Dwa limity na darowizny
http://sxc.hu/

Dwa limity na darowizny

Pracujesz na etacie, a jednocześnie zarabiasz na prywatnym najmie lub prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem? Możesz skorzystać nie z jednego, ale z dwóch 6-proc. limitów odliczeń przewidzianych dla darowizn. Jeśli masz taką możliwość, a nie skorzystałeś z niej, rozliczając PIT za 2011 rok, złóż korektę.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podatnicy mają możliwość uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem kilka rodzajów darowizn: na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Spośród tych darowizn tylko ostatnią można rozliczać bez limitu – w tym wypadku ograniczeniem jest tylko kwota zarobków. Pozostałe podlegają wspólnemu limitowi w wysokości 6% dochodu. Dotyczy to osób, których zarobki opodatkowane są na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (stawek 18% i 32%), rozliczających się z fiskusem na formularzach PIT-37 lub PIT-36. Ale darowizny na szlachetne cele mają prawo uwzględnić także osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, zobowiązane do rozliczeń z fiskusem za pomocą formularza PIT-28. Tyle, że w przypadku „ryczałtowców” limit ulg stanowi 6% przychodu, a nie dochodu.

Darowizny, które podlegają 6-proc. limitowi odliczeń

Rodzaj darowizny Co można odliczyć Dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi
darowizna na cele pożytku publicznego

darowizna na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (obejmuje także, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego, ale spełniają warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

darowizna pieniężna - dowód wpłaty na konto, darowizna niepieniężna – dokument, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość takiej darowizny oraz oświadczenie, że obdarowany ją przyjął
darowizna na cele kultu religijnego darowizna na rzecz Kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych darowizna pieniężna - dowód wpłaty na konto, darowizna niepieniężna – dokument, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość takiej darowizny oraz oświadczenie, że obdarowany ją przyjął
darowizna na cele krwiodawstwa darowizna na rzecz jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi (np. regionalne centrum krwiodawstwa) zaświadczenie od jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi o ilości bezpłatnie pobranej krwi lub jej składników

W praktyce oznacza to, że osoby, które mają dwa różne źródła zarobkowania, opodatkowane skalą podatkową oraz ryczałtem – na przykład pracują na etacie i jednocześnie wynajmują prywatnie mieszkanie – mają możliwość odliczenia ulgi na darowizny w ramach nie jednego, a dwóch 6-proc. limitów odliczeń. Tym samym ich korzyść podatkowa może być odpowiednio wyższa. Załóżmy, że roczny dochód z etatu wynosi 65 tys. zł, a przychód z prywatnego najmu, opodatkowany 8,5 proc. ryczałtową stawką, to 30 tys. zł. Przy takich zarobkach można odliczyć: od dochodu z etatu maksymalnie 3900 zł, natomiast od przychodu z prywatnego najmu – kolejne 1800 zł (pod warunkiem oczywiście, że przekazaliśmy darowizny umożliwiające takie odliczenie). Tym samym podatek będzie niższy odpowiednio o 702 zł i 153 zł.

Nie uwzględniłeś całej darowizny w dwóch zeznaniach? Złóż korektę PIT

Jeśli zatem kwota przekazanych przez nas darowizn jest wyższa od kwoty 6-proc. limitu obowiązującego przy dochodzie, można pozostałą część uwzględnić w ramach 6-proc. odliczeń od przychodu (i na odwrót).

>>>Podatniku! Złóż korektę zeznania za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Należy jednak uważać, by tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie w dwóch zeznaniach. Uwaga, mimo że minął już termin składania rocznych formularzy PIT, osoby, które w ubiegłym roku miały podwójne (jak opisane powyżej) źródło zarobków, a które mimo wysokich darowizn dokonały odliczeń tylko w ramach jednego źródła, mogą jeszcze to naprawić, korygując swoje roczne rozliczenia z fiskusem za 2011 rok.

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek można zmniejszyć dzięki darowiznom. Również na rzecz organizacji religijnych