Import towarów w deklaracji  - karne odsetki od podatku VAT
http://sxc.hu/

Import towarów w deklaracji - karne odsetki od podatku VAT

Od dnia 1 kwietnia obowiązują nas nowe wytyczne co do sposobu rozliczania w deklaracji podatku od importu towarów. Po zmianach, które zostały uchwalone przez Sejm nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (z dn. 18 marca 2010 r.) sposób rozliczania importowanych towarów bezpośrednio w deklaracji stał się znacznie prostszy.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Istotną zmianą jest odstąpienie od obowiązku wnoszenia finansowego zabezpieczenia kwoty podatku jako warunku jego rozliczenia z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Również obowiązek rozliczenia się przed organem podatkowym w terminie 4 miesięcy (następujących po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy) od zaistnienia okoliczności importu towaru został zmieniony (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT).

Jeżeli podatnik rozliczy się później, będzie wtedy zobligowany do opłacenia należnych odsetek, jak również straci prawo do rozliczenia podatku z tytułu importu towarów dotyczące tej kwoty, którą miał zamiar rozliczyć w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 7 ustawy o VAT).  Gdy objęcie towarów podczas procedury uproszczonej nastąpi poprzez pośrednika, wówczas również on objęty zostanie obowiązkiem uiszczenia należnej kwoty podatku wraz z odsetkami (art. 33a ust. 8 ustawy o VAT).

W przypadku, gdy będziemy zwlekać z rozliczeniem właściwych dokumentów w ustawowo określonym czasie za podatek z tytułu importu w deklaracji podatkowej, naczelnik właściwego nam urzędu skarbowego ma prawo pozbawić  nas możliwości rozliczania podatku na okres 36 miesięcy.

Nowe przepisy dopuszczają jednak możliwość uchylenia takiej decyzji. W przypadku, gdy podatnik wykaże, iż niedopatrzenie to nie powstało z powodu umyślnego zaniedbania, jak również świadomego działania podatnika, podczas gdy wymiar zaniedbania jest niewspółmierny do liczby i wielkości operacji importowych (art. 33a ust. 11 ustawy o VAT).

Należy również pamiętać o tym, iż w przypadku. gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 kwietnia 2011, a rozliczamy się według zasad obowiązujących w art. 33a, to podatek od importu powinien być rozliczany zgodnie z przepisami tego artykułu obowiązującymi przed tym dniem (art. 4 ustawy z dnia 18 marca 2011 r.).

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zwiększenie odliczenia VAT może podwyższać podstawę opodatkowania w PIT