Jak rozliczyć PIT-11?
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Jak rozliczyć PIT-11?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jeśli chodzi o płatników, to są oni zobowiązani dostarczyć PIT-11 po jednym egzemplarzu do podatnika oraz Urzędu Skarbowego w odpowiednich terminach. Taki dokument powinien zawierać informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, przychodach, a także kosztach uzyskania przychodu.

Obecnie, rozliczenie PIT-11 jest niezwykle proste. Do dyspozycji płatników pozostaje mnóstwo programów podatkowych, które pozwalają sprawnie wygenerować formularz. Tak przygotowany druk można wysłać przez internet lub wydrukować i zanieść osobiście do odpowiedniego Urzędu Skarbowego albo wysłać pocztą.

Co to jest PIT-11?

Najprościej rzecz ujmując, PIT-11 to informacja o dochodach podatnika. W tym formularzu ujęte są przychody i dochody podatnika, jak również koszty oraz informacje o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacone przez płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę).

Dla podatników, PIT-11 jest podstawą, aby poprawnie wypełnić zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-37. Choć, co warto nadmienić, nie jest to jedyny druk pozwalający na szybkie rozliczenie podatku PIT.

Natomiast, dla pracodawców, wypełnienie PIT-11 jest to ważny obowiązek podatkowy. W formularzu PIT-11 muszą oni umieścić najważniejsze informacje dotyczące konkretnego podatnika, takie jak przychód podatnika, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, itd.

Kiedy otrzymuje się PIT-11?

Deklarację PIT-11 otrzymuje się od podmiotów-płatników, którzy wypłacali nam wynagrodzenie. Jeśli w danym roku podatkowym byliśmy zatrudnieni w kilku miejscach pracy, otrzymać możemy kilka druków PIT-11. Nie jest to jednak problem, gdyż one wszystkie trafiają do tej tego samego rocznego zeznania podatkowego.

Formularz PIT-11 otrzymują osoby, które:

 • pracowały w oparciu o umowę o pracę,
 • otrzymały dochód z tytułu umowy zlecenie,
 • były zatrudnione na umowę o dzieło,
 • osiągnęły dochód z realizacji praw autorskich,
 • otrzymały zarobki dzięki członkostwu w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • osiągnęły dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście lub społecznie,
 • otrzymały należności za pracę jako osoby tymczasowo aresztowane,
 • uzyskały dochody pochodzące ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • otrzymały należności na bazie umowy aktywizacyjnej.

Co się znajduje w PIT-11?

Deklaracja PIT-11 zawiera kwoty, które każdy podatnik powinien uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Druki PIT-11 są podstawą do rozliczenia rocznego PIT‑37 lub PIT-36.

W tym formularzu znaleźć się powinny następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne płatnika,
 • dane podatnika podatku dochodowego, którego dotyczy formularz PIT-11,
 • wysokość przychodów podatnika,
 • koszty uzyskania przychodów z tytułu spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • dochody otrzymane przez podatnika,
 • pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • pobrane składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pobrane zaliczki na podatek,
 • informacje dotyczące przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Co należy zrobić z PIT-11?

Formularz PIT-11 jest podstawą do wypełnienia zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37. Każdy podatnik ma obowiązek powiadomić Urząd Skarbowy o osiąganych dochodach, w czym PIT-11 może wydatnie pomóc. Wystarczy przenieść dane z druku PIT-11 do odpowiedniej deklaracji PIT.

W tym formularzu znajdują się dochody opodatkowane według skali, od których płatnik miał obowiązek odprowadzać wymagane zaliczki oraz składki. Na szczęście, nie ma potrzeby udawać się z drukiem do Urzędu Skarbowego - wystarczy, że przechowamy nasz PIT-11 w bezpiecznym miejscu przez okres co najmniej pięciu lat.

Dodatkowo, osoby nie pełniące roli płatników muszą wypełnić dwie części formularza: F i G. Oto co musi się znaleźć w tych częściach:

Część F

W części F wykazane zostają przychody, od których nie pobierano zaliczek na podatek. W związku z tym, obowiązek zapłaty podatku od tych przychodów ciąży bezpośrednio na podatniku. Co ważne, nie podaje się tutaj świadczeń zwolnionych z podatku.

W tej części formularza znaleźć można wypłaty z tytułu:

 • świadczeń nie będących tzw. sprzedażą premiową,
 • świadczeń z tytułu bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, byłych pracowników oraz członków ich rodzin,
 • zasiłku chorobowego wypłacanego przez zleceniodawców,
 • świadczeń z tytułu umów o pracy przy zbiorach,
 • upominków wręczanych w związku z promocją i reklamą przekazującego (powyżej 200 zł).

Część G

Jeśli chodzi o część G, to jest ona nieco bardziej rozbudowana. Wskazuje się tutaj przychody, które są zwolnione z podatku - m.in. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i umowy o pracę, wypłacane osobom do ukończenia 26 roku życia, jeśli nie przekroczyły one progu 85.528 zł.

Oto lista pozostałych dochodów, które należy umieścić w tej części:

 • stypendia dla uczniów i studentów nie przekraczające rocznej wartości 3.800 zł (stypendia powyżej tej kwoty trafiają do części C),
 • dochody pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, wliczając środki programów badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO (zwolnienia się nie stosuje wobec osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z tymże programem),
 • renty inwalidzkie otrzymywane z zagranicy z tytułu inwalidztwa wojennego,
 • środki z zagranicy przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
 • renty wypadkowe osób, które zostały inwalidami w skutku przymusowego pobytu na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945.

Jak przenieść dane z PIT-11 do rocznego zeznania podatkowego?

Przeniesienie informacji z PIT-11 do innych formularzy jest niezwykle proste. Wystarczy przepisać dane z jednego druku do odpowiednich rubryk w drugim. Jako, że odpowiadające sobie części są podobnie nazwane, nie powinno to sprawić większych kłopotów.

Przykładowo, do części o dochodach w formularzu PIT-37 należy przepisać dochody umieszczone w PIT-11. Podobnie czynimy z informacją o uiszczonych składkach zdrowotnych i społecznych, które przepisujemy do odpowiadających rubryk w formularzach PIT-36 i PIT-37.

Co ważne, w przypadku kilku formularzy PIT-11, wartości z nich należy zsumować i przepisać kwotę zsumowaną! Warto też zwrócić uwagę, czy nasze koszty uzyskania przychodów oraz składki zdrowotne i społeczne nie przekroczyły odpowiednich limitów.

Do kiedy należy wysłać PIT-11 do Urzędu Skarbowego i podatnika?

Płatnicy są zobowiązani dostarczyć PIT-11 Urzędowi Skarbowemu do 31 stycznia 2022 roku. Podatnicy muszą poczekać na otrzymanie informacji PIT-11 trochę dłużej, gdyż termin dostarczenia tego druku podatnikowi trwa do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Warto nadmienić, że wiele w tej kwestii zależy również od organizacji firmy. 28 lutego 2022 roku to ostatni dzień przekazania druku osobiście lub nadania listu poleconego, więc sam formularz PIT-11 może dopiero znaleźć się w rękach podatnika nawet 7-8 marca.

Czy można otrzymać PIT-11 w formie elektronicznej?

Coraz więcej firm decyduje się skorzystać z formy elektronicznej wysyłki deklaracji PIT-11. Jest to możliwe pod warunkiem zachowania urzędowego wzoru i reszty niezbędnych formalności. Przykładowo, jednym z wymaganych elementów jest znalezienie się podpisu płatnika pod dokumentem - można tego dokonać poprzez podpis elektroniczny.

W przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się na taką formę dostarczenia formularza, może on trafić na naszą skrzynkę pocztową email. Warto więc sprawdzić wraz z końcem lutego czy e-PIT-11 nie czeka na nas pośród pozostałych maili.

Każdy płatnik może również przesłać e-PIT-11 w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Należy jednak wtedy skorzystać z odpowiedniego oprogramowania.

Dla wielu pomocny może okazać się fakt, że można w takim przypadku skorzystać z innych form autoryzacji niż podpis elektroniczny. Jednakże, większość pracodawców nadal decyduje się przekazać formularz osobiście lub listownie.

Czy można wypełnić PIT automatycznie?

Choć deklaracja PIT-37 może zostać wypełniona i przesłana bez naszej ingerencji, warto jednak spojrzeć na wprowadzone dane. Aby uniknąć komplikacji, opłaca się skonfrontować informacje o kosztach uzyskania przychodu oraz dochodach ze stanem faktycznym i nanieść odpowiednie poprawki. Ponadto, można dodać informację o przysługujących nam ulgach podatkowych, które nie zostały uwzględnione w automatycznie przygotowanej deklaracji.

Brak PIT-11 - Co zrobić, jeśli nie otrzymamy PIT-11?

Czasami, osoba wypłacająca nam wynagrodzenie nie jest zobowiązana wypełniać deklaracji PIT-11. Dzieje się tak w sytuacji, gdy umowa z osobą niebędącą pracownikiem opiewa na kwotę 200 zł lub niższą. Wtedy pobrany zostaje 18% podatek od umowy, a podatnik nie wprowadza dochodu, który otrzymał w ramach działalności wykonywanej osobiście w ramach tej umowy w PIT roczny.

Należy jednak nadmienić, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć nam PIT-11 w większości przypadków. Gdy nie otrzymamy tego formularza w terminie, warto skontaktować się z działem księgowości firmy lub bezpośrednio z pracodawcą. W skrajnych przypadkach, możemy nawet przekazać informację do Urzędu Skarbowego o niewypełnieniu obowiązku podatkowego przez pracodawcę.

Niestety, brak otrzymania informacji PIT-11 nie zwalnia nas z obowiązku wypełniania rocznej deklaracji podatkowej. Wtedy możemy posiłkować się innymi źródłami jak wyciągi z konta bankowego, paski wynagrodzeń, czy druk RMUA.

Spóźniony PIT-11 - Co należy zrobić, gdy otrzymamy PIT-11 po terminie?

W przypadku, gdy PIT-11 do nas dotrze, a my już zdążyliśmy wypełnić nasze roczne zeznanie podatkowe, warto porównać dane z otrzymanego formularza z naszymi obliczeniami. Pozwoli to na poprawne rozliczenie z fiskusem.

Warto zwrócić szczególną uwagę na:

 • sekcję dochody/straty ze źródeł przychodów,
 • koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy,
 • informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

W przypadku, gdy kwoty podane w informacji PIT-11 nie zgadzają się ze stanem faktycznym, musimy zrobić korektę PIT. Warto dokonać obliczeń kilka razy, gdyż w zeznaniu, które przesyłamy Urzędowi Skarbowemu należy uwzględnić rzeczywiste kwoty przychodów i kosztów.

PIT-11 a PIT-11A - Jaka jest różnica?

Druki PIT-11 często mylone są przez podatników z PIT-11A. Jest to zrozumiały błąd, gdyż oba te druki są bardzo podobne. Nie są to natomiast dokumenty tożsame. Główna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że zawierają one inne dane.

PIT-11, jak już wspomnieliśmy, to informacja o przychodach danego podatnika (np. zatrudnionego na umowę zlecenie lub ze stosunku pracy nakładczej), jak również kosztach uzyskania przychodu (np. z tytułu stosunku służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy) oraz odprowadzonych składkach i zaliczkach.

PIT-11A to informacja o naszych rocznych dochodach jak renty czy emerytury. W PIT-11A znajdują się także informacje o składkach zdrowotnych płaconych przez organ rentowy do NFZ. W związku z tym, PIT-11A przekazuje nam odpowiedni organ rentowy (ZUS lub KRUS), a nie pracodawca. Najczęściej jednak organy przesyłają nam formularz PIT-40A, czyli roczne rozliczenie podatku.

PIT-11A możemy otrzymać w przypadku, gdy nie pobierano od nas zaliczek na podatek dochodowy w związku z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Innymi słowy, jeśli w stosunku do nas ustał obowiązek poboru zaliczek, możemy spodziewać się PIT-11A w naszej skrzynce pocztowej.

Zarówno PIT-11 jak i PIT-11A mogą nam pomóc rozliczyć PIT, co możemy zrobić w e-Urzędzie Skarbowym lub korzystając ze standardowych metod.

Jak rozliczyć PIT-11? - podsumowanie

W głównej mierze, drukiem PIT-11 zajmują się płatnicy. To na nich spoczywa obowiązek wypełnienia tego formularza i przekazania go do Urzędu Skarbowego właściwemu dla pracownika (według miejsca zamieszkania) oraz samemu zainteresowanemu.

Odpowiednio wypełniony formularz PIT-11 musi trafić do fiskusa do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli chodzi o ostateczny termin dostarczenia informacji PIT-11 przez pracodawcę do pracownika-podatnika, to trwa on do końca lutego roku następnego, za który sporządzona jest deklaracja.

Forma przekazania informacji PIT-11 jest dowolna - można to zrobić drogą elektroniczną, jak również przekazać druk osobiście lub wysłać go pocztą.

Jeśli otrzymaliśmy od pracodawcy PIT z opóźnieniem, warto sprawdzić czy wprowadzone przez nas dane do zeznania podatkowego są poprawne. W przypadku nieścisłości, należy dokonać korekty PIT, aby bezproblemowo rozliczyć się z fiskusem.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!