Jak rozliczyć ulgę internetową?
http://sxc.hu/

Jak rozliczyć ulgę internetową?

Ulga internetowa obowiązuje już od kilku lat, a nadal nie wszyscy uprawnieni z niej korzystają. Odliczenie internetu nie jest trudne – przeczytaj nasz poradnik.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Aby skorzystać z ulgi internetowej, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, ponieść w danym roku podatkowym wydatki za użytkowanie internetu w miejscu zamieszkania oraz posiadać faktury za usługi dostarczenia internetu wystawione na własne nazwisko. Faktury mogą mieć formę elektroniczną.

Ulga internetowa jest limitowana – w danym roku podatkowym nie można odliczyć więcej niż 760 zł brutto. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z ulgi korzysta każde z małżonków. Wtedy oboje mogą odliczyć po 760 zł (oczywiście do wysokości kwoty rzeczywistych wydatków na internet), ale jest jeden warunek – faktury muszą być wystawiane na nazwiska obojga małżonków. Gdy na dokumentach widnieje nazwisko tylko jednego z nich, z ulgi nie może skorzystać druga osoba. 

 

Kwotę obliczamy, sumując wydatki na internet poniesione w ciągu roku podatkowego. Przy czym, jeśli na podstawie jednej faktury, opłacamy kilka usług, opłata na internet musi być wyodrębniona – z dokumentu musi jasno wynikać, jaka dokładnie kwota dotyczy usług internetowych. Uwaga – odliczyć możemy wyłącznie użytkowanie internetu. Opłaty instalacyjne, modernizacyjne czy związane z obsługą techniczną nie podlegają odliczeniu. 

 

Opłaty za internet odliczamy od przychodu od dochodu, w zależności od formy opodatkowania. Osoby opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg skali podatkowej odliczają je od dochodu. W przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze odliczają ulgę w trakcie roku podatkowego i wykazują odliczenia w zeznaniu PIT-36 wraz z informacją o odliczeniach PIT/O. Pozostali podatnicy opodatkowani podatkiem od osób fizycznych odliczają ulgę po zakończeniu roku podatkowego, rozliczając się na podstawie PIT-36 bądź PIT-37, załączając również formularz PIT/O.  Podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą rozliczyć się w trakcie roku podatkowego bądź po jego zakończeniu w zeznaniu PIT-28 z dołączonym formularzem PIT/O. 

 

Opłaty za internet można odliczyć jedynie, jeśli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), 
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

 

Opracowano na podstawie broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dostępnej TUTAJ

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowe ulgi PIT