Co należy wiedzieć o PIT-2K i uldze odsetkowej w 2019? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Co należy wiedzieć o PIT-2K i uldze odsetkowej w 2019?
Beata Michoń
pixabay.com
Podatnik.Info

Co należy wiedzieć o PIT-2K i uldze odsetkowej w 2019?

Podziel się tym artykułem:   

Mimo działającej od 2007 roku zmiany przepisów, ulga odsetkowa wciąż przysługuje niektórym podatnikom, pod warunkiem, że nabyli oni do niej prawo jeszcze zanim została zniesiona. PIT-2K jest formularzem na którym można wykazać kwoty, dotyczące powyższej ulgi i rozpocząć odliczanie odsetek z kredytu, który podatnik zaciągnął na mieszkanie.

  

Do czego służy formularz PIT-2K?

Formularz PIT-2K to oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Może być on złożony jedynie w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął rozliczanie ulgi odsetkowej. W każdym następnym roku, w którym ulga dalej obowiązuje, podatnik nie dołącza do deklaracji formularza PIT-2K. Ulga odsetkowa została usunięta z systemu podatkowego i działa na zasadzie prawa nabytego dla podatników, którzy spełnili związane z nią wymagania jeszcze przed 2007 rokiem. Pozostali podatnicy są zobligowani do podania kwot odliczonych odsetek w deklaracji rocznej i jej załączniku, czyli formularzu PIT/D.

  

W przypadku małżeństw informacje muszą zostać podane przez oboje małżonków. W treści załącznika PIT-2K, podatnik jest zobowiązany uzupełnić następujące dane:

  • rok uzyskania kredytu lub pożyczki mieszkaniowej,
  • kwotę otrzymanego kredytu lub pożyczki,
  • rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na którą została zaciągnięta pożyczka bądź kredyt,
  • rodzaj prowadzonej inwestycji oraz łączna kwota poniesionych z jej powodu wydatków,
  • sumę wydatków powiązanych z powyższą inwestycją, udokumentowaną za pomocą faktur, które zostały wystawione przez płatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Za pomocą ulgi odsetkowej nie można odliczyć odsetek kredytowych, gdy:

  • kredyt został udzielony na inny cel, a przeznaczono go na cele mieszkaniowe,
  • kredytu udzielił inny podmiot niż bank lub SKOK,
  • kredyt udzielony na cele mieszkaniowe, został wykorzystany na nie tylko częściowo bądź wcale.

 
Jak skorzystać z ulgi odsetkowej?

PIT-2K ma na celu wskazanie faktycznej kwoty wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową, na którą został udzielony kredyt. Wniosek składa się tylko raz, w momencie, w którym podatnik zaczyna korzystać z ulgi odsetkowej. Co ważne, nie musi to być rok zakończenia inwestycji.

 

Po złożeniu wniosku podatnik może skorzystać z odliczenia odsetek, które zostały potrącone przed rokiem rozpoczęcia korzystania z ulgi, tj. przed zakończeniem inwestycji. Przepisy określają również procedury związane m. in. z wynajmem mieszkania. Gdyby podatnik zdecydował się przez określony czas przeznaczyć inwestycję na cel inny, niż własny mieszkaniowy, nie jest zobowiązany do ponownego złożenia formularza PIT-2K, a odliczenia może prowadzić w PIT/D.

  

Informację PIT-2K składa się za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczeń. W ramach ulgi odsetkowej podatnik dołącza oświadczenie PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją. Obejmuje to wysokość wydatków udokumentowanych fakturami, które zostały wystawione przez płatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

  

Podatnicy, którzy spełniają kryteria formularza PIT-2K, mogą złożyć go przy pomocy programu PIT. Aplikacja zawiera aktualne deklaracje podatkowe i załączniki, dzięki którym złożenie PIT jest prostsze niż można sądzić.

   

Autor artykułu: Beata Michoń 

Podziel się tym artykułem: