Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Dzień wolny może skrócić czas na złożenie odwołania
http://sxc.hu/
Tax Care

Dzień wolny może skrócić czas na złożenie odwołania

Z określonych obowiązków lub konkretnych praw podatnik musi się wywiązać i może skorzystać w określonym ustawowo czasie. Oprócz konkretnie wskazanych dat przepisy podatkowe w ustaleniu okresu odpowiadającego na dokonanie danej czynności posługują się także przedziałami czasowymi. Generalna zasada mówi, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Za koniec terminu przyjmuje się upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Wypadający w trakcie tego czasu dzień wolny nie wpłynie na ilość dni.

Święto na koniec wydłuża

Co istotne, żaden z terminów podatkowych nie może minąć w weekend lub w święto. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Święto wypadające zatem na koniec okresu wydłuża podatnikowi czas na wywiązanie się z obowiązku czy też na skorzystanie z konkretnego przywileju.

Przykład 1
Podatnik musi do 25. dnia kolejnego miesiąca uregulować zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług. W sierpniu br. 25 dzień miesiąca przypada w niedzielę, zatem ostatecznym terminem dla przedsiębiorców na złożenie deklaracji i rozliczenie VAT-u będzie poniedziałek 26 sierpnia.

W trakcie wlicza się w termin

Warto jednak pamiętać, że podatnik na dokonanie określonej czynności może mieć nieco mniej czasu, jeśli gdzieś po drodze płynącego do wypełnienia obowiązku terminu wypadnie dzień wolny od pracy. W takim przypadku, jeżeli termin wynosi np. 7 albo 14 dni, wlicza się do niego nie tylko dni pracujące, ale także wolne od pracy – zarówno soboty czy niedziele, jak też dni świąteczne. 

Przykład 2
Podatnik 2 sierpnia br. otrzymał decyzję z urzędu skarbowego rozstrzygającą na jego niekorzyść. W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni. Wedle wyżej określonych zasad, czas na złożenie dokumentu zacznie biec od dnia następnego. Weekendy oraz wypadające po drodze święto (15 sierpnia) zostaną wliczone, poprzez fakt, iż wypadają nie na koniec, a w środku okresu, przez co ostatnim dniem na złożenie odwołania będzie 16 sierpnia.Katarzyna Miazek, Tax Care

Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Zainteresuje cię także