Fiskus nie zajmie środków z dotacji - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Fiskus nie zajmie środków z dotacji
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Fiskus nie zajmie środków z dotacji

Podziel się tym artykułem:   

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawach podatkowych, może dojść do zajęcia znacznej części majątku zalegającego podatnika. Do wszczęcia postępowania wystarczy niekiedy otrzymane wcześniej upomnienie. Egzekucja nie dotyka jednak wszystkich części majątku.  

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji przez sąd pierwszej instancji, komornika czy urząd skarbowy ma na celu doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków lub zabezpieczenia ich wykonania, np. w przypadku nieuregulowanych zobowiązań podatkowych. Decyzja o rozpoczęciu postepowania może przyjść wraz z np. upomnieniem wysłanym przez fiskusa.

Przedmiot egzekucji

Egzekucja może nastąpić m.in. z rachunków bankowych, z wynagrodzenia o pracę, z ruchomości i nieruchomości, z praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z własności przemysłowej, z praw z instrumentów finansowych, czy też z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zalegający zatrzyma dotację

Co istotne, nie każdy składnik majątku dłużnika może zostać zajęty. Z pod egzekucji wyłączone są m.in. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście przez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz surowce niezbędne do tej pracy na okres 7 dni, zapasy żywności i opału, niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres 30 dni, kwoty otrzymane jako stypendia, kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych czy wkłady oszczędnościowe złożone w bankach i w SKOK-ach.

W myśl przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, egzekucji nie podlegają także środki, które pochodzą z dotacji przyznanej z budżetu państwa i które to znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym specjalnie dla obsługi bankowej takich dotacji. Chodzi tu również o środki pochodzące z płatności w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki. Komornik czy urząd skarbowy nie mogą zatem zająć środków otrzymanych przez podatnika np. ze środków unijnych wypłacanych w formie pomocy lub subwencji.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl 

Podziel się tym artykułem: