Czy związki partnerskie mają prawo do preferencji...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Czy związki partnerskie mają prawo do preferencji podatkowych?

Jak wynika z dwóch prawomocnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawo do skorzystania z przywilejów podatkowych mają jedynie małżeństwa tworzone przez mężczyznę i kobietę. Natomiast osoby żyjące w homoseksualnych związkach partnerskich są ich pozbawione.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

NSA w uzasadnieniach dwóch prawomocnych wyroków z 20 marca 2012r. o sygnaturach II FSK 1704/10 i II FSK 2082/10 jednoznacznie wskazuje, że obecnie w polski system podatkowy nie przewiduje przywilejów dla osób żyjących w związkach partnerskich. Dotyczy to zarówno zwolnień przy darowiźnie, jak i rozliczeń PIT. Sąd podkreśla, że tylko zmiana przepisów podatkowych mogłaby zmienić zaistniałą sytuację.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Dlaczego osobom będącym w związkach partnerskich nie przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT?

W analizowanym przez NSA przypadku podatniczka wraz ze swoją partnerką życiową złożyła do urzędu skarbowego wspólne zeznanie za 2008r. na formularzu PIT-37. Organ podatkowy wezwał podatniczkę do dokonania korekty i złożenia odrębnej deklaracji. Odmówiła ona jednak powtórnego dostarczenia do organu zeznania. Jej zdaniem jest uprawniona do wspólnego rozliczenia, ponieważ tworzy ze swoja partnerką długotrwały związek połączony z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego. Ponadto pozbawienie osób tej samej płci prawa do skorzystania z ulgi w postaci wspólnego opodatkowania jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Oprócz tego podatniczka do akt sprawy jako dowody dołączyła świadectwo ślubu religijnego wydane przez Reformowany Kościół Katolicki w Polsce oraz kopię świadectwa ślubu humanistycznego.

NSA orzekł, że na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje tylko małżonkom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konstytucji RP oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są nimi tylko mężczyzna i kobieta, którzy taki związek zawarli formalnie. Ponadto sąd podkreślił, że z powyższej ulgi podatkowej nie będą mogły skorzystać również osoby różnej płci tworzące związek partnerski, które jednak formalnie nie wstąpiły w związek małżeński.

Dlaczego osoby tworzące związek partnerski nie mogą odliczyć darowizny?

Oprócz złożenia wspólnego zeznania PIT partnerki zawarły umowę darowizny. Urząd skarbowy uznał, że w złożonej deklaracji na formularzu SD-Z2 obdarowana nie mogła uznać siebie za małżonka. W związku z powyższym, jako osoba nie będąca członkiem najbliższej rodziny musi zapłacić podatek. Podatniczka zdecydowała odwołać się od powyższej decyzji argumentując, że wraz ze swoja partnerką „pozostają w faktycznym, stałym związku partnerskim, przez co tworzą rodzinę i tym samym są najbliższymi dla siebie osobami”.

Jednak zdaniem sądu w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych pomiędzy stronami umowy darowizny nie istnieje stopień pokrewieństwa pozwalający użyć określenia małżonek, co pozwoliłoby im skorzystać z preferencji podatkowej. Ponadto przepisy dotyczące ulg podatkowych należy interpretować ściśle. Tak więc do czasu zmiany przepisów przez ustawodawcę takim osobom nie przysługuje prawo do wyżej wymienionej ulgi.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wicepremier Morawiecki: Jednolity podatek do kosza! PIT w 2017 roku po staremu