Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko – wszystko, co...
Podatnik.info
podatnik.info

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko – wszystko, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Co to jest dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci?

Każda osoba, która w danym roku uzyskała jakikolwiek przychód opodatkowany na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350), musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. Obowiązek ten polega na wypełnieniu oraz dostarczeniu do odpowiedniej instytucji deklaracji PIT. W zależności od wyboru sposobu opodatkowania i podstawy uzyskania przychodu należy wypełnić formularz: PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Powyższe deklaracje są najczęściej stosowanym w polskim prawie podatkowym. Obowiązek rozliczenia z urzędem skarbowym wiąże się także z szeregiem praw, o których warto pamiętać. Jednym z nich jest możliwość obniżenia wysokości podatku dzięki ulgom oraz odliczeniom. Wśród najpopularniejszych pojawia się ulga na dziecko. Mogą z niej skorzystać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej.

Warto jednak wrócić w tym momencie do kwestii rodzaju deklaracji PIT. Z ulgi na dziecko skorzystają wyłącznie osoby, które rozliczają się według skali podatkowej, czyli składają formularz PIT-37 lub PIT-36. Pozostali podatnicy nie mają prawa do takiego odliczenia. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci 2022/2023 nie będzie tym samym przysługiwał osobom opodatkowanym podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Wysokość ulgi podatkowej zależy od liczby dzieci na utrzymaniu. Jest to ważna informacja, jeżeli chodzi o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci, ponieważ w dużej mierze od tego czynnika zależy możliwość skorzystania z tego rozwiązania. Ulga może przysługiwać w następującej wysokości:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Ze względu na obowiązujące limity dochodów może okazać się, że dochód był zbyt niski w danym roku rozliczeniowym, by w pełni skorzystać z odliczenia. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci jest różnicą między podatkiem a wysokością zmniejszającej jej kwoty.

Co ważne, nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanego odliczenia z lat wcześniejszych do obecnej deklaracji PIT. Dlatego też każdy podatnik ma prawo do złożenia wniosku o zwrot nadwyżki. Należy rozliczyć ją odrębnie za każdy rok podatkowy. Jeżeli nie dopełnisz formalności podczas składania deklaracji PIT, możesz wnieść korektę. Informacje na temat zwrotu wpisuje się w części L w PIT-36 oraz w części H w PIT-37.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci – zasady 2022/2023

Wiesz już, co to jest dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. To jednak nie wszystko! Musisz również poznać zasady dotyczące tego, komu przysługuje taka wypłata nadwyżki. Ostatnie zmiany w polskim prawie związane z Polskim Ładem spowodowały wprowadzenie nowego sposobu ustalania limitu. Poniższe informacje pozwolą Ci na zrozumienie, jak obliczyć dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci.

Wysokość limitu jest równa sumie:

 • Składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika. Ich wysokość należy dodatkowo pomniejszyć o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym czy też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Składek na ubezpieczenie zdrowotne, które należy pomniejszyć o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Składek na ubezpieczenie społeczne objętych zwolnieniem w ramach: ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów. Należy jednak pomniejszyć je o te wyliczone na podstawie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym, podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jak obliczyć dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci? Ekspert odpowiada!

Na podstawie powyższych informacji można wysnuć prosty wniosek – kwota, jaka przysługuje w ramach zwrotu, jest ograniczona. Jeżeli podatnik osiągnął zbyt niskie dochody w danym roku podatkowym, by skorzystać z odliczenia, może otrzymać niewykorzystaną ulgę na konto bankowe. Nadal zastanawiasz się, jak obliczyć dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci 2022/2023? Poniżej prezentujemy kilka przykładów.

Przykład 1: Pan Kamil Kowalski osiągnął z żoną dochód w wysokości 48 000 zł. Podatek wynosił więc po odliczeniu składek zdrowotnych w zaokrągleniu 1 742 zł. Małżeństwo posiada 2 dzieci. Czy podatnikom przysługuje dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci?

Ulga na 2 dzieci wynosi 2 224,08 zł rocznie. Jak widać, kwota ta jest znacznie wyższa od podatku. Zwrot środków na konto będzie równy różnicy między ulgą a podatkiem.

2 224,08 zł – 1 742,00 zł = 482,08 zł

Odpowiadając na pytanie wprost: Podatnikom przysługuje prawo do zwrotu w wysokości 482,08 zł.

Przykład 2: Pani Anna Nowak wychowuje samotnie jedno dziecko. Jej łączny dochód za ostatni rok wyniósł 40 000 zł. Podatek wynosił 857,37 zł. Czy przysługuje jej dodatkowy zwrot z tytułu ulgi?

Na początku należy pamiętać, że osoby samotnie wychowujące dzieci podlegają limitom dochodowym, które w przypadku jednego dziecka wynoszą 112 000 zł. Jeżeli podatnik zarobił więcej, nie może skorzystać z ulgi. Pani Anna spełnia jednak kryterium dochodu. Przysługuje jej ulga wynosząca 1 112,04 zł.

1 112,04 – 857,37 zł = 254,67 zł

Odpowiadając na pytanie wprost: Podatnikom przysługuje prawo do zwrotu w wysokości 254,67 zł.

Podsumowanie: Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci – wszystko, co musisz wiedzieć

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi prorodzinnej.

 • Co to jest dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci? Różnica między wysokością ulgi na dziecko a podatkiem do odliczenia. Jeżeli nie możesz odliczyć pełnej kwoty, wówczas możesz złożyć wniosek o wypłatę nadwyżki.
 • Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci przysługuje wyłącznie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej. Można ją uwzględnić w PIT-36 w części L oraz PIT-37 w części H. 
 • Aby dowiedzieć się, jaka wysokość zwrotu przysługuje w danym roku podatkowym, należy obliczyć podatek po odliczeniu składek zdrowotnych oraz społecznych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika składek. Kwotę tę należy pomniejszyć o składki odliczone w ramach podatku liniowego, ryczałtu lub pozarolniczej działalności gospodarczej. Następnie należy porównać otrzymaną kwotę z należną ulgą na dzieci.
 • Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci. Na pierwsze dziecko i drugie dziecko przysługuje kwota po 1 112,04 zł. Na trzecie dziecko można otrzymać już kwotę 2 000,04 zł. Z kolei czwarte i każde kolejne zapewnia kwotę 2 700,00 zł. Są to kwoty w wymiarze rocznym.
 • Dodatkowo należy zwrócić uwagę na limit dochodów. Dla osób samotnie wychowujących dzieci wynosi 112 000 zł. W przypadku małżeństw jest to 112 000 zł łącznie. Z kolei osoby niepozostające w związku małżeńskim – również przez część roku – podlegają limitowi 56 000 zł.

Jeżeli masz wątpliwości, czy przysługuje Ci dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci, możesz zadać indywidualne pytanie naszym ekspertom. Korzystając z darmowego programu Podatnik.info, otrzymujesz wsparcie specjalistów z obszaru finansów, księgowości oraz prawa podatkowego. Dodatkowo pomożemy Ci uwzględnić informacje na ten temat w deklaracji, a następnie rozliczyć ją w urzędzie skarbowym. Pobierz bezpłatny Podatnik.info i sprawdź, co jeszcze możesz zyskać!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT?