Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca...
Pixabay.com
Podatnik.info

Jak rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko w PIT za 2017 rok?

Osoby, które w 2017 roku samotnie wychowywały dzieci i uzyskiwały dochody opodatkowane według skali podatkowej, mogą wspólnie z nimi rozliczyć się w PIT za 2017 rok. Dzięki preferencji zapłacą podatek zaledwie od połowy rocznych dochodów, a także z obniżoną składką niż w przypadku samodzielnego rozliczenia.

Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko w PIT w 2018 roku?

Zgodnie z ustawą podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko, jeżeli w 2017 roku samodzielnie się nim opiekował bez pomocy innego rodzica lub opiekuna. Dodatkowo musi być:

 • panną,
 • kawalerem,
 • wdową,
 • wdowcem,
 • rozwódką,
 • rozwodnikiem,
 • osobą, w stosunku do której orzeczono separację
 • osobą, której małżonek został pozbawiony praw do wychowania dzieci (władzy rodzicielskiej) lub
 • osobą, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.


Ponadto z preferencyjnego rozliczenia w PIT za 2017 rok można skorzystać, jeżeli władza rodzicielska lub opieka dotyczy dzieci:

 • małoletnich, czyli do ukończenia 18 roku życia, bez względu na ilość uzyskanych przez dzieci przychodów w danym roku,
 • bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej (co ważne, dziecko może uzyskiwać inne przychody, np. opodatkowane liniowo, ryczałtem, z praw majątkowych).


Osoba samotnie wychowująca dziecko a skala podatkowa w PIT za 2017 rok


Aby rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, podatnik w 2017 roku musiał również uzyskiwać dochody objęte skalą podatkową (stawki 18 i 32 proc.). Do najczęstszych źródeł rozliczanych w PIT na zasadach ogólnych zaliczamy umowę o pracę, umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarczą.


W takim przypadku należy  wybrać w deklaracji PIT-36 lub PIT-37 pole „w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci”. Z tej formy rozliczenia nie mogą skorzystać podatnicy osiągający dochody opodatkowane w formie podatku liniowego (19 proc.), ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej.


Samotny rodzic a rozliczenie PIT online w 2018 roku


Samotnym rodzicom lub opiekunom wspólnie z dzieckiem najwygodniej będzie rozliczyć się przez internet. W tym celu Ministerstwo Finansów stworzyło system e-Deklaracje, z którym w pełni skonfigurowany jest program PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. Wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych, a następnie urząd skarbowy online na ich podstawie zweryfikuje naszą tożsamość:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.


Następnie po wyborze przez użytkownika sposobu rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, intuicyjny kreator pomoże przebrnąć przez kolejne pola deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Gdy wysyłka zeznania rocznego dobiegnie końca, za pośrednictwem portalu podatkowego otrzymamy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest to jedyny dowód, że PIT za 2017 rok dotarł do urzędu skarbowego.

Loading Comments