Jak rozliczyć PIT-36 przez internet w 2018 roku?
Pixabay.com
Podatnik.info

Jak rozliczyć PIT-36 przez internet w 2018 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto wypełnia PIT-36 za 2017 rok?


PIT-36 w 2018 roku muszą wypełnić podatnicy, którzy w ubiegłym roku prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (również w przypadku, jeżeli korzystali z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub też jeżeli rozliczali się w jednym z pięciu kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy),
 • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.


Ponadto PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy w 2017 roku uzyskali przychody z następujących źródeł:

 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • ze źródeł krajowych, od których byli zobowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu 2017 roku nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek.


Jakie ulgi w PIT-36 w 2018 roku?

Odliczenie w PIT-36

Limit odliczenia

Uwagi

Ulga prorodzinna (na dzieci)

1 dziecko – 1112,04 zł rocznie (limit dochodu rodziców)/2 dzieci – łącznie 2224,08 zł rocznie/3 dzieci – łącznie 4224,12 zł rocznie/4 dzieci – łącznie 6924,12 zł rocznie.

Z kolei na piąte i każde kolejne dziecko po 2700 zł rocznie.

-

Ulga na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Faktyczne koszty wydatków.

Limitowana w zależności od celu zakupu sprzętu.

Ulga na zakup leków

Faktycznie kwota poniesionych w miesiącu zakupów leków minus 100 zł.

 

Ulga na zakup samochodu używanego przez osobę niepełnosprawną

Limit wydatków wynosi 2280 zł rocznie.

Limitowana jest kwota faktycznej wysokości poniesionych wydatków.

Darowizny przeznaczone na potrzeby kościołów

Limit odliczenia to łącznie 6 proc. rocznego dochodu podatnika.

 

Ulga na krew

Nie można odliczyć od dochodu więcej niż łącznie 6 proc. od dochodów podatnika.

3601 zł może odliczyć mężczyzna, a 3484 zł kobieta.

Darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego

Limit odliczenia wynosi nie więcej niż łącznie 6 proc. dochodu.

 

Ulga B+R (badania i rozwój)

Można odliczyć od 30 do 50 proc. kosztów poniesionych na poszczególne wydatki, które przysługują w ramach ulgi.

 

Składki wpłacone na konto IKZE

Można odliczyć wartość równą podstawie opodatkowania, do 5115,60 zł rocznie.

 

Składki ZUS

Odliczenie do wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2017 roku.

 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Maksymalna kwota odliczenia zwrotu łącznie z podatkiem.

 

Wydatki poniesione na internet

Do 760 zł rocznie.

Wyłącznie przez dwa kolejne lata. Podatnik koniecznie musi zachować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków.

Źródło: Opracowanie własne Podatnik.info


Jak rozliczyć PIT-36 przez portal podatkowy?


Najwygodniejszym sposobem wypełnienia PIT-36 jest skorzystanie z systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Zapewnia za pośrednictwem internetu bez wychodzenia z domu możliwość złożenia rozliczenia rocznego w urzędzie skarbowym. W kilka minut można to zrobić np. dzięki programowi PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. Wystarczy jedynie podać 5 następujących danych:

 • imię,
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.


Na ich podstawie system e-Deklaracje identyfikuje tożsamość podatnika. Następnie wystarczy przy pomocy intuicyjnego kreatora przejść przez kolejne etapy rozliczenia rocznego. Gdy otrzymamy za pośrednictwem portalu podatkowego Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), możemy być pewni, że nasz PIT dotarł do urzędu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć podatek liniowy w PIT-36L przez internet w 2018 roku?