIT-36 możemy uzupełnić o następujące załączniki:

Załącznik

Cel załącznika

PIT/D

Uwzględnienie ulgi mieszkaniowej

PIT/O

Rozliczenie pozostałych ulg

PIT/BR

Ulgi badawczo-rozwojowe za wydatki w 2018 roku

PIT/B

Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej

PIT/Z

Dochody z prowadzonej działalności, które przez 5 lat były objęte zwolnieniem od podatku

PIT/M

Dochody osiągnięte przez małoletnie dzieci

PIT/ZG

Dochody uzyskane za granicą

PIT/DS

Dochody pochodzące z działów specjalnych produkcji rolnej

  

Podatniku! Niezależnie od źródeł osiągniętych dochodów – wyślij PIT online! Program PIT 2018/2019 umożliwi Ci błyskawiczne przesłanie PIT-36 wprost na serwery Ministerstwa Finansów, jak również pomoże Ci w złożeniu kompletnego formularza. Każdego roku z programu PIT korzysta miliony podatników – dołącz do zadowolonych użytkowników, oszczędzając czas i pieniądze!

 

Jak rozliczyć PIT-36 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-36 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

  

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Druk PIT-36 - jak złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 2018/2019 przez internet?