Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Import towarów w deklaracji  - karne odsetki od podatku VAT
Redakcja
http://sxc.hu/

Import towarów w deklaracji - karne odsetki od podatku VAT

Podziel się tym artykułem:   

Od dnia 1 kwietnia obowiązują nas nowe wytyczne co do sposobu rozliczania w deklaracji podatku od importu towarów. Po zmianach, które zostały uchwalone przez Sejm nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (z dn. 18 marca 2010 r.) sposób rozliczania importowanych towarów bezpośrednio w deklaracji stał się znacznie prostszy.

Istotną zmianą jest odstąpienie od obowiązku wnoszenia finansowego zabezpieczenia kwoty podatku jako warunku jego rozliczenia z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Również obowiązek rozliczenia się przed organem podatkowym w terminie 4 miesięcy (następujących po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy) od zaistnienia okoliczności importu towaru został zmieniony (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT).

Jeżeli podatnik rozliczy się później, będzie wtedy zobligowany do opłacenia należnych odsetek, jak również straci prawo do rozliczenia podatku z tytułu importu towarów dotyczące tej kwoty, którą miał zamiar rozliczyć w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 7 ustawy o VAT).  Gdy objęcie towarów podczas procedury uproszczonej nastąpi poprzez pośrednika, wówczas również on objęty zostanie obowiązkiem uiszczenia należnej kwoty podatku wraz z odsetkami (art. 33a ust. 8 ustawy o VAT).

W przypadku, gdy będziemy zwlekać z rozliczeniem właściwych dokumentów w ustawowo określonym czasie za podatek z tytułu importu w deklaracji podatkowej, naczelnik właściwego nam urzędu skarbowego ma prawo pozbawić  nas możliwości rozliczania podatku na okres 36 miesięcy.

Nowe przepisy dopuszczają jednak możliwość uchylenia takiej decyzji. W przypadku, gdy podatnik wykaże, iż niedopatrzenie to nie powstało z powodu umyślnego zaniedbania, jak również świadomego działania podatnika, podczas gdy wymiar zaniedbania jest niewspółmierny do liczby i wielkości operacji importowych (art. 33a ust. 11 ustawy o VAT).

Należy również pamiętać o tym, iż w przypadku. gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 kwietnia 2011, a rozliczamy się według zasad obowiązujących w art. 33a, to podatek od importu powinien być rozliczany zgodnie z przepisami tego artykułu obowiązującymi przed tym dniem (art. 4 ustawy z dnia 18 marca 2011 r.).

Podziel się tym artykułem: