Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak długo trzeba przechowywać dokumenty podatkowe?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak długo trzeba przechowywać dokumenty podatkowe?

Aktualizacja artykułu na dzień 02.02.2020 roku!

 

Wiele osób zastanawia się, czy i jak długo trzeba trzymać w domowym archiwum materiały świadczące o wysokości zarobków uzyskanych w 2019 roku. Jak wynika z art. 70 ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  

Oznacza to, że dokumenty za pomocą których wypełniliśmy zeznanie PIT za 2019 rok, należy przechowywać do końca 2025 roku na wypadek kontroli skarbowej. Ponadto podatnicy rozliczający się za pośrednictwem internetu powinni pamiętać, że przez taki sam okres trzeba przechowywać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W prosty i wygodny sposób można je przechowywać w Moje Centrum Podatnika.
  

Przejdź do następnych akapitów:


Jakie dokumenty kontroluje fiskus?

Do najczęściej kontrolowanych przez urzędników dokumentów należą formularz PIT-11 (informacja pracodawcy o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) oraz PIT-8C (m. in. informacja o dochodach z kapitałów pieniężnych oraz o wypłacanym stypendium). Oprócz tego dokumenty świadczące o prawidłowym wypełnieniu PIT powinny zachować osoby, które:
 

  • uzyskały przychody za granicą (np. z odsetek, dywidend itd.),
  • pomniejszyły osiągnięty dochód (np. o wartość darowizny),
  • odliczyły wyższe niż zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.

 

Kto musi przechowywać dokumenty dłużej niż 5 lat?

W niektórych przypadkach podatnicy muszą dłużej niż 5 lat zachować wymagane przez fiskus dokumenty. Przede wszystkim dotyczy to osób rozliczających stratę z ubiegłych lat z prowadzonej działalności gospodarczej lub sprzedaży akcji. Można ją odliczać przez 5 lat od momentu jej powstania w dowolnych proporcjach, ale nie więcej niż połowę w jednym roku. Oznacza to, że urzędnicy mogą żądać od podatnika dokumentów z roku poniesienia straty.
  

W praktyce może to oznaczać konieczność przechowywania dokumentów aż przez 11 lat. Stanie się tak np. w przypadku, kiedy podatnik poniesie stratę w 2019 roku, a następnie przez 5 lat będzie ją odliczał w równych częściach. W konsekwencji dokumenty z 2019 roku (moment poniesienia straty) trzeba zachować do 2030 roku, czyli do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2025 rok.
  

Podobnie dłużej niż 5 lat dokumenty powinni przechowywać przedsiębiorcy dokonujący odpisów amortyzacyjnych lub osoby unikające płacenia podatku podczas sprzedaży nieruchomości w ramach ulgi mieszkaniowej. Często również urzędnicy żądają od podatników przedstawienia dokumentów z przed wielu lat w trakcie trwania postępowania dotyczącego uzyskania dochodów nieujawnionych. Powszechne jest także domaganie się udowodnienia, że poszczególne środki finansowe faktycznie zostały wydane na konkretny cel. Dlatego warto trzymać dokumenty nawet z przed kilkunastu lat. Pozwoli to nam uniknąć nieoczekiwanych kłopotów ze strony fiskusa. 

  

Rozlicz PIT Online 2019/2020 już dziś! 

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także