Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Coraz więcej bogaczy w Polsce
http://sxc.hu/
rynekpracy.pl

Coraz więcej bogaczy w Polsce

W 2013 roku w Polsce mieszkało 786 tys. osób zamożnych i bogatych, tj. zarabiających powyżej 85 tys. PLN rocznie. To kolejny rok, w którym grono to powiększa się. W stosunku do 2012 r. wzrost ten wyniósł 18 tys. osób.

Mimo niekorzystnych zjawisk gospodarczych, w Polsce w ostatnich latach wciąż przybywa ludzi bogatych i zamożnych. Jeszcze w 2008 r. było ich tylko ok. 574 tys., dwa lata później 661 tys., a w 2011 r. już 736 tys. Prognozy na najbliższe lata wskazują na utrzymanie się takiej tendencji rosnącej – w 2016 r. liczba Polaków zarabiających powyżej 85 tys. PLN rocznie powinna zbliżyć się do 1 mln.

Wraz ze wzrostem liczby osób zamożnych postępuje analogiczny wzrost ich łącznych dochodów netto. Według firmy badawczej KPMG, w 2013 r. osoby bogate i zamożne dysponowały w sumie rocznym dochodem netto rzędu 130,9 mld PLN. Prognozy na 2016 r. zakładają jego wzrost do poziomu ok. 170 mld PLN.

Zmienia się również liczba najbogatszych konsumentów (HNWI – High Net Worth Individuals). Do grupy tej zaliczane są osoby, które posiadają płynne aktywa (gotówka, akcje, itp.) o wartości przekraczającej 1 mln USD. Według raportu Global Wealth Databook 2013 w Polsce liczebność tej grupy jest szacowana na 45 tys. osób.

To jednak wciąż znacznie mniej niż w krajach Europy Zachodniej – dla porównania we Francji jest 2,2 mln HNWI, w Niemczech – 1,7 mln, a w Wielkiej Brytanii i Włoszech – po 1,5 mln. Ogólnie w całej Europie jest ok. 10,2 mln osób, których roczne dochody przekraczają 1 mln USD. Oznacza to, że z Polski wywodzi się zaledwie 0,4% z nich. Grupa najbogatszych jest liczniejsza nawet w krajacho znacznie mniejszej liczbie ludności, takich jak Portugalia czy Finlandia (w każdym z nich mieszka po ok. 60 tys. HNWI).

Mimo wszystko, wraz ze stopniowym bogaceniem się pewnej części społeczeństwa, rośnie świadomość marek luksusowych wśród Polaków. Według szacunków firmy doradczej KPMG w 2013 roku wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wyniosła 10,8 mld PLN (wzrost o 5,9% w porównaniu do 2012 r.). Oznacza to, że jego wartość w ciągu minionych sześciu lat podwoiła się (z 5,4 mld PLN w 2007 r.). W kolejnych latach spodziewany jest dalszy wzrost tego segmentu. Zgodnie z prognozami do 2016 roku wartość rynku dóbr luksusowych wzrośnie do 12,9 mld PLN (o 20%).

Loading Comments