Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Czy dochody z najmu mieszkania oznaczają utratę prawa do...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy dochody z najmu mieszkania oznaczają utratę prawa do ulgi prorodzinnej?

Wiele osób wynajmujących mieszkanie lub dom, rozliczających się 8,5 proc. stawką ryczałtu ewidencjonowanego sądzi, że nie przysługuje im prawo do ulgi prorodzinnej. Tymczasem jeżeli oprócz przychodów z najmu prywatnego podatnicy osiągają inne dochody obciążone skalą podatkową, to mogą odliczyć ulgę na dzieci.

Oznacza to, że osoby zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (stawki 18 i 32 proc.) oraz jednocześnie uzyskujące przychody z tytułu najmu opodatkowanego w formie ryczałtu mogą skorzystać z preferencyjnej ulgi.


Podatnicy rozliczający się według skali mogą odliczyć ulgę prorodzinną


Ryczałtowcy z zarobków osiągniętych m. in. z wynajmowania mieszkania musieli rozliczyć się do 31 stycznia wypełniając zeznanie roczne na formularzu PIT-28. Natomiast w przypadku, kiedy uzyskują dochody z innych źródeł opodatkowane według skali podatkowej, czas na odliczenie ulgi prorodzinnej mają do 30 kwietnia, podobnie jak wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.


Podsumowując, złożenie zeznania PIT-28 (nie można w nim odliczyć ulgi na dzieci) do 31 stycznia nie pozbawia podatnika możliwości skorzystania z tej preferencji później w odrębnym zeznaniu podatkowym. Często bowiem zdarza się, że osoby czerpiące korzyści z najmu mieszkania uzyskują dochody z pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Wtedy mogą one odliczyć ulgę prorodzinną składając zeznanie PIT-37 (wykazuje się w nim m. in. dochody z pracy) lub PIT-36 (przedstawia się w nim m. in. dochody pochodzące z działalności gospodarczej rozliczanej według skali). Do obu druków trzeba dołączyć załącznik PIT/O. Powyższe formularze należy dostarczyć do urzędu skarbowego do końca kwietnia.


Jakie formy opodatkowania pozbawiają prawa do ulgi prorodzinnej?


Podatnicy rozliczający przychody z najmu ryczałtem oraz jednocześnie uzyskujący dochody z prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej według skali (stawki 18 i 32 proc.) mają prawo odliczyć ulgę na dzieci. Jeżeli jednak rodzice rozliczają zarobki uzyskane z prowadzenia działalności w formie innej niż skala podatkowa, to automatycznie tracą prawo do preferencyjnego odliczenia.


Tak więc z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać rodzice, którzy jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej wybrali podatek liniowy (stawka 19 proc., dochody wykazuje się w zeznaniu PIT-36L) lub ryczałt ewidencjonowany ( dochody także należy przedstawić w zeznaniu PIT-28). Ponadto odliczenie ulgi na dzieci nie jest możliwe w zeznaniu PIT-38, w którym wykazujemy np. zyski kapitałowe.

Podatnik.info

Loading Comments