Jak odliczyć w PIT za 2016 r. wydatki na przewodnika osoby...
BBC/http://skroc.pl/5bc63/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/bfe50
Podatnik.info

Jak odliczyć w PIT za 2016 r. wydatki na przewodnika osoby niepełnosprawnej?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik w PIT za 2016 rok może m. in. odliczyć wydatki poniesione na opłacenie przewodnika.


Kto może odliczyć wydatki na przewodnika w PIT za 2016 rok?


Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na rzecz opłacenia przewodników podatników, którzy:

  • są osobami niewidomymi I lub II grupy inwalidztwa,
  • należą do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.


Ponadto z preferencji mogą skorzystać podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne i są członkami ich rodziny, a jednocześnie łączny dochód chorego nie przekroczył w 2016 roku kwoty 9 120 złotych.


Kiedy nie odliczysz wydatków na przewodnika?


Zgodnie z ustawą, w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu nie podlegają wydatki poniesione na opłacenie przewodnika, jeżeli zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Z kolei w przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.


Limit odliczenia i dokumentacja wydatków


Należy pamiętać, że kwota wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika nie może przekroczyć w rozliczeniu PIT za 2016 rok 2 280 złotych. Oznacza to, że podatnik może w deklaracji podatkowej odliczyć sumę, jaką faktycznie przeznaczył na ten cel, która nie przekracza powyższego limitu (np. 2 000 złotych).


Ponadto podatnik nie musi posiadać dokumentu, który potwierdza wysokość poniesionych wydatków. Jednak na żądanie fiskusa jest zobowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Zwłaszcza wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika.


Odlicz ulgę rehabilitacyjną w 5 minut!


W prosty sposób ulgę rehabilitacyjną można odliczyć a pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja za pośrednictwem portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.
 

Intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi pomoże szybko i łatwo przebrnąć przez wszystkie etapy rozliczenia rocznego, a także na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika – wybrać odpowiedna deklarację podatkową. Ponadto program PIT pro 2016/2017 zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w rozliczeniu za 2016 rok. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwotę przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga rehabilitacyjna za 2016 rok – jak odliczyć wydatki na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych?