Do kiedy PIT-37?
Dafne Cholet/http://skroc.pl/5438a/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/ef08e
Podatnik.info

Do kiedy PIT-37?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-37 – co to jest i kto go wypełnia?


PIT 37 wypełniają osoby rozliczające się według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.), które w 2016 roku uzyskały dochody za pośrednictwem płatnika. Najczęściej są to pracownicy etatowi zatrudnieni w formie umowy o pracę, zleceniobiorcy świadczący swoje usługi za pomocą umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także emeryci i renciści.


Z kolei płatnikami są najczęściej pracodawcy, zleceniodawcy oraz państwowi ubezpieczyciele wypłacający emerytom lub rencistom świadczenia – ZUS bądź KRUS. Podatnik wypełnia PIT37 na podstawie otrzymanego od tych podmiotów formularza PIT-11. Jest to druk zawierający informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2016 roku.


Zgodnie z ustawą, deklarację podatkową PIT 37 wypełniają podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali za pośrednictwem płatnika dochody z następujących źródeł:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych czy z działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich (np. z umów o dzieło) i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są zobowiązani do doliczania dochodów małoletnich dzieci do uzyskanych dochodów,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.


Do kiedy PIT-37 należy złożyć w urzędzie skarbowym?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT 37 należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Jednakże w 2017 roku będzie inaczej. Do kiedy PIT37 więc podatnicy muszą dostarczyć fiskusowi w tym roku?


Wyjątkowo do 2 maja. Stanie się tak dlatego, ponieważ w 2017 roku 30 kwietnia przypada na niedzielę. Natomiast poniedziałek 1 maja jest dniem wolnym, także w urzędach skarbowych, gdyż tego dnia wypada Święto Pracy.


Jak wypełnić PIT-37?


Najwygodniej PIT 37 złożyć w urzędzie skarbowym drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Dzięki temu podatnik zrobi to w kilka minut, bez konieczności wychodzenia z domu i tracenia czasu na stanie w długich kolejkach w urzędzie skarbowym bądź poczcie.


W prosty sposób e-PIT można wypełnić drogą elektroniczną przy pomocy całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy PIT37 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pomocą systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Portalowi podatkowemu Podatnik.info zaufało mnóstwo ludzi – za pomocą programu PIT pro 2016/2017 dotychczas z urzędem skarbowym rozliczyło się 8 113 486 Polaków. Nie warto więc zwlekać. Podatnik może w kilka minut wypełnić PIT-37 pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Ministerstwo Finansów zidentyfikuje tożsamość użytkownika na podstawie 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


Jak odliczyć ulgi podatkowe w PIT/O?


W programie PIT pro 2016/2017 można oprócz zeznania PIT37, wypełnić również załącznik PIT/O, w którym podatnik może odliczyć przysługujące mu ulgi podatkowe. Z kolei zaznaczając odpowiednie pole w aplikacji, użytkownik może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Natomiast w druku PIT/O, podatnik może odliczyć od dochodu uzyskanego w 2016 roku następujące ulgi:

 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę internetową,
 • darowiznę na cele krwiodawstwa lub kultu religijnego,
 • darowiznę na organizacje społeczne,
 • składki na IKZE,
 • składki ZUS,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • ulgę na badanie i rozwój.

Z kolei od dochodu podatnik może odliczyć:

 • ulgę na dziecko,
 • ulgę abolicyjną,
 • składki zdrowotne.


Kolejny załącznik do zeznania PIT 37 to druk PIT/D. Formularz jest przeznaczony dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Dodatkowo do tej deklaracji podatnik powinien dołączyć oświadczenie PIT-2K, jeżeli odlicza wydatki poniesione na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak wypełnić PIT-37?