Dźwignia finansowa w rozwoju firmy
http://sxc.hu/
Expander

Dźwignia finansowa w rozwoju firmy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pojęcie początkowo używane w kontekście skomplikowanych instrumentów finansowych, spotykanych głównie na giełdzie, funkcjonuje już jako synonim kredytu, bądź innych form uzyskiwania zewnętrznego kapitału. Jakie korzyści czerpie z niej przedsiębiorstwo?

Jak działa dźwignia finansowa?

Działanie dźwigni finansowej jest kluczowe szczególnie w początkowych etapach rozwoju firmy, gdy najbardziej potrzebny jest jej kapitał. Stawiając pierwsze kroki w biznesie duża część przedsiębiorców nie jest w stanie pozwolić sobie bowiem na finansowanie gotówkowe. Korzystając z jednej z form dźwigni mają znacznie większe możliwości i szanse na efektywny start, co przekłada się w późniejszych okresach na dochodowość prowadzonego biznesu.

Zdecydowanie najpopularniejszą formą dźwigni finansowej są kredyty bankowe oraz leasingi. Przewaga tych instrumentów nad innymi formami lewarowania jest efektem ich łatwej dostępności oraz powszechności na rynku. Obecnie prawie każdy bank jest w stanie zaproponować tę formę finansowania w postaci najprostszych kredytów obrotowych po skomplikowane kredyty inwestycyjne dopasowane do oczekiwań kredytobiorcy.

Obniżenie podstawy opodatkowania i dywersyfikacja ryzyka

Z punktu widzenia podatkowego, korzystając z dźwigni finansowej, przedsiębiorstwo uzyskuje dodatkową korzyść poprzez wliczanie odsetek i kosztów związanych z pozyskaniem finansowania do kosztów uzyskania przychodu, co prowadzi do obniżenia podstawy opodatkowania (efekt tarczy podatkowej). Kolejna zaletą jest niewątpliwie dywersyfikacja ryzyka. Inwestycje współfinansowane kapitałem zewnętrznym z jednej strony niosą konieczność poniesienia kosztów odsetkowych, z drugiej jednak dzielą ryzyko. Koszt finansowania zewnętrznego jest co do zasady niższy od kapitałów własnych. Inwestorzy przedsiębiorstw finansujących się wyłącznie środkami własnymi mają więc większe oczekiwania co do stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, co jest efektem zwiększonego ryzyka, jakie ponoszą.

Najpierw analiza, potem działanie

Niewątpliwie wprowadzenie kapitałów zewnętrznych do firmy powinno dać większą rentowność z środków, które zainwestowali właściciele. Należy jednak pamiętać, że zbyt wysokie lewarowanie może, w okresie spowolnienia gospodarczego, prowadzić do pogorszenia sytuacji przedsiębiorstwa, a w skrajnych przypadkach, gdy zobowiązania znacząco przewyższą kapitały własne, do jego niewypłacalności. Kluczowa przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu kolejnego zobowiązania powinna więc być dokładna analiza płynności (z ang. cash flow), która zobrazuje zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu. Poziom zadłużenia powinien być kontrolowany i ściśle powiązany ze strategią działalności firmy. Chcąc skorzystać ze wsparcia dźwignią finansową warto więc skonsultować się z doradcą finansowym, który oceni możliwości przedsiębiorstwa i dopasuje najkorzystniejsze do jego kondycji produkty.


Paweł Kołtun,
Dyrektor sieci rozwoju finansowania przedsiębiorstw
Expander Advisors 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jaka jest różnica pomiędzy kredytem a leasingiem