„Etatowcy” mogą płacić podatek o połowę niższy
http://sxc.hu/

„Etatowcy” mogą płacić podatek o połowę niższy

Nie tylko umowa o dzieło daje możliwość zastosowania wysokich, 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, dzięki czemu zmniejsza się kwota podatku, a zwiększa – kwota otrzymywana na rękę.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Taką możliwość mają także „etatowcy”, pod warunkiem jednak, że ich wynagrodzenie to przychód z praw autorskich. Na takim rozwiązaniu mogą skorzystać także przedsiębiorcy-pracodawcy.

Wysokie koszty uzyskania przychodu są korzystne dla podatników, ponieważ wpływają na obniżenie podstawy opodatkowania, a w rezultacie zmniejszają zobowiązania wobec fiskusa. Krótko mówiąc - im wyższe koszty, tym niższy podatek i więcej pieniędzy na rękę. Przedsiębiorcy mają w tym względzie większe pole manewru, ale osoby pracujące na etacie mają zazwyczaj niskie koszty uzyskania przychodu – standardowo przychód pracownika pomniejszany jest miesięcznie o kwotę od 111,25 zł (dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości) do 139,06 zł (dla dojeżdżających z innej miejscowości, zatrudnionych u wielu pracodawców). Tak niskie koszty oznaczają symboliczną oszczędność na podatku – odpowiednio dla każdej z tych kwot kosztów o 20 zł i 25 zł (przy założeniu, że zarobki mieszczą się w pierwszej grupie podatkowej, objętej 18-proc. stawką podatku).

„Etatowiec” też może być twórcą

W niektórych przypadkach „etatowcy” mogą jednak korzystać z wysokich, 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, dzięki czemu mogą płacić o połowę mniejszy podatek, a tym samym zwiększyć kwotę wynagrodzenia netto. Taką możliwość mają pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego. Potwierdza to wyrok WSA w Warszawie (III SA/Wa 1987/07), z którego wynika, że stosunek prawny, w ramach którego twórca uzyskuje przychód z praw autorskich, nie ma znaczenia. A to oznacza, że 50-proc. koszty stosuje się nie tylko w przypadku umów o dzieło – jak się powszechnie przyjęło – ale także w przypadku osób na etacie. Należy jednak pamiętać, że jeśli pracownik poza pracą twórczą wykonuje w firmie jeszcze inne czynności, nie mogą być one objęte 50-proc. kosztami. W praktyce oznacza to, że część wynagrodzenia, np. 10% lub 20%, dotyczą zwykłe, kwotowe koszty, a pozostała część zarobków objęta jest wysokimi, zryczałtowanymi kosztami z tytułu praw autorskich.

Minimum kilkaset złotych więcej na rękę

Ile zyskuje pracownik – twórca, który korzysta z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów? W przypadku wynagrodzenia w wysokości 4 tys. zł brutto pracownik dostaje miesięcznie na rękę prawie 280 zł więcej, niż gdyby zastosowano standardowe koszty (przy założeniu, że 50-proc. koszty dotyczą 90% wynagrodzenia, a pozostałe 10% pensji jest objęte zwykłymi kosztami). Natomiast przy bardzo wysokim wynagrodzeniu, w wysokości 20 tys. zł miesięcznie, różnica na korzyść pracownika sięga ponad 2 700 zł w ujęciu średniomiesięcznym.

Na takim rozwiązaniu korzystają nie tylko pracownicy, ale także przedsiębiorcy, którzy podczas zatrudniania pracowników-twórców negocjują nie kwotę wynagrodzenia brutto, ale kwotę, jaką zatrudniany twórca ma otrzymać na rękę – w ten sposób zmniejszają się bowiem koszty zatrudnienia.

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto przy zwykłych kosztach

Wynagrodzenie netto przy 50-proc. kosztach*
 4000 zł  2 853, 96 zł  3 132,96 zł
 8000 zł  5 640, 91 zł  6 199,91 zł
 20 000 zł  13 442,52 zł
(średniomiesięcznie)
 16 147,28 zł
(średniomiesięcznie)

*przy założeniu, że 50-proc. koszty dotyczą 90% wynagrodzenia, a pozostałe 10% wynagrodzenia jest objęte zwykłymi kosztami

W jaki sposób ustalić, że przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, a w efekcie można zastosować 50-proc. koszty? Przykładowo dyrektor izby skarbowej w Poznaniu stwierdził w interpretacji indywidualnej (ILPB1/415-536/09-2/AG), że warunkami zastosowania takich kosztów są: zaistnienie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udzielenie zamawiającemu przez twórcę licencji na korzystanie z utworu lub przekazanie prawa do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do utworu.

Od 2013 r. koszty twórców z limitem

Należy jednak pamiętać, że twórcy mogą korzystać z 50-proc. kosztów bez ograniczeń jeszcze tylko w przypadku zarobków za 2012 rok. W przyszłym roku, w efekcie przygotowanych już zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, twórca będzie mógł w ramach kosztów uzyskania przychodów uwzględnić maksymalnie kwotę 42 764 zł, co oznacza, że 50-proc. koszty nie będą miały zastosowania do przychodów (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne) w wysokości przekraczającej kwotę 85 528 zł.

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wypłacając pracownikowi zaległe wynagrodzenie zaliczkę na podatek pobierzesz od całości świadczenia