FOR zarzuca kłamstwo Ministrowi Finansów
http://sxc.hu/

FOR zarzuca kłamstwo Ministrowi Finansów

Zdaniem Fundacji Obywatelskiego Rozwoju Minister Finansów Jacek Rostowski mija się z prawdą twierdząc, że spada relacja długu publicznego do PKB. „Dane” o spadku zadłużenia w stosunku do PKB przedstawiane przez ministra pomijają dług publiczny chowany w Krajowym Funduszu Drogownictwa oraz pomijają dług, który narasta w ZUS w związku z przekierowaniem większej części składek do OFE na bieżące wydatki budżetowe.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jacek Rostowski oraz urzędnicy ministerstwa finansów w oficjalnych dokumentach i wypowiedziach przedstawiają wybiórczo dobrane dane, by wprowadzić Polaków w błąd co do rzeczywistego poziomu zadłużenia. Tłumaczą nam, że dług do PKB będzie spadać:

1-471

Źródło: Strategia zarządzania długiem 2012-2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2011.

Schowane długi

Twierdzenie o spadającym długu publicznym do PKB jest piękne, ale również nieprawdziwe. Wyliczenia spadającego długu publicznego do PKB można uzyskać tylko pod warunkiem pominięcia w obliczeniach długu publicznego schowanego w Krajowym Funduszu Drogownictwa („KFD”) oraz pominięcia długu narastającego na nowych subkontach w ZUS w wyniku przekierowania od maja 2011 r. części składki dotychczas kierowanej do OFE na bieżące wydatki ZUS. Zarówno dług KFD, jak i zapisy na nowych subkontach emerytalnych w ZUS dla uczestników OFE stanowią zobowiązania, które w przyszłości będą musiały zostać pokryte pieniędzmi podatników.

Młodzi ludzie będą mieli niższe emerytury przez skok na OFE?

Co prawda minister Boni oraz premier Tusk twierdzą, że skok na OFE zmniejsza dług publiczny. Ale również twierdzą, że młodzi nie dostaną w przyszłości mniejszych emerytur. Jedno z tych stwierdzeń musi być nieprawdziwe. Skok na OFE nie zmniejszył zadłużenia publicznego. Jedynie przełożył w czasie wydatki państwa na emerytury. Zamiast inwestować w realne aktywa w OFE na przyszłe emerytury, stworzono konta w ZUS, które stanowią zobowiązanie przyszłych podatników. W wyniku skoku na OFE wyborcy tu i teraz zaoszczędzą w dziesięć lat po skoku na OFE około 195 miliardów. A młodzi będą na sam rok 2020 do tyłu o około 232 miliardy zobowiązań państwa narastających na kontach w ZUS.

Poniżej podaję wykres długu do PKB, który uwzględnia nie tylko wysokość oficjalnego długu publicznego, którego spadkiem w najbliższych latach chwali się ministerstwo finansów, ale również zobowiązania państwa schowane w Krajowym Funduszy Drogowym oraz zobowiązania państwa odzwierciedlające stan zapisów na nowych subkontach emerytalnych w ZUS, które utworzono po skoku na OFE.

2-691

Źródło: Strategia zarządzania długiem 2012-2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2011 r. oraz Uzasadnienie
do ustawy o skoku na OFE (Druk Sejmowy 3946, 10 marca 2011).

Minister Finansów jest za dużym optymistą?

Z obliczeń dokonanych na podstawie oficjalnych danych, a przedstawionych na powyższym wykresie wynika, że wbrew twierdzeniom ministra Rostowskiego, w najbliższych latach dług do PKB pozostanie niezmiennie wysoki na poziomie około 56% PKB. Co gorsza, oficjalne szacunki długu do PKB przyjmują optymistyczne i w obecnej sytuacji ryzykowne założenie, że po 2012 tempo wzrostu gospodarki mocno odbije:

3-936

Źródło: Strategia zarządzania długiem 2012-2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2011

Nie wiemy, jak w obliczu największego od drugiej wojny światowej kryzysu gospodarczego w państwach zachodnich będzie rozwijała się Polska gospodarka. Ale wiemy, że chowanie przed obywatelami długu poza oficjalnymi statystykami nie jest dobrym rozwiązaniem.

 

Paweł Dobrowolski
Forum Obywatelskiego Rozwoju

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Transfer z OFE do ZUS zakończony sukcesem