Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi 2022?
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi 2022?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga na dziecko 2022 – zmiany w przepisach dla dzieci pracujących

Osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały dochody na terytorium Polski, mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Kwotę podatku dochodowego, jaką należy wpłacić do urzędu skarbowego, można jednak obniżyć za pomocą określonych ulg oraz odliczeń. Jedną z najczęściej pojawiających się w deklaracjach podatników jest ta przynależna z tytułu wychowywania dzieci.

Na początku warto zaznaczyć, komu przysługuje ulga na dziecko 2022. Z tej preferencji mogą skorzystać podatnicy będący rodzicami, rodziną zastępczą lub opiekunami prawnymi. Odliczenie przysługuje na każde:

 • dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • dziecko do 25 roku życia, które nadal się uczy, a jego dochody nie przekraczają kwoty określonej w przepisach.

Jeżeli dziecko spełnia powyższe warunki, możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. Nie można jednak zapomnieć o najważniejszej kwestii. Odliczenie przysługuje podatnikom sprawującym faktyczną władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Warto doprecyzować, że samo jej posiadanie, wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego czy spotkania nie umożliwiają skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Co ważne, liczba wychowywanych dzieci wpływa na wysokość kwoty, którą możesz odliczyć. Jaka ulga na dziecko 2022 może Ci przysługiwać? Spójrz na szczegółowe wyliczenia:

 • Na pierwsze dziecko przysługuje 92,67 zł miesięcznie, czyli 1 112,04 zł rocznie.
 • W przypadku drugiego dziecka możesz również odliczyć 92,67 zł miesięcznie, czyli 1 112,04 zł rocznie.
 • Na trzecie dziecko otrzymasz ulgę w wysokości 166,67 zł miesięcznie, czyli 2 000,04 zł rocznie.
 • W przypadku czwartego oraz każdego kolejnego dziecka przysługuje odliczenie 225 zł miesięcznie, czyli 2 700 zł rocznie.

Wiele wątpliwości budzi sam sposób odliczenia ulgi od podatku. Spójrzmy więc na prosty przykład.

Jeżeli podatnik wychowuje trójkę dzieci, przysługuje mu na pierwsze dziecko 1 112,04 zł, drugie 1 112,04 zł oraz trzecie 2 000,04 zł. W sumie może odliczyć aż 4 224,12 zł od kwoty podatku dochodowego.

Jeżeli nie możesz wykorzystać ulgi w danym roku, przysługuje Ci prawo do jej zwrotu w wysokości nieprzekraczającej zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Pamiętaj, że małżeństwa mogą skorzystać z jednej ulgi, a to wiąże się z koniecznością jej podziału między dwie osoby w przypadku deklaracji składanych osobno.

Pozostaje jednak jeszcze jeden warunek, który należy spełniać. Dotyczy on dochodów, jakie dziecko osiągnęło w danym roku podatkowym. Informacje na temat limitów można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.). Niski próg, którego przekroczenie powodowało utratę ulgi, zmuszał opiekunów do kontrolowania zarobków dziecka.

Nadchodzą jednak ważne zmiany, które umożliwią skorzystanie z odliczenia większej liczbie podatników. Limit dochodów wynosił do 2021 roku zaledwie 3 089 zł. Ile może zarobić dziecko, by nie stracić ulgi 2022? Nowe przepisy w tym zakresie okazują się łaskawe dla wielu osób.

Ulga na dziecko 2022 – zmiany w przepisach dla dzieci pracujących

Zanim przejdziemy do zmian w przepisach, warto wspomnieć o kwestiach, które pozostają nienaruszone. Dochody dzieci małoletnich nie podlegają żadnym ograniczeniom. Limity dotyczą wyłącznie zarobki osób od 18 roku życia. Do 2021 roku podatnicy wynosiły one 3 089 zł brutto, co wpływało negatywnie na swobodę podejmowania pracy zarobkowej – nawet przez wakacje.

Uwaga, to ważne! Pod pojęciem dochód kryją się przychody, od których zostały odliczone koszty jego uzyskania. Nowe przepisy Polskiego Ładu złagodziły kryteria stawiane podatnikom. Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi 2022? Kwota ta została podwyższona do 16 061,28 zł brutto, czyli 12-krotności renty socjalnej.

Co więcej, przepisy dotyczące podwyższenia limitów weszły w życie 1 lipca 2022 roku. W tym przypadku działają jednak wstecz i mogą być stosowane dla dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 roku. Oprócz takich ograniczeń pojawia się także lista źródeł zarobków, które całkowicie pozbawiają prawa do ulgi bez względu na ich wysokość. Dotyczy to prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej:

 • podatkiem liniowym,
 • podatkiem tonażowym,
 • kartą podatkową,
 • ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulga na dziecko 2022 – zmiany w przepisach dla dzieci pracujących

Zasady obowiązujące rozliczenia ulgi na dziecko mogą być wyzwaniem, dlatego warto zwrócić uwagę na przykłady. Nie ulega wątpliwości, że więcej osób będzie mogło skorzystać z odliczenia, ale warto wyjaśnić w praktyce, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem dochodu wspomnianym już wielokrotnie. Dzięki temu będzie Ci łatwiej zrozumieć zależność: dochód dziecka a ulga prorodzinna.

Przytoczenie definicji dochodu pomoże zrozumieć, w jaki sposób wykonać niezbędne obliczenia. Jest to różnica między przychodem a poniesionymi kosztami jego uzyskania. Od wynagrodzenia brutto należy odliczyć następujące kwoty:

 • składkę na ubezpieczenie społeczne,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składkę na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaliczkę na PIT,
 • inne potrącenia, na przykład składki na Pracownicze Plany Kapitałowe albo Pracownicze Plany Emerytalne.

Jeżeli dziecko podatnika jest zatrudnione na umowie zlecenie, nie trzeba – ale można – odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe. Z kolei umowa o dzieło podlega wyłącznie opodatkowaniu.

Maksymalne kwoty wynagrodzenia brutto, jakie może osiągnąć dziecko podatnika, to dla umowy:

 • o pracę – 23 077,40 zł
 • zlecenie – 23 383,90 zł
 • o dzieło – 18 589,29 zł.

Poniżej znajdziesz szczegółowe wyliczenia w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie. Jeżeli kwota przychodu wynosi 23 383,90 zł, należy odliczyć od niej:

 • składkę emerytalną: 9,76% x 23 383,90 zł = 2 282,27 zł
 • składkę rentową: 1,5% x 23 383,90 zł = 350,76 zł

Po odjęciu tych kwot od wynagrodzenia brutto otrzymasz podstawę do obliczenia składek zdrowotnych.

 • ubezpieczenie zdrowotne: 9% x 20 750,87 zł = 1 867,58 zł

Kwota wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenie wynosi 18 883,29 zł. Od tej kwoty należy obliczyć 12%, czyli stawkę zaliczki na podatek.

Po wszystkich odliczeniach otrzymasz kwotę dochodu, która w tym przypadku nie przekracza limitu wprowadzonego przez rząd.

Podsumowanie: Dochód dziecka a ulga prorodzinna 2022

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym, komu i kiedy przysługuje ulga na dziecko 2022.

 • Ulga na dziecko przysługuje osobom faktycznie wykonującym władzę rodzicielską, czyli rodzicom, opiekunom oraz rodzinom zastępczym.
 • Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci na wychowaniu.
 • Jeżeli korzystasz z ulgi prorodzinnej na dziecko do 25 roku życia, które nadal się uczy i uzyskuje dochody, musisz pamiętać o limitach narzuconych przez rząd.
 • Do 2021 roku maksymalna kwota dochodów mogła wynosić zaledwie 3 089 zł rocznie.
 • Polski Ład wprowadził jednak istotne zmiany i od 1 lipca 2022 roku limit ten wynosi aż 16 061,28 zł brutto, czyli 12-krotności renty socjalnej.
 • Dochód otrzymasz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.

Chcesz skonsultować swoją indywidualną sytuację ze specjalistą? Nasi eksperci od podatków pomogą Ci zrozumieć zasady funkcjonowania świata podatków. Aby otrzymać bezpłatne wsparcie naszych specjalistów, wystarczy pobrać program Podatnik.info. Dzięki niemu rozliczysz również ekspresowo swoją deklarację PIT. Przygotowaliśmy dla Ciebie trzy rozwiązania, które umożliwiają szybkie załatwienie formalności w urzędzie skarbowym. Sprawdź, co możesz zyskać, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!