Czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku? Odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

Czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku?

Analizując kwestię prywatne leczenie a PIT, należy przyjrzeć się na początku przede wszystkim obowiązującym przepisom. Podatnicy mają możliwość skorzystania z zamkniętego katalogu ulg i odliczeń od przychodów lub podatku dochodowego. Część z nich jest limitowana kwotowo. Z innych można korzystać bez ograniczeń. Poniżej prezentujemy dwa rozwiązania, które dopuszczają możliwość odliczenia wydatków na opiekę zdrowotną.

Najważniejsze informacje na temat dostępnych odliczeń i ulg znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Pierwszą z dostępnych możliwości jest ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odliczenie wydatków na rehabilitację osoby z niepełnosprawnością, leki oraz koszty związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Drugą z możliwości jest potocznie nazywana „ulga na leki”, w ramach której można odliczyć limitowane kwotowe koszty związane z wykupieniem recept. We wspomnianym akcie prawnym znajdują się informacje o konkretnych wydatkach kwalifikowanych do ulgi. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku, warto przyjrzeć się każdemu z nich.

W ramach wydatków nielimitowanych można odliczyć całą kwotę wydaną między innymi na:

 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • opłaty za zabiegi rehabilitacyjne,
 • domową opiekę pielęgniarską dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w uzdrowisku, na koloniach lub obozach dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
 • odpłatność za pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną – zaliczoną do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,
 • wydatki na odpłatne przejazdy opiekunów osób niepełnosprawnych w związku z pobytem na tych turnusach,
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wśród wydatków limitowanych, które można odliczyć tylko we wskazanej kwocie, pojawiają się:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa lub z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – do 2280 zł,
 • utrzymanie psa przewodnika asystującego osobie niepełnosprawnej – do 2280 zł,
 • używanie samochodu (własność osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna) w celach ułatwiania czynności życiowych osobie niepełnosprawnej, na przykład przewóz na konieczne zabiegi rehabilitacyjne – do 2280 zł,
 • leki przepisane przez lekarza specjalistę – ulga na leki – limit miesięczny to różnica między faktycznymi wydatkami na leki a kwotą 100 zł,
 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne – do 2280 zł.

Jak można zauważyć, na powyższej liście nie pojawiają się wprost informacje na temat tego, czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku. Wiele zależy również od typu wydatku. Na liście nie pojawia się możliwość odliczenia wizyt u specjalistów. Ulga rehabilitacyjna nie obejmuje takich kosztów nawet w przypadku skierowania wystawionego przez lekarza przyjmującego na NFZ. Warto jednak zwrócić uwagę na szczegółowe koszty.

Podatnik ma prawo do odliczenia wydatków związanych z wykupieniem leków przyjmowanych na stałe lub czasowo. Muszą być one jednak przepisane przez lekarza specjalistę i wykupione na podstawie pisemnego zlecenia, czyli recepty lub karty pacjenta. Wykupienie leków należy udokumentować fakturą lub innym dowodem zakupu z uwzględnieniem kwoty poniesionego wydatku.

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na leki, należy złożyć jedno z poniższych zeznań podatkowych wraz z załącznikiem PIT/O:

 • PIT-37 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);
 • PIT-36 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;
 • PIT-28 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy).

Czy prywatną rehabilitację można odliczyć od podatku?

Jak wspomnieliśmy, analizując wykaz wydatków kwalifikowanych do ulgi rehabilitacyjnej, istnieje możliwość odliczenia zabiegów rehabilitacyjnych. Takie prawo mają osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie. Odpowiedź na pytanie, czy prywatną rehabilitację można odliczyć od podatku, brzmi: tak.

Należy jednak pamiętać, że koszty wynikające z prywatnych zabiegów rehabilitacyjnych można odliczyć, jeżeli nie zostały one zwrócone lub dofinansowane w innej formie. Co ważne, w tym przypadku istnieje możliwość odliczenia całej opłaty – bez limitów.

Czy prywatne badania można odliczyć od podatku?

W katalogu wydatków, które można odliczyć w ramach analizowanych – ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na leki, nie ma uwzględnionych badań. Jeżeli wchodzą one w zakres odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, zakładzie lecznictwa lub innym ośrodku wskazanym na liście kosztów kwalifikowanych, tylko w takim przypadku istnieje taka możliwość.

Prywatne leczenie a PIT – podsumowanie

Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera zasady odliczeń ulgi rehabilitacyjnej oraz ulgi na leki.
 • W ramach ulgi rehabilitacyjnej istnieje możliwość odliczenia wydatków na rehabilitację osoby z niepełnosprawnością. Nielimitowane odliczenia obejmują, między innymi: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłaty za zabiegi rehabilitacyjne.
 • Czy prywatną rehabilitację można odliczyć od podatku? Tak, jeśli nie została zwrócona ani dofinansowana w innej formie.
 • Czy prywatne leczenie można odliczyć od podatku? Prywatne wizyty u specjalistów nie podlegają odliczeniu. Podatnik może odliczyć leki przepisane przez lekarza specjalistę (różnica między wydatkami na leki a kwotą 100 zł) oraz prywatny turnus rehabilitacyjny lub zabiegi.
 • Czy prywatne badania można odliczyć od podatku? Nie są odliczane, chyba że wchodzą w zakres kwalifikowanych kosztów pobytu rehabilitacyjnego.
 • Odliczenia wymagają dokumentacji w postaci faktur lub innych dowodów zakupu. Dodatkowo należy złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe (PIT-37, PIT-36, PIT-28) wraz z załącznikiem PIT/O.


Jeżeli nadal masz wątpliwości, czy leczenie prywatne można odliczyć od podatku, skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info ma możliwość zadania dowolnego pytania naszym ekspertom. W okresie rozliczenia deklaracji rocznych zapewniamy również wsparcie w dopełnieniu formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać z programem Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?