Dobry wynik polskich finansów publicznych
http://sxc.hu/

Dobry wynik polskich finansów publicznych

W 2011 roku skończył się cykl wzrostu długu w relacji do PKB i zaczął się okres, kiedy dług w relacji do PKB zaczyna spadać – powiedział na konferencji prasowej minister finansów Jacek Rostowski.

Minister dodał, że w tym roku państwowy dług publiczny może być nominalnie niższy w porównaniu do poziomu z końca 2011 r., a jego relacja do PKB spadnie z 53,5 do 50,5 %. W 2013 r. relacja ta spadnie poniżej 50%. Przy bardzo sprzyjających warunkach spadek relacji poniżej 50% możliwy jest już w tym roku. Minister Rostowski zauważył, że spada również relacja długu do PKB liczona zgodnie z metodologia unijną.

Tak dobry rezultat to efekt znacznego ograniczenia wydatków

Zgodnie z danymi Eurostatu deficyt sektora finansów publicznych w 2011 r. okazał się niższy o ponad 7 mld zł od prognozy Ministerstwa Finansów z września ubiegłego roku i wyniósł 5,1% PKB (dane wg ESA’95).

Jest to o 0,5 pkt proc. lepiej niż prognozowaliśmy na jesieni ubiegłego roku. Wynik ten osiągnęliśmy dzięki silniejszemu ograniczeniu wydatków – powiedział zastępca dyrektora Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Tomasz Szałwiński.

Celem rządu jest zmniejszenie nadmiernego deficytu

Według prognoz zawartych w Programie Konwergencji. Aktualizacja 2012 wynik sektora finansów publicznych w 2012 r. wyniesie -2,9% PKB, - 2,2% PKB w 2013 r., -1,6% PKB w 2014 r. i -0,9% w 2015 r. Można oczekiwać, że na podstawie danych o wstępnym wykonaniu deficytu wg ESA’95 za bieżący rok, w przyszłym roku Rada ECOFIN zdejmie procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski.

Zaprezentowane zostały również projekcje wzrostu gospodarczego na najbliższe lata. W ocenie Ministerstwa Finansów realny wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 2,5%, w 2013 r. – 2,9%, w 2014 r. – 3,2%, natomiast w 2015 r. – 3,8%. – Projekcje w Aktualizacji Programu Konwergencji są konserwatywne, czyli ostrożne – podkreślił Jacek Rostowski.

 

Źródło: Ministersto Finasów

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także