Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Czy związki partnerskie mają prawo do preferencji...
http://sxc.hu/

Czy związki partnerskie mają prawo do preferencji podatkowych?

Jak wynika z dwóch prawomocnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawo do skorzystania z przywilejów podatkowych mają jedynie małżeństwa tworzone przez mężczyznę i kobietę. Natomiast osoby żyjące w homoseksualnych związkach partnerskich są ich pozbawione.

NSA w uzasadnieniach dwóch prawomocnych wyroków z 20 marca 2012r. o sygnaturach II FSK 1704/10 i II FSK 2082/10 jednoznacznie wskazuje, że obecnie w polski system podatkowy nie przewiduje przywilejów dla osób żyjących w związkach partnerskich. Dotyczy to zarówno zwolnień przy darowiźnie, jak i rozliczeń PIT. Sąd podkreśla, że tylko zmiana przepisów podatkowych mogłaby zmienić zaistniałą sytuację.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Dlaczego osobom będącym w związkach partnerskich nie przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT?

W analizowanym przez NSA przypadku podatniczka wraz ze swoją partnerką życiową złożyła do urzędu skarbowego wspólne zeznanie za 2008r. na formularzu PIT-37. Organ podatkowy wezwał podatniczkę do dokonania korekty i złożenia odrębnej deklaracji. Odmówiła ona jednak powtórnego dostarczenia do organu zeznania. Jej zdaniem jest uprawniona do wspólnego rozliczenia, ponieważ tworzy ze swoja partnerką długotrwały związek połączony z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego. Ponadto pozbawienie osób tej samej płci prawa do skorzystania z ulgi w postaci wspólnego opodatkowania jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Oprócz tego podatniczka do akt sprawy jako dowody dołączyła świadectwo ślubu religijnego wydane przez Reformowany Kościół Katolicki w Polsce oraz kopię świadectwa ślubu humanistycznego.

NSA orzekł, że na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje tylko małżonkom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konstytucji RP oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są nimi tylko mężczyzna i kobieta, którzy taki związek zawarli formalnie. Ponadto sąd podkreślił, że z powyższej ulgi podatkowej nie będą mogły skorzystać również osoby różnej płci tworzące związek partnerski, które jednak formalnie nie wstąpiły w związek małżeński.

Dlaczego osoby tworzące związek partnerski nie mogą odliczyć darowizny?

Oprócz złożenia wspólnego zeznania PIT partnerki zawarły umowę darowizny. Urząd skarbowy uznał, że w złożonej deklaracji na formularzu SD-Z2 obdarowana nie mogła uznać siebie za małżonka. W związku z powyższym, jako osoba nie będąca członkiem najbliższej rodziny musi zapłacić podatek. Podatniczka zdecydowała odwołać się od powyższej decyzji argumentując, że wraz ze swoja partnerką „pozostają w faktycznym, stałym związku partnerskim, przez co tworzą rodzinę i tym samym są najbliższymi dla siebie osobami”.

Jednak zdaniem sądu w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych pomiędzy stronami umowy darowizny nie istnieje stopień pokrewieństwa pozwalający użyć określenia małżonek, co pozwoliłoby im skorzystać z preferencji podatkowej. Ponadto przepisy dotyczące ulg podatkowych należy interpretować ściśle. Tak więc do czasu zmiany przepisów przez ustawodawcę takim osobom nie przysługuje prawo do wyżej wymienionej ulgi.

 

Podatnik.info

Loading Comments