Do kosztów firmy będzie można zaliczyć pracownicze...
http://sxc.hu/

Do kosztów firmy będzie można zaliczyć pracownicze karnety sportowe

Czy wydatki na zakup karnetów sportowych dla zatrudnionych pracowników firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Wydatki, które pochodzą ze środków obrotowych pracodawcy, które dotyczą świadczeń na rzecz pracownika, należą do kosztów uzyskania przychodów i stanowią koszty pracownicze. Kwota, na którą opiewa karnet (i w takim przypadku stanowi świadczenie w naturze) zawiera się w wynagrodzeniu pracownika i jest jego elementem.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak przekonuje ekspert Mariusz Żochowski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Deloitte, takie wynagrodzenie w naturze lub też inne nieodpłatne świadczenia są dla pracownika przychodem, który powinien być opodatkowany zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Mariusz Żochowski wyjaśnia: "wydaje się zatem, że skoro przedmiotowe świadczenie jest z jednej strony przychodem podatkowym ze stosunku pracy dla pracownika, to z drugiej strony powinno ono stanowić koszt podatkowy dla pracodawcy". Dla celu stwierdzenia przychodu, który wynika ze stosunku pracy nie jest też istotne, czy pracownik z takiej karty rzeczywiście skorzystał.


Zdarzają się też negatywne przypadki zaopiniowania takiego sposobu interpretacji przepisów podatkowych przez urzędy, które utrzymują, że podobne wydatki są sprawą osobistą podatnika i nie dotyczą sytuacji osiągania przychodu przez pracodawcę. "Wydaje się, że więcej argumentów przemawia jednak za pierwszym z podejść" kontrargumentuje Mariusz Żochowski.


Jeśli jednak kwota takiego świadczenia będzie pokryta z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź też funduszy związków zawodowych, jest zwolniona z obowiązku uiszczenia należnego podatku (do granicy o wartości 380 zł). Jednak zasady stanowią, iż powinien zostać zatwierdzony odpis na sam fundusz.


W takim przypadku można dokonać zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że aby kwota takiego świadczenia mogła zostać uznana za kwotę kwalifikującą się do zwolnienia, związek powinien samą możliwość otrzymania takiej karty ująć w swoim regulaminie. Również pracodawca powinien zakupić je fizycznie i udostępnić swoim pracownikom, tak aby dostosować ich podział odpowiednio do sytuacji materialnej pracowników. Ze zwolnienia nie mogą skorzystać osoby, którym została zwrócona część kwoty w ekwiwalencie pieniężnym.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przychód – co to jest?