Czy dochody z najmu mieszkania oznaczają utratę prawa do...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy dochody z najmu mieszkania oznaczają utratę prawa do ulgi prorodzinnej?

Oznacza to, że osoby zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (stawki 18 i 32 proc.) oraz jednocześnie uzyskujące przychody z tytułu najmu opodatkowanego w formie ryczałtu mogą skorzystać z preferencyjnej ulgi.


Podatnicy rozliczający się według skali mogą odliczyć ulgę prorodzinną


Ryczałtowcy z zarobków osiągniętych m. in. z wynajmowania mieszkania musieli rozliczyć się do 31 stycznia wypełniając zeznanie roczne na formularzu PIT-28. Natomiast w przypadku, kiedy uzyskują dochody z innych źródeł opodatkowane według skali podatkowej, czas na odliczenie ulgi prorodzinnej mają do 30 kwietnia, podobnie jak wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.


Podsumowując, złożenie zeznania PIT-28 (nie można w nim odliczyć ulgi na dzieci) do 31 stycznia nie pozbawia podatnika możliwości skorzystania z tej preferencji później w odrębnym zeznaniu podatkowym. Często bowiem zdarza się, że osoby czerpiące korzyści z najmu mieszkania uzyskują dochody z pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Wtedy mogą one odliczyć ulgę prorodzinną składając zeznanie PIT-37 (wykazuje się w nim m. in. dochody z pracy) lub PIT-36 (przedstawia się w nim m. in. dochody pochodzące z działalności gospodarczej rozliczanej według skali). Do obu druków trzeba dołączyć załącznik PIT/O. Powyższe formularze należy dostarczyć do urzędu skarbowego do końca kwietnia.


Jakie formy opodatkowania pozbawiają prawa do ulgi prorodzinnej?


Podatnicy rozliczający przychody z najmu ryczałtem oraz jednocześnie uzyskujący dochody z prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej według skali (stawki 18 i 32 proc.) mają prawo odliczyć ulgę na dzieci. Jeżeli jednak rodzice rozliczają zarobki uzyskane z prowadzenia działalności w formie innej niż skala podatkowa, to automatycznie tracą prawo do preferencyjnego odliczenia.


Tak więc z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać rodzice, którzy jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej wybrali podatek liniowy (stawka 19 proc., dochody wykazuje się w zeznaniu PIT-36L) lub ryczałt ewidencjonowany ( dochody także należy przedstawić w zeznaniu PIT-28). Ponadto odliczenie ulgi na dzieci nie jest możliwe w zeznaniu PIT-38, w którym wykazujemy np. zyski kapitałowe.

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także