Jak otrzymać zwrot podatku na konto bankowe?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak otrzymać zwrot podatku na konto bankowe?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Fiskus samodzielnie powinien weryfikować PIT podatnika

Jeden z posłów w zapytaniu nr 3894 zwrócił uwagę na fakt, że podatnicy chcący odliczyć wydatki poniesione na użytkowanie internetu muszą posiadać rachunki od dostawcy tego typu usługi. Zdaniem parlamentarzysty stanowi to problem dla osób, którzy zrezygnowały z papierowej wersji na rzecz e-rachunku. Ponadto coraz więcej Polaków w trosce o zmniejszenie zużycia papieru przechodzi na nowoczesne formy rozliczeń, ale niestety nie znajduje to akceptacji w oczach instytucji podatkowych. 

Poseł uważa, że podatnik oświadczając w zeznaniu rocznym korzystanie z sieci, na co przysługuje ulga, powinien być zwolniony z obowiązku udawadniania prawa do powyższej preferencji. To urząd skarbowy swoimi kanałami musi być w stanie sprawdzić prawidłowość deklaracji podatkowej.

W związku z powyższym parlamentarzysta zadał Ministerstwu Finansów m. in. następujące pytanie:

Czy ministerstwo planuje opracowanie rozwiązań umożliwiających sprawdzenie poniesionych wydatków przez płatników podatków przy wykorzystaniu e-faktur bez konieczności przedstawiania wersji papierowej rachunków?

Niektóre urzędy mogą mieć kłopoty techniczne z weryfikacją e-rachunków

W odpowiedzi na zapytanie resort podkreślił, że zgodnie z przepisami każdy dokument, z którego będą wynikały dane niezbędne do ustalenia osoby ponoszącej wydatek, kwoty tego wydatku, tytułu jego poniesienia, jak również odbiorcy zapłaty, będzie stanowił dla podatnika podstawę ustalenia kwoty przysługującego mu odliczenia. Ponadto należy wskazać, iż nie ma przeszkód prawnych do okazania przez podatnika faktury elektronicznej, obecny stan prawny pozwala na równe traktowanie faktur papierowych i elektronicznych.

Ministerstwo wyjaśnia jednak, że mogą wystąpić przeszkody o charakterze technicznym w zakresie weryfikacji faktur elektronicznych związane z możliwościami informatycznymi poszczególnych urzędów skarbowych. W takiej sytuacji organ podatkowy może zwrócić się do podatnika o okazanie dokumentów lub o złożenie ich fotokopii, które potwierdzają uprawnienia poszczególnej osoby do korzystania z ulg podatkowych.

Dodatkowo resort przypomina, że obowiązek udowodnienia prawa do korzystania z przewidzianej w ustawie ulgi obciąża odliczającego ją podatnika, który wywiódł z tego faktu określone skutki prawne, a nie organ podatkowy. Jednocześnie Ministerstwo informuje, że jest w fazie prac nad wdrożeniem programu e-Podatki mającego na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją.Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Tarcza antyinflacyjna 2023 – co się zmieni?