Do ukończenia 25 lat nie trzeba rozliczać się z fiskusem...
http://sxc.hu/

Do ukończenia 25 lat nie trzeba rozliczać się z fiskusem z alimentów

Alimenty otrzymywane przez pełnoletnie dzieci od rodziców, w przypadku rozpadu ich małżeństwa, z zasady są zwolnione z podatku. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to obowiązuje tylko do chwili ukończenia przez dziecko 25 lat.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Później od otrzymywanej kwoty alimentów należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, a także przychód z tego tytułu wykazać w deklaracji podatkowej.

Rozwód, to niewątpliwe skomplikowana sytuacja, zarówno dla małżonków, jak również dzieci. Jednym z głównych skutków rozpadu małżeństwa, jest ustalenie zasad, na jakich rodzice będę ponosić koszty utrzymania dzieci. Najpowszechniejszym rozwiązaniem jest w tym przypadku ustalenie kwoty alimentów, które jedno z rodziców będzie płaciło na rzecz dzieci. Do momentu ukończenia pełnoletności środki te z reguły są przekazywane do dyspozycji rodzica, któremu została przyznana prawna opieka nad małoletnim, jednak w przypadku osiągnięcia pełnoletniości, alimenty należą się dziecku.

Ze względu na fakt, że otrzymana kwota, stanowi dla pełnoletniego dziecka przychód z innych źródeł, uzasadnionym wydaje się pytanie, czy podlega on opodatkowaniu PIT.

Alimenty objęte zwolnieniem przedmiotowym

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest w Polsce powszechny, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 9 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Wyjątek od tej reguły stanowią dochody objęte zwolnieniami, np. wymienione w katalogu zawartym w art. 21 wspomnianej ustawy, jak również dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Świadczenia alimentacyjne wypłacane przez rodziców na rzecz dzieci, zostały wyszczególnione we wspomnianym katalogu wyłączeń. Treść ustawy wskazuje bowiem, że zwolnione z podatku zostały alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, co w konsekwencji oznacza, że przychody z tego tytułu nie powodują powstania obowiązku podatkowego w PIT.

Warto ponadto zaznaczyć, że prawo do zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń alimentacyjnych, otrzymywanych od rodziców przysługuje podatnikom niezależnie od wysokości świadczeń. Co więcej, nie jest również warunkiem koniecznym, aby pełnoletnie dziecko, otrzymujące alimenty uczyło się lub studiowało.

Od 25 roku życia trzeba podzielić się z fiskusem

Dopiero po ukończeniu 25 lat, ( z uwzględnieniem wyjątku dotyczącego dzieci, którym wypłacane są zasiłki lub renty) przychód z tytułu otrzymywanych alimentów skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, a także koniecznością ujęcia w rocznym zeznaniu podatkowym . Stosownego rozliczenia z zasady dokonuje się na formularzy PIT-36, ujmując kwotę alimentów w pozycji 120, oznaczonej jako "inne źródła".

Podatnik powinien jednak pamiętać o przysługującym mu nadal zwolnieniu przedmiotowym, określonym we wspomnianym już art. 21 ust. 1 pkt. 127 lit. b, zgodnie z którym zwolnione z konieczności odprowadzenia podatku są alimenty, alimenty otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Oznacza to, że podatnik otrzymujący świadczenia alimentacyjne od rodziców, po ukończeniu 25 lat zobowiązany jest do odprowadzenia podatku jedynie od nadwyżki nad kwotą, objętą zwolnieniem, czyli 700 zł.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?