Czy podatnicy zapłacą PIT za windę, z której nie...
sxc.hu
Podatnik.info

Czy podatnicy zapłacą PIT za windę, z której nie korzystali…przez ostatnie 5 lat?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kontrowersyjna interpretacja indywidualna wydana przez organ podatkowy ze stolicy Górnego Śląska wywołała popłoch zarówno wśród tysięcy lokatorów, jak i władz spółdzielni w różnych miastach Polski. Najgłośniejsza sprawa dotyczy opisanej przez „Gazetę Wrocławską” spółdzielni „Metalowiec”, której prezes zastanawia się, czy każdemu z mieszkańców zwolnionemu z tego rodzaju opłat będzie musiał wystawić deklarację PIT-8C. W takim przypadku jako płatnik byłby zobowiązany do wykazania w niej wysokości przychodu uzyskanego przez podatnika, który następnie miałby obowiązek rozliczyć się z niego w rocznym PIT. W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2013.

Większość spółdzielni, aby uniknąć podobnych problemów już wcześniej postanowiła zlikwidować zwolnienie z opłat za korzystanie z windy dla niektórych lokatorów. Podobnie prezes „Metalowca” od 1 kwietnia 2014 r. zamierza całkowicie zrezygnować z tego rodzaju ulgi.

Lokator będzie musiał dokonać korekty swoich PIT-ów za ostatnie 4 lata?

Oprócz konieczności uwzględniania informacji zawartych w PIT-8C w zeznaniu rocznym za 2013 r., podatnicy dotychczas zwolnieni z opłat musieliby także złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym korektę PIT-ów za ubiegłe 4 lata. Ponadto do kwoty zaległych podatków doliczone zostałyby karne odsetki.

Fiskus ma bowiem prawo ubiegać się o niezapłacone należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do 5 lat wstecz. Podobne obawy, że skarbówka nagle „przypomni sobie” o lokatorach dotychczas zwolnionych z opłat wyraża też m. in. prezes spółdzielni mieszkaniowej Dąb w Szczecinie.

Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca w innej sprawie

Powyższa interpretacja indywidualna wydana przez Izbę Skarbową w Katowicach dotyczy jedynie przypadku miejscowej spółdzielni, która wystąpiła o jej wydanie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zgodnie z prawem jest ona wiążąca wyłącznie dla wnioskodawcy i sytuacji opisanej przez niego we wniosku. Dlatego „Metalowiec” wystąpił do Izby Skarbowej w Poznaniu o wydanie własnej interpretacji.

Ministerstwo Finansów w najbliższej przyszłości rozwieje wątpliwości?

Po nagłośnieniu problemu przez media bliżej postanowiło mu się przyjrzeć Ministerstwo Finansów. W komunikacie z 11 lutego resort wskazał, że osoby mieszkające na parterze i zwolnione z opłat za korzystanie z windy nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Oznacza to, że nie uzyskują one przychodu zgodnie z ustawą o PIT.

Natomiast jeżeli statut spółdzielni określa, że za korzystanie z windy płacą jedynie właściciele lokali położonych na piętrach, to są to postanowienia generalne. W takim przypadku podatnicy mieszkający na parterze spełniają wskazane w przepisach regulujących funkcjonowanie spółdzielni warunki i dzięki temu mogą zostać objęci ulgą. Ministerstwo podkreśla, że tego rodzaju zniżka w opłacie za czynsz nie jest indywidualna i nie skutkuje powstaniem przychodu.

Dodatkowo w najbliższej przyszłości Minister Finansów ma przeanalizować wskazaną przez media interpretację Izby Skarbowej w Katowicach i jeżeli stwierdzi w niej nieprawidłowości, to dokona ich zmian. Z pewnością bardzo pomocne w rozwianiu wszelkich niejasności byłoby wydanie przez Ministra interpretacji ogólnej w powyższej kwestii.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wniosek o indywidualną interpretację podatkową kosztuje 40 zł