Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Coraz więcej pracowników tymczasowych rozlicza się z...
http://sxc.hu/

Coraz więcej pracowników tymczasowych rozlicza się z fiskusem

W ostatnim okresie w Polsce dynamicznie wzrasta liczba pracowników tymczasowych. Najczęściej zatrudniani są na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło i muszą z uzyskanych dochodów rozliczyć się w zeznaniu rocznym.

Zarobki pochodzące z dwóch rodzajów wyżej wymienionych umów cywilnoprawnych należy wykazać w zeznaniu PIT-37. Wpisuje się je w rubryce C.1. formularza jako dochody pochodzące z „działalności wykonywanej osobiście, o której mowa a art. 13 ustawy…”. W prosty sposób można to zrobić za pomocą programu PIT PRO 2011, dostępnego TUTAJ.

Agencje zatrudnienia to najczęściej osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Główną przyczyną dużego wzrostu liczby pracowników tymczasowych jest szybki rozwój agencji zatrudnienia oferujących pracę w takiej formie. Jak wynika z raportu „Rynek agencji zatrudnienia w 2011 roku” przygotowanego przez Polskie Forum HR, na dzień 1 stycznia 2012 roku było już w naszym kraju 3 537 firm zajmujących się prowadzeniem tego rodzaju działalności.

Analizując formę prawną agencji zatrudnienia, najwięcej wśród nich stanowią osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność, bo aż 42,66 proc. wszystkich podmiotów. Drugą pod względem wielkości grupę stanowią spółki z o. o. - 35,42 proc. W roku 2011 powstało 1 022 nowych agencji i aż 52 proc. z nich stanowiły osoby fizyczne. Nie można jednak zapomnieć, że w tym samym okresie z rejestru agencji zatrudnienia wykreślono 480 podmiotów.

Szybko rosną obroty agencji zatrudnienia

Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR w 2011 r. zatrudniały łącznie 1 650 pracowników wewnętrznych w 258 oddziałach. Ich całkowite obroty wyniosły 1 927 181 964 PLN i w porównaniu do 2010 roku wzrosły o 16,19 proc. (wynik za 2010 roku - 1 658 714 202 PLN).

1_478

Źródło: Polskie Forum HR

 

Coraz więcej firm decyduje się korzystać z usług pracowników tymczasowych. W 2011 roku agencje zrzeszone w Polskim Forum HR współpracowały z 4 716 klientami.

Jak dużo osób wykonuje w Polsce pracę tymczasową?

W 2011 roku w agencjach zrzeszonych przez Polskie Forum HR pracę wykonywało 199 303 osób i liczba ta jest o 21 proc. większa niż w 2010 roku – odpowiednio 164 563 pracowników. Ze względu na to, że pracownicy tymczasowi często zatrudniani są w niepełnym wymiarze godzin, aby móc porównywać dane z liczbą pracowników zatrudnionych na stałe, przelicza się je na tzw. Full Time Equivalent (FTE) – czyli liczbę pełnych etatów. W 2011 roku wyniosła ona 44 813 i w porównaniu do roku 2010 wzrosła o 17 proc.

Największe zatrudnienie pracowników tymczasowych występuje w branży motoryzacyjnej, prawie 23 proc. Następnie ponad 13 proc. obrotów generuje przemysł maszynowy, elektryczny i paliwowy. W dalszej kolejności plasują się branża spożywcza -ponad 10 proc. wszystkich obrotów, potem przemysł lekki prawie 8 proc., produkcja sprzętu domowego 7 proc, telekomunikacja ponad 6 proc. i transport również 6 proc.

2_580

Źródło: Polskie Forum HR

Kiedy najczęściej agencje zatrudnienia prowadzą rekrutację

Wartość rynku rekrutacji w ramach Polskiego Forum HR w 2011 roku wyniosła 40 943 615 PLN. Największy obrót został wygenerowany w pierwszym kwartale, najniższy w ostatnim kwartale zeszłego roku. Główną przyczyną jest przede wszystkim zwiększona ostrożność pracodawców wynikającą z obawy przed kolejną falą kryzysu. Należy też mieć na uwadze, że ostatni kwartał roku jest bardzo specyficzny, ponieważ liczba otwartych projektów rekrutacyjnych jest dużo mniejsza. Pracodawcy zatrudniają najczęściej nowych pracowników w pierwszej połowie roku.

3_436

Źródło: Polskie Forum HR

Najczęściej za pośrednictwem firm rekrutacyjnych pracowników poszukują firmy z branży IT – 10,28 proc. oraz zajmujące się sprzedażą – 10 proc. Najwięcej wszystkich projektów dotyczyło rekrutacji na stanowiska specjalistyczne - 58 proc, 26 proc. na stanowiska szeregowe, 13 proc. na stanowiska menedżerskie i 3 proc. na stanowiska dyrektorskie.

4_625

Źródło: Polskie Forum HR

Pełna treść raportu Polskiego Forum HR jest dostępna TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments