Czy właściciel hodowli psów rasowych musi zapłacić...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Czy właściciel hodowli psów rasowych musi zapłacić podatek za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tymczasem przepisy nie zostawiają wątpliwości: rozliczenie dochodów z hodowli odbywa się na formularzu PIT-36. 2019 to rok, w którym czas na złożenie druku PIT-36 mija 30 kwietnia. Dowiedz się więcej o obowiązujących przepisach.

 

Opodatkowanie hodowli psów w PIT-36 2019

Osoby posiadające zarejestrowaną hodowlę i zwierzęta ze statusem „suka hodowlana” lub „reproduktor”, powinny odprowadzać podatek z tytułu posiadania takich zwierząt do urzędu skarbowego.  Jest to obowiązkowe. Można tego dokonać na dwa sposoby: po pierwsze jako przedsiębiorca, prowadzący własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, po drugie jako osoba prywatna, przez zgłoszenie działalności w Dziale Specjalnym Produkcji Rolnej. Rozliczenia przychodów z tego tytułu dokonuje się za pomocą deklaracji PIT-36. 2019 to rok, w którym można złożyć zeznanie za rok podatkowy 2018.

 

Rozliczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Prowadząc działalność gospodarczą, można dopisać do jej zakresu hodowlę psów jako Dział Specjalny Produkcji Rolnej. W tym wypadku w koszty można wpisać wszystko, co wiąże się z wydatkami na czworonogi (opłaty za wystawy, koszty krycia suki, pokarm dla psa, zabawki, ubrania). Równocześnie istnieje możliwość wykazania przychodu ze sprzedaży szczeniąt (pod warunkiem, że transakcje udokumentuje się na kasie fiskalnej lub na fakturze).

 

Osoba prywatna a opodatkowanie psa rasowego

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a mają psa reproduktora lub sukę hodowlaną, powinny odprowadzić podatek, zgłaszając działalność w Dziale Specjalnym Produkcji Rolnej. W tym celu należy udać się do urzędu skarbowego i wypełnić PIT-6. Wyliczenie należnej zaliczki urząd skarbowy prześle pocztą na adres podany w złożonym zeznaniu.

 

Warto zauważyć, że samo posiadanie zwierzęcia z rodowodem, bez uprawnień hodowlanych, nie powoduje obowiązku deklarowania oraz płacenia podatku dochodowego. Jeśli jednak zwierzę zostało nabyte z uprawnieniami hodowlanymi, należy to zgłosić w ciągu 7 dni od momentu uzyskania tych praw, przez złożenie PIT-6.

 

Jak wypełnić formularz PIT-6?

Poprawne uzupełnienie druku PIT-6 jest niezbędne do prawidłowego obliczenia podatku dla hodowcy w PIT-36 2019. Kolejne pola do wypełnienia obejmują:

  • miejsce złożenia deklaracji – czyli urząd skarbowy właściwy dla hodowcy,

  • adres prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,

  • dane osobowe podatnika i adres jego zamieszkania,

  • rodzaj produkcji – w tym przypadku jest to „hodowla psów rasowych”,

  • numer działu – „84”,

  • rozmiar – czyli ilość suk hodowlanych i psów reproduktorów,

  • udział w dochodzie.

 

Sposoby ustalania dochodu hodowcy - który z nich jest korzystny?

Wypełniając deklarację PIT-6, należy wybrać sposób ustalenia dochodu spośród:

  • księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej – w tym wypadku można skorzystać z podatku liniowego lub skali podatkowej. Jest to metoda stosowana w przypadku dużych hodowli, mających wysokie koszty, które są jedynym źródłem dochodów właścicieli;

  • dopisanie hodowli do zarejestrowanej działalności gospodarczej – w tej sytuacji należy ewidencjonować i posiadać potwierdzenie w postaci faktur dotyczące wszystkich kosztów hodowli oraz przychodów ze sprzedaży czworonogów. Podatek jest zależny od uzyskanych dochodów. To metoda skomplikowana i rzadko używana przez hodowców;

  • forma zryczałtowana – najprostsza i najtańsza metoda opodatkowania hodowli. Jeśli dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, nie płaci się zaliczki. Rozliczając podatek zryczałtowany, nie trzeba dokumentować poniesionych nakładów i dochodów z prowadzonej działalności. Informację o wysokości zaliczki na podatek otrzymuje się od naczelnika US w formie PIT-7. W praktyce przyjmuje się, że jest to kwota wynikająca z przemnożenia szacunkowego dochodu za jedną sztukę stada podstawowego przez posiadane suki lub psy z uprawnieniami hodowlanymi. W roku 2019 suma ta wynosiła 46,59 złotych.

 

Jeśli wpływy hodowcy w 2018 roku nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, to nie zapłaci on zaliczek, a osiągnięty dochód będzie musiał wykazać w deklaracji PIT-36. 2019 to w tej sytuacji rok, w którym nie otrzyma PIT-7 od urzędu skarbowego.

 

Sprawne rozliczenie PIT-36 jest możliwe dzięki programowi PIT online, za pomocą którego da się zrobić to w kilka minut, bez wychodzenia z domu, sprzed własnego komputera. Aplikacja do rozliczenia PIT za 2018 sprawdza poprawność wypełnionych pól w zeznaniu podatkowym i dokonuje stosownych obliczeń, zmniejszając ryzyko pomyłek i pominięć. Podpowiada też, jaki formularz wybrać, jakie załączniki do niego dodać i z jakich ulg czy odliczeń można skorzystać w danym przypadku. Po złożeniu deklaracji użytkownik może pobrać plik UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest gwarancją skutecznego dostarczenia zeznania do organu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?