Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Czy można przyspieszyć czas oczekiwania na zwrot podatku?
thebluediamondgallery.com
Podatnik.Info

Czy można przyspieszyć czas oczekiwania na zwrot podatku?

Osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie lub wykonujące dzieło co roku do końca kwietnia są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej. Służy to określeniu czynności generujących przychody, wskazaniu ulg i rozliczeń oraz kwot zaliczek pobranych w poprzednim roku podatkowym.

Zwrot podatku przysługuje każdemu pracownikowi, który wpłacił zaliczki na większą kwotę, niż wynosiła wartość podatku w danym okresie. Z reguły urząd skarbowy ma 3 miesiące na wypłacenie tej należności. Czy można to przyspieszyć?


Ustawowe 3 miesiące na zwrot podatku

Podatnik może spodziewać się nadpłaty zwróconej z urzędu od momentu złożenia zeznania podatkowego. Ustawa jako maksymalny czas oczekiwania na zwrot podatku podaje trzy miesiące. Najczęściej zdarza się jednak, że urząd skarbowy rozpatruje deklarację PIT szybciej.

Podawane w ustawie trzy miesiące są liczone od dnia złożenia PIT. Jest to moment złożenia deklaracji osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym, wysłanie jej pocztą lub przesyłką kurierską albo wypełnienia i przesłania zeznania online.

Czy urząd może przekroczyć 3 miesiące?

W wyjątkowych sytuacjach organ skarbowy może zwrócić nadpłatę po upływie ustawowych 3 miesięcy. Opóźnienie najczęściej wynika z wykrytych przez urząd nieprawidłowości w złożonej deklaracji PIT. W takiej sytuacji urząd wysyła do podatnika informację o nieścisłościach, wzywa do dostarczenia brakujących dokumentów lub do złożenia korekty zeznania.

W momencie, gdy kwota korekty nie przekracza 1000 zł, urząd automatycznie koryguje deklarację i przesyła podatnikowi jej uwierzytelnioną kopię. Jeżeli tego nie zrobi, podatnik może zdecydować się na samodzielną modyfikację treści zeznania. Wtedy urząd ma 3 miesiące na zwrot podatku od chwili dokonania i złożenia korekty.

Odsetki za zwrot po terminie

Jeżeli urząd skarbowy z innych przyczyn spóźni się z dokonaniem zwrotu, podatnikowi przysługują odsetki podatkowe za zwłokę. Nalicza się je jednak tylko w przypadku, gdy całkowita wartość zwrotu jest wyższa, niż 11,60 zł.

Warto wiedzieć, jak dokładnie liczyć termin, jaki ma urząd na zwrot podatku, aby nie martwić się, że czekamy na niego zbyt długo. Czas 3 miesięcy liczy się od złożenia deklaracji do dnia:

  • Nadania polecenia przelewu przez urząd skarbowy w banku – w przypadku zwrotu na rachunek bankowy podatnika,
  • Wypłacenia zwrotu, pozostawienia kwoty nadpłaty do odbioru w kasie lub nadania przekazu pocztowego – w przypadku zwrotu w gotówce.

 

Czy zwrot podatku można przyspieszyć?

Okazuje się, że tak. Każdy podatnik już przy złożeniu deklaracji podatkowej może mieć wpływ na przyspieszenie terminu zwrotu. Najważniejsze, co może zrobić, to złożyć deklarację tak szybko, jak to możliwe. Na początku roku do urzędów spływa mniejsza liczba zeznań, dlatego podatnik ma większą szansę na to, że otrzyma zwrot podatku po kilku lub kilkunastu dniach.

Istotny jest też wybór sposobu na złożenie zeznania. Najdłużej muszą czekać podatnicy, którzy swoją deklarację wyślą pocztą, kurierem lub z zagranicy. Do czasu rozpatrzenia PITu trzeba wtedy doliczyć czas wysyłki dokumentu. Najszybszym sposobem jest wypełnienie deklaracji online i wysłanie jej w ten sam sposób. Wtedy zeznanie jest sprawdzane pod kątem poprawności wypełnienia, a jeśli pozytywnie przechodzi weryfikację – jest natychmiast przesyłane do urzędu i znajduje się w kolejce do rozpatrzenia.

Loading Comments