Finansowanie biznesu emisją akcji w ramach spółki...
http://sxc.hu/
Tax Care

Finansowanie biznesu emisją akcji w ramach spółki osobowej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od nowego roku zmieni się jednak sposób jej opodatkowania – spółka staje się podatnikiem CIT.

Spółka komandytowo-akcyjna stoi na pograniczu spółek osobowych i kapitałowych – z jednej strony posiada wiele cech spółki komandytowej, z drugiej zaś rozwiązań właściwych dla spółki akcyjnej. Ta hybryda ma unikatowy sposób nabywania kapitału poprzez emisję akcji. Inaczej też niż w przypadku innych spółek handlowych do zawarcia jej potrzebna jest nie umowa, a statut, i to w formie aktu notarialnego.

S.K.A. nie posiada osobowości prawnej, ale w ramach zdolności do czynności prawnych może zaciągać zobowiązania. Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, wspólnicy pełnią w spółce zupełnie inne funkcje.

Biznesem zarządza komplementariusz

Wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej są komplementariusze i akcjonariusze. Co do zasady jedynie komplementariusze odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki. To oznacza, że akcjonariusze są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Podczas, gdy komplementariusz zarządza i reprezentuje spółkę na zewnątrz, akcjonariusz pozostaje inwestorem pasywnym, który objął lub nabył akcje emitowane przez spółkę i który obowiązany jest do wniesienia wkładu. Co wyróżnia S.K.A. od innych spółek, wspólnicy porozumiewają się na walnym zgromadzeniu, a czasem i poprzez radę nadzorczą.

„Na start” 50 000 zł

Założenie działalności gospodarczej w takiej formie jest korzystne w przypadku, gdy wspólnicy marzą o sfinansowaniu kapitałochłonnego pomysłu, a nie dysponują środkami na jego realizację. Podczas gdy akcjonariusze wypełniają braki kapitałowe, komplementariusze nadal posiadają decydujący wpływ na działania spółki. Trzeba jednak dysponować kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł. Jak wszystkie spółki osobowe S.K.A. powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W zawartym w formie aktu notarialnego statusie spółki, firma spółki musi posiadać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” lub skrót „S.K.A.”.

Od nowego roku S.K.A. podatnikiem CIT

Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Niestety, od nowego roku spółka ma się stać podatnikiem CIT-u – zmianę tę wprowadza uchwalona w listopadzie nowelizacja ustaw podatkowych – wspólnicy natomiast będą opodatkowani od faktycznie wypłaconego zysku.

Pocieszające może być jedynie to, że w komisyjnej wersji projektu pojawiły się modyfikacje przepisów przejściowych dotyczących S.K.A. Utrzymana została zasada, że spółki komandytowo-akcyjne z rokiem obrotowym rozpoczynającym się w 2013 r. i kończącym się w 2015 r. do końca przyjętego roku obrotowego nie będą podatnikami CIT. W nowej wersji znalazły się korzystniejsze przepisy międzyczasowe dla S.K.A., której rok obrotowy kończy się po 31 grudnia 2013 r., a więc np. 30 czerwca 2014 r. - będzie mogła utrzymać dotychczasowe zasady opodatkowania do zakończenia swojego roku obrotowego. Oznacza to, że do tego czasu nie będzie podatnikiem CIT.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Spółki komandytowo-akcyjne objęte CIT - co to oznacza w praktyce dla wspólników SKA od 01.01.2014 roku?