Istota obowiązków wynikających z § 20a rozporządzenia...
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Istota obowiązków wynikających z § 20a rozporządzenia fakturowego – resort wprowadza w błąd podatników

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Cytowany w tytule artykułu § 20a rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. zwanego dalej rozporządzeniem fakturowym, nakazuje określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur wystawianych dla potrzeb podatku od towarów i usług niezależnie od tego, czy mają one formę papierową czy elektroniczną. Nakaz ten jest powtórzony trochę bez sensu w drugim rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym w dniu 28 grudnia 2012 r., które dotyczy przesyłania faktur w formie elektronicznej. Jak rozumieć treść tego obowiązku? W sensie dosłownym oznacza to, że każdy podatnik, który jest obowiązany do wystawiania tych faktur, musi:

 • określić sposób zapewnienia cech owych dokumentów,
 • następnie, wykonując te decyzje, zapewnić faktyczną realizację tego obowiązku przy wystawianiu każdej faktury.   
   

Pierwszy obowiązek ma normatywny charakter: podatnik musi określić wzorzec działań zapewniających:

 • pewność co do tego, kto wystawiał fakturę (autentyczność pochodzenia),
 • brak zmiany danych, które powinna zawierać faktura (integralność treści),
 • możliwość łatwego zrozumienia treści tego dokumentu (czytelność faktur).
   

Określenie to następuje w formie pisemnej i ma w rozumieniu prawa pracy charakter regulaminu wewnętrznego (stąd pojęcie „regulaminu fakturowania”). Dokument ten musi być przyjęty i zatwierdzony przez podatnika (władze podmiotu), a następnie:

 • stać się poleceniem służbowym dla osób odpowiedzialnych za fakturowanie,
 • częściowo musi być podany do wiadomości kontrahentów, bo muszą oni wiedzieć jak będzie fakturowana czynność przez podatnika.


Ustalenia regulaminu fakturowania mają indywidualny charakter, bo prawo nie określa obowiązującego powszechnie standardu zapewniania autentyczności pochodzenia i integralności oraz czytelności faktury. Wybór dokonywany przez podatnika jest z oczywistych względów inny w przypadku wystawiania faktur w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, ale to są już techniczne ustalenia owego dokumentu.

Należy zwracać uwagę na znaną treść ust. 2 § 20a rozporządzenia fakturowego, który mówi o możności zapewnienia owych cech fakturom poprzez tzw. kontrole biznesowe, zapewniające „ścieżkę audytu” między fakturą a fakturowaną czynnością. Poza nieznośnym bełkotem tego przepisu, będącego kalką rozwiązań wspólnotowych, jego znaczenie praktycznie jest niewielkie. Każdy podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt dokonania czynności , a faktura z tego tytułu jest wystawiana na podstawie innych dowodów źródłowych. W każdym podmiocie, przynajmniej w polskich realiach, sprawdza się, czy wystawiono faktury zgodnie z treścią czynności, czy odzwierciedlają one rzeczywistą ich treść, oraz są zgodne z ofertami, zamówieniami i umowami. Są to jednak czynności wewnętrzne, które nie decydują o formie ani zewnętrznych cechach faktury. Stąd relatywnie niewielkie znaczenie tego przepisu.

Kończąc należy dodać, że opublikowany pod koniec zeszłego roku Komunikat jednego z departamentu resortu finansów na temat tego przepisu, w którym m.in. stwierdzono, że podatnicy w jego wykonaniu nie muszą podejmować jakichkolwiek decyzji wewnętrznych jest świadomym wprowadzeniem w błąd i ma cechy podania nieprawdy. Komunikat ten nie został formalnie podpisany przez kogokolwiek (ze zrozumiałych powodów) przez co nie ma jakiegokolwiek znaczenia.


Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wymogi dla faktur elektronicznych