Czym różnią się fundusze Venture Capital od Aniołów...
KS
http://sxc.hu/
Midven

Czym różnią się fundusze Venture Capital od Aniołów Biznesu?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Choć pełnią podobną rolę, to podmioty te różnią się kilkoma istotnymi cechami.

Aniołowie Biznesu to przede wszystkim osoby prywatne, które są zainteresowane inwestycjami w perspektywiczne firmy we wczesnym stadium rozwoju.  Angażują w przedsięwzięcia swoje własne fundusze i często zapewniają wsparcie merytoryczne dla „młodych” przedsiębiorców poszukujących kapitału.

Business Angels wykorzystują swoją wiedzę, doświadczenie oraz kontakty biznesowe, co przynosi dodatkowe korzyści dokapitalizowanym spółkom. Aniołem Biznesu zostaje osoba majętna, najczęściej przedsiębiorca na biznesowej emeryturze lub były menedżer wysokiego szczebla. Choć najważniejszy jest zysk w tego typu przedsięwzięciach, to często Aniołowe Biznesu wspierają start-upy z innych pobudek. Silną motywacją jest również podążanie za pasją, chęć stworzenia czegoś nowego lub uczestniczenie w ekscytujących projektach.

Należy zaznaczyć, że taka osoba nie jest spekulantem. Dzieli ona cechy inwestora długoterminowego oraz przedsiębiorcy. Anioł Biznesu jest inwestorem, gdyż oczekuje określonej stopy zwrotu, przeprowadza proces inwestycyjny, a po kilku latach zamierza sprzedać udziały z zyskiem. Jest także przedsiębiorcą, ponieważ angażuje się w projekt na poziomie strategicznym i jest swego rodzaju mentorem.

Fundusze Venture Capital są podmiotami rynku kapitałowego, które inwestują w niewielkie firmy o dużym potencjale rozwoju. Stanowią część rynku funduszy Private Equity, które nabywają spółki niepubliczne, czyli nienotowane na rynkach finansowych. Angażują się w ryzykowne przedsiębiorstwa o potencjalnie bardzo wysokiej stopie zwrotu - najczęściej z branży informatycznej, telekomunikacyjnej, Life Science bądź innych obiecujących sektorów technologicznych.

Tym co wyróżnia Venture Capital, na tle całego sektora Private Equity, jest kierunek inwestycji. Podczas gdy fundusze PE kupują przedsiębiorstwa, które działają już na rynku jakiś czas i odniosły pewien sukces komercyjny, VC nabywa spółki bardziej ryzykowne. Często są to podmioty w bardzo wczesnej fazie rozwoju, z innowacyjnym produktem lub usługami, które nie są jeszcze szerzej znane na rynku.

Co łączy, a co dzieli Aniołów Biznesu i fundusze Venture Capital?

Jak wcześniej zostało to przedstawione – zarówno Aniołowie Biznesu, jak i Venture Capital poszukują innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnym stadium rozwoju, które mogą przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu.

Kolejną cechą, która łączy te dwa rodzaje inwestorów, jest czas trwania i sposób wyjścia z inwestycji. Horyzont inwestycyjny dla Aniołów oraz VC wynosi kilka lat (od 3-7 lat), kończy się najczęściej sprzedażą udziałów innemu funduszowi Private Equity lub upublicznieniem spółki, czyli wprowadzeniem jej na giełdę. Wtedy akcje mogą zostać sprzedane np. TFI, OFE lub inwestorom indywidualnym.

Ważnym elementem dzielonym wspólnie przez Aniołów Biznesu i Venture Capital jest także wpływ na zarządzanie spółką. Często ci inwestorzy nabywają znaczny pakiet udziałów, który pozwala im oddziaływać w sposób istotny na decyzje strategiczne przedsiębiorstwa. Wprawdzie zaangażowanie AB w zarządzanie spółką jest z reguły większe od VC, to niewielka część pozostałych uczestników rynku kapitałowego inwestuje w sposób tak aktywny.

Choć cele Venture Capital oraz Aniołów Biznesu są podobne, to jednak zupełnie się różni ich sposób działania. Aniołowie Biznesu są nieformalnym inwestorem i raczej nie prezentują publicznie swojego zaangażowania. Z kolei w przypadku VC, portfolio inwestycji jest wręcz ich wizytówką. Podmiotom tym zależy, żeby pokazać się potencjalnym pomysłodawcom i przedsiębiorców, jako solidny i godny zaufania partner.

Zasadniczą różnicą jest źródło finansowania. Venture Capital operuje środkami zgromadzonymi w funduszu utworzonym z wpłat inwestorów. Ma to swoje implikacje. Zarządzający funduszem są o wiele bardziej ostrożni, podchodzą do inwestycji w sposób bardziej analityczny, a sam proces inwestycyjny jest długotrwały – bardzo często wymagający pełnego due diligance.

Aniołowie Biznesu są bardziej elastycznym inwestorem. Nie mają na sobie presji wyników i przy ocenie przedsięwzięć są zdecydowanie bardziej subiektywni, ponieważ inwestują własne pieniądze. Sam proces inwestycyjny przebiega sprawniej niż w przypadku VC. Niemniej jednak potencjalne inwestycje są także dogłębnie analizowane, a kadra zarządzająca przedsiębiorstwa jest surowo oceniana.

Warto zwrócić uwagę jeszcze na rozmiar zaangażowania.  VC rzadko inwestują w przedsięwzięcia warte mniej niż 1 milion złotych. Mniejsze inwestycje są po prostu zbyt małe i funduszom nie opłaca się marnotrawić zasobów ludzkich na analizę niewielkiej spółki. Szansą dla mikroprzedsiębiorstw są oczywiście Aniołowie Biznesu. Jeśli biznesplan i kadra wywrą dobre wrażenie na potencjalnym inwestorze, to AB może dostosować się do potencjalnych potrzeb kapitałowych. Przyjmuje się jednak, że minimalny wkład Anioła Biznesu to 100 tysięcy złotych.

Branże, które najbardziej mogą liczyć na wsparcie

Zdecydowanym przebojem wśród AB i VC jest branża telekomunikacyjna/mobile, czyli firmy tworzące technologie oraz aplikacje związane ze smartfonami i tabletami.  Według danych European Business Angels Network  aż 68 procent Aniołów Biznesu zrzeszonych w organizacji zainwestowało w spółkę z kategorii Mobile/Internet. Nie wykluczało to inwestycji w innych branżach. Na dalszych miejscach znalazła się Ekologia/Energia (54 proc.), Multimedia (41 proc.) i Produkcja (35 proc.).

Podobny komunikat płynie z danych European Venture Capital Associaton dla polskiego rynku. Największy udział we wszystkich inwestycjach VC stanowiły spółki z branży telekomunikacyjnej – 36,3 procent. Na kolejnych miejscach znalazły się dobra konsumenckie i sprzedaż detaliczna (21,2 proc.), usług finansowych(13,5 proc.) oraz Life Science (11,5 proc.). Widać zatem, że obszar zainteresowań funduszy Venture Capital oraz Aniołów Biznesu nieco się różni.

W rzeczywistości Aniołowie Biznesu i Venture Capital się uzupełniają, ponieważ kierują swoje usługi i pomoc do innych grup docelowych. W przypadku gdy przedsiębiorca dysponuje już sprawnie działającym biznesem potrzebującym kapitału i technologii do dalszej ekspansji, powinien skierować się po wsparcie do funduszy Venture Capital.

Warto wtedy zajrzeć na stronę internetową Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych i sprawdzić wizytówki funduszy będących członkami tej organizacji.

Jeśli zaś przedsiębiorca ma świetny pomysł, miał za sobą kilka udanych przedsięwzięć i bogate doświadczenie, a pomysł nie wymaga ogromnych nakładów pieniężnych, to istnieje duża szansa że zainteresuje Aniołów Biznesu. Najprostszym sposobem na przedstawienie projektu potencjalnym inwestorom jest bezpośredni kontakt z tzw. sieciami Business Angels zrzeszającymi osoby zainteresowane tego typu inwestycjami. Na polskim rynku najważniejszymi są: Lewiatan Business Angels czy też PolBAN Business Angels.

Aniołowie Biznesu i fundusze Venture Capital to nie jedyne formy pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa. Jak zaznacza Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A. równie atrakcyjną opcją dla wybranych podmiotów może być emisja akcji lub obligacji – Rynek NewConnect i Catalyst pomogły pozyskać kapitał już ponad 500 spółkom. Warto zauważyć, że debiut na jednym z tych rynków to nie tylko kapitał, ale także prestiż i dobra reklama – uważa Andrzej Zając.


Midven.pl
Więcej na www.mBonds.pl

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-38 Do kiedy PIT-38?