Jak w 2012 r. uzyskać grant lub bon na innowacje dla...
http://sxc.hu/

Jak w 2012 r. uzyskać grant lub bon na innowacje dla swojej firmy?

Ruszył nabór wniosków przedsiębiorców chcących uzyskać grant lub bon na innowację w celu unowocześnienia swojej firmy. Osoby starające się o przyznanie grantu aplikacje mogą składać do 31 lipca, natomiast o bony do 5 lipca.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner mogą ubiegać się o refundację przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Co to jest grant?

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami. Współpraca ta powinna dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem powinno być przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, np.: 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE, Eureka (Eurostars) 2007-2013, Eranet Cornet II, Inicjatywa Cornet, Eranet Erasme2, Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, CELTIC/EUREKA, Leonardo da Vinci - Rozwój innowacji, Knowledge Partneship, Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living), "Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks" 2007-2013 (CIPS Programme), EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP).

Nie ma ograniczeń co do liczby składanych do PARP wniosków. Jeden przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe. Pełną dokumentację programu możecie przejrzeć Państwo TUTAJ.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Jak wysoka jest kwota dotacji?

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 28 maja 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r. do godz. 16.30. W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na swojej stronie internetowej. z 3 dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Całkowity budżet programu w 2012 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 2 mln zł.

Dokumentacja dla Programu Wsparcie na uzyskanie grantu jest dostępna TUTAJ. Natomiast więcej informacji możecie uzyskać Państwo TUTAJ.

Bon na zakup nowych technologii

Trwa także konkurs skierowanych do mikro i małych, które chcą pozyskać wsparcie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 000 zł netto i stanowi pomoc de minimis (możliwość uzyskania dofinansowania do 100% wydatków kwalifikowalnych).

Nabór wniosków trwa od dnia 24 maja 2012 r. do dnia 05 lipca 2012 r. do godz. 16.30. Całkowity Budżet Programu w 2012 roku dostępny dla wnioskodawców to 7 898 000,00 zł.

Dokumentacja dla Programu Bon na innowacje jest dostępna TUTAJ. Więcej informacji możecie uzyskać Państwo TUTAJ.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Duże firmy mają szansę otrzymać dotacje na badania i rozwój (R&D)