Interpretacja ogólna  w razie rozbieżnych stanowisk...
http://sxc.hu/
Tax Care

Interpretacja ogólna w razie rozbieżnych stanowisk fiskusa

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W takiej sytuacji każdy podatnik może wystąpić o wydanie interpretacji ogólnej – przypomina Tax Care.

Wprowadzona 1 stycznia 2012 r. nowelizacja przepisów zmieniła status interpretacji ogólnej. Wcześniej, w odróżnieniu od interpretacji indywidualnej, interpretacja ogólna był wydawana wyłącznie z urzędu przez Ministra Finansów, obecnie zaś może być ona wydana również na wniosek podatnika. To pozytywna zmiana, ponieważ w ręce podatników trafiło narzędzie, za pomocą którego mogą oni zgłaszać nieścisłości polskiego prawa podatkowego, a tym samym przyczyniać się do jego ujednolicenia i usprawnienia.

Z interpretacji ogólnej może skorzystać każdy podatnik, który wskaże istnienie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych.

Wniosek wedle określonego wzoru

Formularz wniosku został określony w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. W przypadku, gdyby w podstawowym formularzu ORD-OG zabrakło miejsca na wyjaśnienia sprawy, podatnik może skorzystać z załącznika ORD-OG/A, które zawiera dodatkowe pole do zapisania. 

Zgodnie z ordynacją podatkową wniosek musi zawierać krótkie przedstawienie zagadnienia, które wymaga wydania interpretacji ogólnej oraz wskazywać na przypadek niejednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawca musi więc opisać konkretną sytuację, w której organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej dokonały odmiennej interpretacji przepisów podatkowych, mimo że rozpatrywały takie samy stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe w takich samych stanach prawnych. Należy również pamiętać, by składając wniosek, dokonać wymaganej opłaty w wysokości 40 zł na konto właściwej izby skarbowej.

Różne problemy w różnych urzędach

W zależności od działu prawa podatkowego, którego dotyczy sprawa, wniosek składa się u dyrektora odpowiedniej izby skarbowej. Na przykład sprawami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych zajmuje się dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zaś podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem akcyzowym – dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Spis wszystkich właściwych izb skarbowych wraz z ich specjalizacją znajduje się w formularzu wniosku.  Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem systemu elektronicznego e-PUAP.

Złożenie wniosku się opłaca

Nowa instytucja interpretacji ogólnej stanowi dla podatnika istotny instrument ochronny. Podatnik, na wniosek którego wydana zostanie interpretacja ogólna, nie jest zobowiązany, by się do tej interpretacji zastosować. Jeśli jednak jest ona korzystna, to powinien to uczynić.  W takiej bowiem sytuacji organ podatkowy nie będzie mógł dokonać innej, mniej korzystnej interpretacji przepisów.

Wydane dotychczas interpretacje ogólne publikowane są w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kiedy warto wnioskować o interpretację podatkową