Jak rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca...
Redakcja
Pixabay.com
Podatnik.info

Jak rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko w PIT za 2017 rok?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko w PIT w 2018 roku?

Zgodnie z ustawą podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko, jeżeli w 2017 roku samodzielnie się nim opiekował bez pomocy innego rodzica lub opiekuna. Dodatkowo musi być:

 • panną,
 • kawalerem,
 • wdową,
 • wdowcem,
 • rozwódką,
 • rozwodnikiem,
 • osobą, w stosunku do której orzeczono separację
 • osobą, której małżonek został pozbawiony praw do wychowania dzieci (władzy rodzicielskiej) lub
 • osobą, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.


Ponadto z preferencyjnego rozliczenia w PIT za 2017 rok można skorzystać, jeżeli władza rodzicielska lub opieka dotyczy dzieci:

 • małoletnich, czyli do ukończenia 18 roku życia, bez względu na ilość uzyskanych przez dzieci przychodów w danym roku,
 • bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej (co ważne, dziecko może uzyskiwać inne przychody, np. opodatkowane liniowo, ryczałtem, z praw majątkowych).


Osoba samotnie wychowująca dziecko a skala podatkowa w PIT za 2017 rok


Aby rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, podatnik w 2017 roku musiał również uzyskiwać dochody objęte skalą podatkową (stawki 18 i 32 proc.). Do najczęstszych źródeł rozliczanych w PIT na zasadach ogólnych zaliczamy umowę o pracę, umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarczą.


W takim przypadku należy  wybrać w deklaracji PIT-36 lub PIT-37 pole „w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci”. Z tej formy rozliczenia nie mogą skorzystać podatnicy osiągający dochody opodatkowane w formie podatku liniowego (19 proc.), ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej.


Samotny rodzic a rozliczenie PIT online w 2018 roku


Samotnym rodzicom lub opiekunom wspólnie z dzieckiem najwygodniej będzie rozliczyć się przez internet. W tym celu Ministerstwo Finansów stworzyło system e-Deklaracje, z którym w pełni skonfigurowany jest program PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. Wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych, a następnie urząd skarbowy online na ich podstawie zweryfikuje naszą tożsamość:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.


Następnie po wyborze przez użytkownika sposobu rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, intuicyjny kreator pomoże przebrnąć przez kolejne pola deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Gdy wysyłka zeznania rocznego dobiegnie końca, za pośrednictwem portalu podatkowego otrzymamy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest to jedyny dowód, że PIT za 2017 rok dotarł do urzędu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga na dzieci a rozliczenie samotnego rodzica w PIT za 2017 rok