Czy trzeba dokumentować wydatki w ramach ulgi...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Czy trzeba dokumentować wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Polacy chętnie rozliczają ulgę rehabilitacyjną, ponieważ zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nie muszą posiadać pisemnych dowodów potwierdzających poniesienie odliczanych wydatków, jeżeli są one limitowane. Zachęca to wielu podatników do nadużyć.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto może nie dokumentować wydatków?

Jak wynika z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy opdof, nie trzeba dokumentować wydatków, które podatnicy mogą odliczyć tylko do limitowanej kwoty 2280 zł.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Są to wydatki przeznaczone na:

- opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
- utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego,
- używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Limitowane jest także odliczenie leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi , że są one konieczne do stosowania przez pacjenta (stale lub czasowo).

Należy jednak pamiętać, że fiskus może zażądać udowodnienia wykonania odliczonej w ramach ulgi rehabilitacyjnej usługi. Oznacza to, że np. urzędnicy poproszą o podanie przez osobę niewidomą danych swojego przewodnika. Następnie podatnik i przewodnik zostaną wezwani do organu podatkowego w celu udzielenia wyjaśnień, które zostaną zweryfikowane. Dlatego warto dokumentować wydatki, które potem chcemy odliczyć. Pozwoli to nam uniknąć późniejszych nieprzyjemności.

Jak dokumentować wydatki?

Jeżeli nie chcemy obawiać się kontroli fiskusa, powinniśmy wcześniej odpowiednio się do niej przygotować. Tak więc np. osoba niewidoma powinna żądać od swojego przewodnika wydania dowodu korzystania z jego usług. Jeśli prowadzi on działalność gospodarczą, może wręczyć nam rachunek lub fakturę VAT. Warto zadbać, aby na dokumencie wystawionym przez przewodnika znajdowały się dane sprzedającego i kupującego, rodzaj wykonanej sługi oraz kwota zapłaty.

Natomiast w przypadku, kiedy przewodnik nie prowadzi działalności gospodarczej, musimy w inny sposób udowodnić korzystanie z jego usług. Można to zrobić w formie pisemnej, np. sporządzając odpowiednią umowę, za pomocą pokwitowania przekazania gotówki lub zapłaty przelewem z rachunku bankowego.

Należy pamiętać, że wydatki nieobjęte limitem odliczenia w kwocie 2280 zł wymagają udokumentowania. Tak więc chcąc odliczyć ulgę rehabilitacyjną, trzeba posiadać pisemne potwierdzenie wydatków poniesionych m. in. na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz domów dla osób niepełnosprawnych lub ich pobyt na turnusach rehabilitacyjnych czy leczenie w uzdrowiskach.

O tym jakiego rodzaju błędów należy unikać odliczając ulgę rehabilitacyjną, możecie przeczytać Państwo TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak prawidłowo odliczyć wydatki na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej?