Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?
pexels.com

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spośród wszystkich ulg, możliwych do odliczenia od podatku, Polacy najchętniej wybierają ulgę prorodzinną. W ubiegłym roku aż 67% podatników, skorzystało z możliwości obniżenia kwoty podatku ze względu na dzieci.
Ulga prorodzinna jest nielimitowana i pozwala na znaczną oszczędność. Jednak żeby móc z niej skorzystać, należy spełnić określone warunki.


Dla kogo ulga prorodzinna?

Ulga przysługuje podatnikowi, który:

 • podlega w roku podatkowym (za który dokonuje rozliczenia) obowiązkowi podatkowemu;

 • osiągnął dochody opodatkowane na zasadach ogólnych;

 • w stosunku do małoletniego dziecka sprawował władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej (tylko jeśli dziecko z nim zamieszkiwało);

 • utrzymywał pełnoletnie dzieci do czasu ukończenia przez nie szkoły (bez względu na wiek, jeśli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną);

Możliwość przyznania ulgi jest zależna również od sytuacji rodzinnej i finansowej podatnika. Dlatego skorzystać z niej mogą osoby, które:

 • wychowywały jedno dziecko, ale ich dochody nie przekraczają:

  • 112.000 zł w sytuacji, gdy przez cały rok podatkowy pozostawały w związku małżeńskim;

  • 56.000 zł, w sytuacji, gdy nie pozostawały w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

 • wychowywały dwoje lub więcej dzieci- bez względu na wysokość uzyskanych dochodów;

Ile wynosi kwota ulgi?

Ulga prorodzinna ma charakter nielimitowany. Co to oznacza dla podatnika? Przede wszystkim jest to zapewnienie, że ulga przysługuje na każde dziecko, niezależnie od ich ilości. Zmienia się jedynie wysokość kwoty ulgi.
Jeśli posiadasz:

 • jedno dziecko – kwota ulgi wynosi 92,67 zł;

 • dwoje dzieci – kwota 92,67 zł przypada na każde dziecko;

 • troje i więcej dzieci – kwoty rozkładają się następująco:

  • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko;

  • 166,67 zł na trzecie dziecko;

  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko;

Kwota ulgi prorodzinnej dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych, pozostających w związku małżeńskim. Małżonkowie mogą odliczyć ją od podatku w częściach równych (½ na każdego z małżonków) lub w dowolnych, wybranych przez nich, proporcjach.


W jaki sposób skorzystać z ulgi?


Aby móc odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, należy umieścić informacje o niej w formularzu PIT-36 lub PIT-37 przy odliczeniach od podatku. Konieczne jest również dołączenie deklaracji PIT/O. Załącznik ten powinien zawierać dane identyfikacyjne dziecka lub dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna.
Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie, powinni złożyć jeden załącznik PIT/O. Natomiast przy oddzielnych deklaracjach, dokument zostanie dołączony do każdej z nich, z zastrzeżeniem, że prawo do zastosowania ulgi na dziecko przysługuje obojgu rodzicom.

Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej są takie same, zarówno dla małżonków, jak i osób samotnie wychowujących dziecko. Przy czym za samotnego rodzica uznaje się osobę niepozostającą w związku małżeńskim, rozwiedzioną, owdowiałą, a także znajdującą się w separacji lub związku z osobą pozbawioną praw rodzicielskich.

Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie niezbędne dokumenty będa wypełnione poprawnie, skorzystaj z programu PIT pro 2018/2019 od Podatnik.info. Gwarantujemy bezproblemowe przejście przez wszystkie formalności, związane z otrzymaniem ulgi prorodzinnej.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: ulga mieszkaniowa 2020/2021 – szykują się zmiany!