Jak rozliczyć PIT-37 przez internet w 2018 roku?
Pixabay.com
Podatnik.info

Jak rozliczyć PIT-37 przez internet w 2018 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto składa PIT-37 w rozliczeniu za 2017 r. w 2018 roku?


PIT-37 za ubiegły rok muszą do 30 kwietnia 2018 roku złożyć w urzędzie skarbowym podatnicy, którzy w 2017 roku uzyskali dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, zleceniodawcy, organu emerytalnego bądź rentowego - ZUS bądź KRUS itd.), a rozliczają się z fiskusem w ramach skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.). Zgodnie z ustawą dokładnie są to osoby osiągające dochody z następujących źródeł:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.


Jakie ulgi w PIT-37 za 2017 r. w 2018 roku?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby rozliczające się według skali podatkowej za 2017 rok mogą w deklaracji PIT-37 składanej w 2018 roku odliczyć następujące ulgi:

Ulga rozliczana w PIT-37

Kwota odliczenia

Wskazówki

Ulga na dzieci (prorodzinna)

1 dziecko – 1112,04 zł rocznie (limit dochodu rodziców),

2 dzieci – łącznie 2224,08 zł rocznie,

3 dzieci – łącznie 4224,12 zł rocznie,

4 dzieci – łącznie 6924,12 zł rocznie,

Na każde kolejne dziecko po 2700 zł rocznie.

-

Ulga rehabilitacyjna

Faktyczna kwota poniesionych przez podatnika wydatków.

Może być limitowana w zależności od celu wydatków.

Ulga na leki

Miesięcznie kwota faktycznie poniesionego wydatku na zakup leków minus 100 zł.

 

Ulga na samochód użytkowany przez osobę niepełnosprawną

Do 2280 zł rocznie.

Limit odliczenie do faktycznej wysokości poniesionych wydatków.

Darowizny na cele kultu religijnego

Nie więcej niż łącznie 6 proc. dochodu.

Osobno rozliczana darowizna na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła.

Darowizna honorowych krwiodawców (ulga na krew)

Nie więcej niż łącznie 6 proc. dochodu.

Do 3601 zł może odliczyć mężczyzna, a 3484 zł kobieta.

Darowizny na organizacje pożytku publicznego

Nie więcej niż łącznie 6 proc. dochodu.

 

Darowizna na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów

Można odliczyć kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nawet do 100 proc. dochodu podatnika.

 

Składki na IKZE

Do 5115,60 zł rocznie.

 

Ulga abolicyjna

Odliczenie w pełnej wartości różnicy między kwotą wynikającą z metody zwolnienia z progresją a odliczenia proporcjonalnego.

 

Wydatki poniesione na internet

Do 760 zł rocznie.

Wyłącznie przez dwa kolejne lata. Podatnik koniecznie musi zachować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków.

Źródło: Opracowanie Podatnik.infoJak rozliczyć PIT-37 przez portal podatkowy?


Najszybciej i najwygodniej PIT-37 można złożyć przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje. Wystarczy skorzystać z całkowicie darmowego programu PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. W kilka minut można to zrobić w domowym zaciszu na ekranie swojego komputera, tabletu czy smartfona. Jedyne co musimy zrobić, to podać 5 poniższych danych, na podstawie których urząd skarbowy weryfikuje tożsamość podatnika, a następnie przy użyciu intuicyjnego kreatora przebrnąć przez kolejne etapy rocznego rozliczenia deklaracji podatkowej:

 • imię,
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.


Program PIT Pro 2017/2018 posiada aktualne druki podatkowe Ministerstwa Finansów, a portal podatkowy Podatnik.info jest skonfigurowany z systemem e-Deklaracje.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Fiskus może uderzyć w spóźnialskich właścicieli mieszkań! Jak w porę nie wypełnisz PIT