Czy podatnicy zapłacą PIT za windę, z której nie...
sxc.hu
Podatnik.info

Czy podatnicy zapłacą PIT za windę, z której nie korzystali…przez ostatnie 5 lat?

Kontrowersyjna interpretacja indywidualna wydana przez organ podatkowy ze stolicy Górnego Śląska wywołała popłoch zarówno wśród tysięcy lokatorów, jak i władz spółdzielni w różnych miastach Polski. Najgłośniejsza sprawa dotyczy opisanej przez „Gazetę Wrocławską” spółdzielni „Metalowiec”, której prezes zastanawia się, czy każdemu z mieszkańców zwolnionemu z tego rodzaju opłat będzie musiał wystawić deklarację PIT-8C. W takim przypadku jako płatnik byłby zobowiązany do wykazania w niej wysokości przychodu uzyskanego przez podatnika, który następnie miałby obowiązek rozliczyć się z niego w rocznym PIT. W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2013.

Większość spółdzielni, aby uniknąć podobnych problemów już wcześniej postanowiła zlikwidować zwolnienie z opłat za korzystanie z windy dla niektórych lokatorów. Podobnie prezes „Metalowca” od 1 kwietnia 2014 r. zamierza całkowicie zrezygnować z tego rodzaju ulgi.

Lokator będzie musiał dokonać korekty swoich PIT-ów za ostatnie 4 lata?

Oprócz konieczności uwzględniania informacji zawartych w PIT-8C w zeznaniu rocznym za 2013 r., podatnicy dotychczas zwolnieni z opłat musieliby także złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym korektę PIT-ów za ubiegłe 4 lata. Ponadto do kwoty zaległych podatków doliczone zostałyby karne odsetki.

Fiskus ma bowiem prawo ubiegać się o niezapłacone należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do 5 lat wstecz. Podobne obawy, że skarbówka nagle „przypomni sobie” o lokatorach dotychczas zwolnionych z opłat wyraża też m. in. prezes spółdzielni mieszkaniowej Dąb w Szczecinie.

Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca w innej sprawie

Powyższa interpretacja indywidualna wydana przez Izbę Skarbową w Katowicach dotyczy jedynie przypadku miejscowej spółdzielni, która wystąpiła o jej wydanie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zgodnie z prawem jest ona wiążąca wyłącznie dla wnioskodawcy i sytuacji opisanej przez niego we wniosku. Dlatego „Metalowiec” wystąpił do Izby Skarbowej w Poznaniu o wydanie własnej interpretacji.

Ministerstwo Finansów w najbliższej przyszłości rozwieje wątpliwości?

Po nagłośnieniu problemu przez media bliżej postanowiło mu się przyjrzeć Ministerstwo Finansów. W komunikacie z 11 lutego resort wskazał, że osoby mieszkające na parterze i zwolnione z opłat za korzystanie z windy nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Oznacza to, że nie uzyskują one przychodu zgodnie z ustawą o PIT.

Natomiast jeżeli statut spółdzielni określa, że za korzystanie z windy płacą jedynie właściciele lokali położonych na piętrach, to są to postanowienia generalne. W takim przypadku podatnicy mieszkający na parterze spełniają wskazane w przepisach regulujących funkcjonowanie spółdzielni warunki i dzięki temu mogą zostać objęci ulgą. Ministerstwo podkreśla, że tego rodzaju zniżka w opłacie za czynsz nie jest indywidualna i nie skutkuje powstaniem przychodu.

Dodatkowo w najbliższej przyszłości Minister Finansów ma przeanalizować wskazaną przez media interpretację Izby Skarbowej w Katowicach i jeżeli stwierdzi w niej nieprawidłowości, to dokona ich zmian. Z pewnością bardzo pomocne w rozwianiu wszelkich niejasności byłoby wydanie przez Ministra interpretacji ogólnej w powyższej kwestii.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także