Ewidencja czasu pracy w 2024 roku
Podatnik.info
https://sxc.hu/
Podatnik.info

Ewidencja czasu pracy w 2024 roku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Liczba dni wolnych od pracy w 2024

Ile dni wolnych od pracy będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku? Na 365 dni przypada 251 dni pracujących, zaś liczba dni wolnych to 115, z czego 13 to dni wolne ustawowo.

Pracownicy na umowie o pracę ze stażem poniżej 10 lat mogą odebrać 20 dni płatnego urlopu, zaś pracownicy zatrudnieni co najmniej 10 lat: 26 dni. Osoby zatrudnione na pełny etat posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, ale niektórzy mogą skorzystać z kilku dni wolnych więcej. Dodatkowe wolne przysługuje tylko wybranym grupom w określonych sytuacjach.

W 2024 roku możemy otrzymać 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego. To urlop na opiekę dla osoby z nami mieszkającej z poważnych wskazań medycznych. W przypadku siły wyższej, czyli pilnych spraw rodzinnych (np. choroby lub wypadku), będzie można dostać w kolejnym roku kalendarzowym wolne 2 dni lub zamiast tego 16 godzin. Kolejne wolne, które może nam przysługiwać to 2 płatne dni z tytułu opieki nad dzieckiem. Niewykorzystane dni opieki nie przechodzą na następny rok, tylko przepadają.

Normy i ogólny wymiar czasu pracy 2024

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o maksymalny czas pracy, przepisy pozostają bez zmian. Zgodnie z art. 129 §1 Kodeksu - maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2024 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin. W 2024 roku przepracujemy o 8 godzin więcej niż w 2023 roku (2000 godzin).

W 2024 roku wypada jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Wobec tego, w 2024 roku: liczba dni pracy wyniesie 251 dni, a liczba godzin pracy wyniesie 2008.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w 2023 roku?

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym należy przemnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4). Następnie dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8. Na koniec trzeba odjąć po 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym wolne od pracy przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ile godzin pracy w 2024 przypada w poszczególnych miesiącach?

Zestawienie wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku. Najwięcej godzin przepracujemy w lipcu i październiku - 184, a najmniej w listopadzie - 152. Konkretne miesiące obowiązujące w przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego kształtują się następująco:

 1. Styczeń - 21 dni pracy, 168 godzin, 10 dni wolnych (wliczono 1 dzień wolnego za święto przypadające w sobotę).

 2. Luty - 21 dni pracy, 168 godzin, 8 dni wolnych.

 3. Marzec - 21 dni pracy, 168 godzin, 10 dni wolnych.

 4. Kwiecień - 21 dni pracy, 168 godzin, 9 dni wolnych.

 5. Maj - 20 dni pracy, 160 godzin, 11 dni wolnych.

 6. Czerwiec - 20 dni pracy, 160 godzin, 10 dni wolnych.

 7. Lipiec - 23 dni pracy, 184 godzin, 8 dni wolnych.

 8. Sierpień 21 dni pracy, 168 godzin, 10 dni wolnych.

 9. Wrzesień 21 dni pracy, 168 godzin, 9 dni wolnych.

 10. Październik 23 dni pracy, 184 godzin, 8 dni wolnych.

 11. Listopad - 19 dni pracy, 152 godzin, 11 dni wolnych.

 12. Grudzień 20 dni pracy, 160 godzin, 11 dni wolnych.

Święta ustawowo wolne obniżające czas pracy 2024

W 2024 przypada 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy. Odlicza się je od wymiaru czasu pracy. Są to:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

 • 31 marca - Wielkanoc,

 • 1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień Wielkiej Nocy),

 • 1 maja – Święto Pracy,

 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

 • 19 maja - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

 • 30 maja - Boże Ciało,

 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Świętem, które wypada w sobotę w 2024 roku jest święto Trzech Króli, 6 stycznia. Dni świąteczne, które wypadają w niedziele nie powodują obniżenia wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy na niepełnym etacie

Dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie. Przykładowo, dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin, jeżeli w danym miesiącu wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, natomiast dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wymiar czasu pracy wyniesie w tym przypadku 120 godzin (3/4 * 160).

Zaległy urlop do końca września

Jak stanowi art. 168 Kodeksu, niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. W tym terminie pracownik powinien wykorzystać tyle dni urlopu, ile pozostało mu z poprzedniego roku.

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, dotyczy to również urlopu wypoczynkowego

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!