Grudniowe debiuty na NewConnect - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Grudniowe debiuty na NewConnect
Bogdan Adamowicz
http://sxc.hu/
Progress Holding Sp. z o.o.

Grudniowe debiuty na NewConnect

Podziel się tym artykułem:   

W grudniu 2014 roku na rynku NewConnect zadebiutowały 2 spółki, a z obrotu wykluczone zostały 2 podmioty. Na rynku głównym odnotowane zostały 2 debiuty z czego 1 z nich to przeniesienie akcji z tynku NewConnect.

Na koniec grudnia 2014 roku, indeksy wykazały spadek wartości. Największy spadek 4,38% odnotował indeks WIG30. WIG Ukraina spadł o 1,69%. W 2014 roku na rynek NewConnect wprowadzono 22 podmioty, które łącznie pozyskały 48,41 mln PLN. Średnia ilość debiutów na NewConnect w 2014 roku wynosi 1,83 spółki na miesiąc, przy średnim pozyskanym kapitale na spółkę równym 2,2 mln PLN.

Wykluczenia na rynku NewConnect

 • SELVITA S.A. w związku z przeniesieniem akcji z rynku NewConnect na rynek główny, z dniem 19 grudnia,
 • SCANMED MULTIMEDIS S.A. z uwagi na fakt, że wszystkie jej akcje, po przeprowadzonym przymusowym wykupie, znajdują się w posiadaniu jedynego akcjonariusza, z dniem 23 grudnia.


Pozostałe kary nałożone na spółki notowane na rynku NewConnect

Kara wykluczenia w przypadku nie dostosowania się do instrukcji Zarządu Giełdy (między innymi publikacja zaległych raportów) grozi następującym spółkom:

 • FORMUŁA8 S.A., z dniem 19 lutego 2015roku.


Obowiązek sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności:

 • VIRTUAL VISION S.A., opublikowanie dokumentu nie później niż w ciągu 45 dni od dnia 13 listopada 2014 roku.


Obowiązek zawarci umowy z Autoryzowanym Doradcą wciąż obowiązuje poniższe spółki:

 • CERABUD S.A., nastąpiło zawieszenie obrotu akcjami od dnia 11 grudnia,
 • ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A., nastąpiło zawieszenie obrotu akcjami od dnia 11 grudnia.


Inne informacje

 • Szczególne oznaczenia akcji GC INVESTMENT S.A. (PLGCINV00011) - sąd ogłosił upadłość emitenta z możliwością zawarcia układu,
 • Szczególne oznaczenia akcji INFOSCOPE S.A. - emitent złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki,
 • UNITED S.A. upomnienie dyscyplinarne w związku z przekazywaniem nierzetelnych informacji w raportach.
 • MARKA S.A. upomnienie w związku z nierzetelnym przekazywaniem informacji do publicznej wiadomości,
 • Zawieszenie notowań akcji spółki ZWG S.A. w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką BUMECH S.A. od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia wykluczenia akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.


Poniższa tabela, przedstawia zestawienie spółek, które po debiucie na rynku NewConnect, przeniosły swoje akcje na Rynek Główny w 2014 roku. Historycznie od stycznia 2008 do grudnia 2013 operację przeniesienia akcji wykonało 25 podmiotów. Najwięcej przeniesień odbyło się w roku 2010, aż 8, a następnie 7 w 2013 i 6 w roku 2011. Akcje tylko jednej z nich zostały wycofane z obrotu.

W podsumowaniu za 2014 r przedstawione jest zestawienie jakie ceny osiągnęły akcje debiutantów na koniec 2014 r. Przy największych wzrostach cen akcji podano średni dzienny obrót akcjami za ostatni kwartał 2014 r. Na tym tle najlepszymi spółkami pod względem zwrotu z inwestycji okazuje się JWW Invest i Agromep.


Progress Holding Sp. z o.o.

Podziel się tym artykułem: