Istotne zmiany w PIT obowiązujące od lipca 2022
podatnik.info
http://sxc.hu/
podatnik.info

Istotne zmiany w PIT obowiązujące od lipca 2022

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

1 lipca 2022 r. w życie weszły nowelizacje podatkowe. Zmianom ulegnie większość pomysłów wprowadzonych przez Polski Ład z dnia 1 stycznia 2022 r. Nowe rozwiązania dotyczyć będą  głównie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wolnej od podatku. Przedstawiamy listę wprowadzonych poprawek.

Stawka podatku spadła z 17 do 12 procent

Obniżenie stawki dotyczy pracowników, emerytów, rencistów, a także przedsiębiorców rozliczających PIT według skali podatkowej. Stawka PIT została obniżona przy zachowaniu 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Należy jednak pamiętać, że składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostała na poziomie 9%, więc w porównaniu do 2021 r. podatek się nie zmniejszy. W 2021 r. odliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a obciążenie podatkowe wyniosło 17% plus 1,25 składki na ubezpieczenie zdrowotne, która do czasu ogłoszenia dekretu potrącała podatek do 7,75%. W takim wypadku obciążenia podatkowe uległy wzrostowi.

Spadła kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek, obowiązująca przed 1 lipca 2022, wynosiła 5 100 zł. Nowa 12% obniżka spowodowała zmniejszenie tej kwoty do 3 600 zł. Osoby zarabiające na przykład 5 000 zł brutto dostaną na koniec miesiąca 125 zł więcej.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Przed zmianami ulga dla klasy średniej, rekompensowała brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dla pracowników zarabiających pomiędzy 5 701 zł a 11 141 zł miesięcznie. Od 1 lipca 2022 r. ulga dla klasy średniej została usunięta i obowiązywać będzie tylko w przypadku jeśli jej zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika, niż nowe zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. W takim przypadku Urząd Skarbowy zwróci podatnikowi różnicę.

Zmiany w PIT za rok 2022 dla samotnych rodziców

Od 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom została przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Przywrócenie tej preferencji umożliwi rozliczenie się wraz z dzieckiem w zakresie dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Dodatkowo likwidacji poddano ulgę w kwocie 1 500 zł, rząd uznał poprzednio obowiązujące ulgi za korzystniejsze dla rodziców. Od lipca 2022 dziecko traktowane jest  również jako odrębny płatnik i korzystać może z kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł. Oznacza to podwojenie kwoty obowiązującej przed zmianami. 

Preferencje podatnika dla składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystający z karty podatkowej mają teraz możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów działalności. Pomniejszenie podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne będzie miało jednak odpowiednie limity:

 • osoby rozliczające się na podatku liniowym — obniżka podstawy opodatkowania o 8 700 w skali roku,

 • 50% zapłaconych składek zdrowotnych dla podatku ryczałtowego,

 • 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku) w przypadku karty podatkowej.

"Zerowy pit" w przypadku zasiłku macierzyńskiego

Polski Ład wprowadził również objęcie "zerowym pit" zasiłku macierzyńskiego. Są to konkretne preferencje podatkowe: ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulg dla pracujących seniorów i emerytów. Zwolnione z podatku dochodowego PIT są wszystkie przychody z zasiłku macierzyńskiego do kwoty 85 528 zł. Konsekwencją tych działań ma być brak kolejnej bariery w PIT przy podjęciu decyzji o przyszłym potomstwie. 

Nowe zasady dla kwoty zmniejszającej podatek

Poprzez obniżenie stawki podatku do 12%, zmianom uległa 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli tzw. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe, stosowana przez płatników np. przy rozliczaniu listy płac pracownika. Od 1 lipca 2022 nowe reguły rozwiązują problem tych podatników, którzy posiadają kilka różnych źródeł dochodu wraz z wieloma umowami. Nowe rozwiązania upoważniają 3 płatników (zleceniodawców, pracowników i ZUS) do kalkulacji zaliczek na PIT, z uwzględnieniem konkretnej kwoty zmniejszającej, która wyniesie:

 • w przypadku jednej umowy - 300 zł,

 • w przypadku dwóch umów — po 150 zł,

 • w przypadku trzech umów — po 100 zł od umowy.

Rząd zwiększył role płatnika w procesie składania świadczeń PIT 2 przez pracowników.

Usunięcie podwójnego liczenia zaliczek na PIT

W dniu 1 lipca 2022 r. w życie wprowadzono obowiązek podwójnego liczenia zaliczek. Zniesiony został obowiązek obliczania zaliczek na PIT dla zasad, które obowiązują w roku podatkowym 2021 oraz zasad Polskiego Ładu ze stycznia 2022 r. Dotychczas po obliczeniu zaliczki na dwa sposoby, wymagane było porównanie otrzymanych wyniki. Jeśli zaliczka na zasadach Polskiego Ładu przewyższała zaliczkę obliczaną według starych zasad, nadwyżka podlegała odroczeniu w czasie.

Nowe preferencje dla rodziców, dzieci i opiekunów

1 lipca wdrożone zostały następujące preferencje:

 • kwota wynagrodzenia możliwa do osiągnięcia przez dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców zwiększyła się z 3 089 zł do 16 061 zł brutto,

 • dziecko jako odrębny podatnik korzystać może z kwoty wolnej od podatku, a renty rodzinne małoletnich dzieci są już wliczane w dochód rodziców,

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne od rent rodzinnych dzieci do 18-stego roku życia nie jest już pobierana,

 • rodzice decydujący się przyjąć dzieci na wychowanie mogą liczyć na ulgi podatkowe dla przyznawanych zasiłków macierzyńskich.

Ujednolicony termin dla zeznania podatkowego

Zmiany Polskiego Ładu ujednoliciły termin złożenia rocznego zeznania podatkowego. Dla wszystkich podatników niezależnie od ich formy opodatkowania został nim 30 kwietnia. Termin ten dotyczyć będzie również osób rozliczających się za pomocą karty podatkowej oraz ryczałtowcy.

Zmiany w formie opodatkowania w ciągu roku

Przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania za rok 2022 wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, mogą zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne. Terminy dla konkretnej zmiany:

 • 30 kwietnia 2023 – przez podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo,

 • 22 sierpnia 2022 – w przypadku osób na ryczałcie, które na zasadach ogólnych chcą rozliczyć tylko drugą połowę roku podatkowego 2022.

Reforma podatkowa, którą wprowadził rząd, zmieniła wiele w podatku dochodowym od osób fizycznych. Część tych zmian spowodowała powrót do stanu z początku roku 2022.

Rząd wprowadził omawiane zmiany 1 lipca 2022 r. i będą one obowiązywać w przepisach podatkowych do końca 2022 r. Obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych do 12% jest rentowne w porównaniu do wprowadzonych poziomów obciążenia. Jednak nie wszyscy skorzystają ze zmian, które zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 2.0. Niektórzy, a zwłaszcza przedsiębiorcy, mocno odczują wprowadzenie nowego podatku w postaci 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na zmianach straci część samotnych rodziców, niezadowoleni mogą być także podatnicy, dla których ulgi klasy średniej będą rekompensatą za nałożone nowe podatki w postaci „podatku zdrowotnego”. 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!