e-Deklaracje, czyli odejście od formularzy papierowych...
Justyna Nowak
pixabay.com

e-Deklaracje, czyli odejście od formularzy papierowych dostępna w Programie PIT Pro

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

   

Najlepsze narzędzie dla systemu e-Deklaracje

Usługa e-Deklaracje umożliwia przesłanie niezbędnego formularza przy pomocy jednego z dwóch sposobów. Podatnik może zdecydować się na pobranie tzw. interaktywnego formularza. Jest to aktywny plik PDF, który można edytować przy pomocy aplikacji Adobe Reader. Podatnik może uzupełnić interesujący go wniosek z poziomu dokumentu, który nie korzysta ze specjalnego oprogramowania. Jednakże, użytkownik i tak będzie musiał zainstalować dodatkową aplikację, tzw. wtyczkę (ang. plug-in) do przeglądarki internetowej, która daje dostęp do systemu e-Deklaracje. Jest ona niezbędna do prawidłowego połączenia komputera podatnika z zabezpieczonymi serwerami Ministerstwa Finansów.

  

Prostota formularza może być też jego wadą. Nie pozwala on na przechowywanie w pamięci deklaracji z lat ubiegłych, nie można w nim założyć indywidualnych profili członków rodziny, jak również nie oferuje wsparcia merytorycznego i technicznego.

 

Problemy te rozwiązać można za pomocą paru kliknięć, decydując się na zainstalowanie programu PIT, posiadającego pełną zgodność z systemem e-Deklaracje. Zainstalowana aplikacja umożliwia tworzenie profili użytkowników, przechowuje również w pamięci informacje na temat wcześniejszych deklaracji. Składając formularz PIT w kolejnym roku, program PIT samoczynnie pobierze część informacji, znacznie skracając czas uzupełnienia deklaracji.

  

Bezpieczeństwo programu PIT

Funkcje wbudowane w program PIT pozwalają uniknąć przeoczeń związanych z pozostawieniem w formularzu pustych komórek oraz niedopełnieniem formalności związanych z załącznikami do deklaracji PIT.

  

Program PIT spełnia takie same wymogi bezpieczeństwa, jakie stawiane są przed interaktywny formularzem oraz aplikacją usługi e-Deklaracje. Kompletność złożonej przez podatnika  deklaracji jest błyskawicznie weryfikowana przez komputery Ministerstwa Finansów.  Chwilę po ostatecznym przesłaniu PIT-u, użytkownik otrzymuje odpowiedź zwrotną dotyczącą przyjęcia (bądź odrzucenia) wypełnionych dokumentów. W przypadku pozytywnego rezultatu, podatnik otrzymuje tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO zawiera indywidualną kombinację znaków, stanowiący podstawowe potwierdzenie dopełnienia obowiązków.

  

Program PIT spełnia wszystkie wymagania, jakie podatnik może stawiać względem tego rodzaju aplikacji. Oferuje on wygodne i intuicyjne rozliczenie z fiskusem, pomaga w wypełnieniu wszystkich należnych ulg oraz zapewnia błyskawiczne potwierdzenie przyjęcia złożonego PIT-u. Program PIT przeznaczony jest do wszystkich podatników, niezależnie od znajomości obsługi komputera i biegłości w zagadnieniach księgowych.

 

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga na leki 2020/2021 - kiedy przysługuje i jak ją rozliczyć?