Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć suplementy diety...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć suplementy diety w PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Suplementy diety należy rozliczyć w PIT-O jako wydatki na cele rehabilitacyjne

Jak czytamy w interpretacji, wnioskodawczyni jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 1996 roku, a jednym z jej najdotkliwszych schorzeń jest cukrzyca. Zgodnie z zaleceniami lekarzy musi utrzymywać prawidłową wagę ciała. Ponieważ z powodu cukrzycy jest to bardzo trudne, pacjentka musiała podjąć specjalistyczne leczenie u dietetyka. By było ono skuteczne, niezbędne jest zażywanie suplementów diety, które nie są dostępne w aptece, więc pacjentka musi je kupować w gabinecie lekarza. Miesięczny koszt zakupu leków oscyluje w granicach 200-500 złotych, co potwierdzają przedstawione przez wnioskodawczynię faktury.

W związku z powyższym zdaniem wnioskodawczyni, faktury z każdego miesiąca należy pomniejszyć według ustalonego na dany rok limitu na zakup leków. Natomiast różnicę z każdego miesiąca trzeba zsumować i rozliczyć w PIT-O jako wydatki na cele rehabilitacyjne. Organ podatkowy pozytywnie odniósł się do stanowiska wnioskodawczyni.

Szczegóły stanowiska organu podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podkreślił, że zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest m. in. posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu). Organ podatkowy uznał, że w przypadku przedstawionej we wniosku sytuacji, zastosowanie będzie miał art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy opdof. Zgodnie z powyższym przepisem, od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Dotyczy to leków, które lekarz lub specjalista uzna za konieczne do zażywania przez pacjenta stale lub czasowo. Należy jednak pamiętać, że uwzględnić można tylko różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Brak definicji leku i suplementu w przepisach podatkowych

W przepisach podatkowych nie występuje definicja leku ani suplementu diety. Dlatego organ podatkowy pomocniczo posłużył się definicją zawartą w art. 3 pkt 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Według powyższego przepisu suplement to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych, bądź innych substancji wykazujących efekt odżywczy albo inny fizjologiczny. Wprowadza się go do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem oraz w postaci płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że wnioskodawczyni ma prawo odliczyć wydatki poniesione na nabycie leków i suplementów tylko wtedy, jeżeli spełniają one cechy „leku” dopuszczonego do obrotu na terytorium Polski. Osoba chcąca odliczyć wydatki poniesione na suplementy powinna jednak pamiętać, że muszą być one udokumentowane. Dokument w rozumieniu ustawodawcy musi zawierać dane personalne osoby niepełnosprawnej.

Podsumowując, wnioskodawczyni może odliczyć kwotę, która w danym miesiącu stanowi nadwyżkę ponad 100 złotych. Nadwyżki należy zsumować i ująć w załączniku PIT/O do rozliczenia rocznego, jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych