Instrukcja PIT-37 za 2018 – jak przygotować się do...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Instrukcja PIT-37 za 2018 – jak przygotować się do złożenia zeznania?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 Rozliczanie PIT-37 od przyszłego roku przejdzie pewne zmiany, a podatnik będzie mógł zdecydować się na jeden z kilku sposobów dopełnienia obowiązujących formalności podatkowych.

 

Instrukcja PIT-37 – jakie przychody podlegają deklaracji PIT-37?

Druk PIT-37 służy do rozliczenia otrzymanych zarobków i wynagrodzeń, które są rozliczane za pośrednictwem płatników. Na deklaracji PIT-37 za 2018 należy umieścić przychody uzyskane wyłącznie przez płatnika, którego działalność znajduje się na terenie Polski. Przychody te  podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Są to m. in.:

  • wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego,
  • stypendia,
  • przychody z tytułu praw autorskich i majątkowych,
  • świadczenia otrzymane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • wynagrodzenia za pracę wykonaną w trakcie aresztu bądź odbywania wyroku.

  

By rozliczyć się przy pomocy PIT-37, nie można prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej ani działów specjalnych produkcji rolnej, które byłyby opodatkowane na ogólnych zasadach i przy użyciu skali podatkowej. Z deklaracji tej nie skorzystają również podatnicy doliczający do swych dochodów zarobki małoletnich dzieci oraz obniżający dochody z danego roku o straty poniesione we wcześniejszych latach. Jeśli część z uzyskanych przychodów została osiągnięta bez pośrednictwa płatnika, obowiązującą deklaracją będzie prawdopodobnie PIT-36.

  

Instrukcja PIT-37 – możliwe załączniki, sposoby obliczenia podatku

Do poprawnego wyliczenia kwot w deklaracji PIT-37 2019, niezbędna jest deklaracja PIT-11, którą podatnik powinien otrzymać od płatnika-pracodawcy do końca lutego. W oparciu o zawarte w PIT-11 kwoty, podatnik uzupełnia deklarację PIT-37 online o wypracowany przychód oraz wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia.

Formularz

Przeznaczenie

PIT-37

Wykazanie wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika

PIT/O

Odliczenia od dochodu i podatku w danym roku podatkowym

PIT/D

Odliczenia ulg mieszkaniowych

PIT-2K

Odliczenie budowlanej ulgi odsetkowej

  

Dla podatnika, chcącego przygotować deklarację PIT samodzielnie od początku do końca, najlepszym narzędziem do rozliczenia się z fiskusem będzie program PIT. Aplikacja wyliczy wartości poszczególnych komórek formularza, a możliwość stworzenia spersonalizowanych profili znacznie usprawni wypełnianie przyszłorocznego zeznania. Sam PIT-37 może w błyskawiczny sposób zostać przesłany bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-37 druk za 2018 – najpopularniejsza deklaracja podatkowa w 2019