Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Budżet państwa jest bezpieczny?
http://sxc.hu/
Ministerstwo Finansów

Budżet państwa jest bezpieczny?

Relacja ta obwieszczana jest wg stanu na koniec roku. Tym bardziej nie występuje niebezpieczeństwo uruchomienia sankcji wynikających z przekroczenia progu ostrożnościowego 55%, które są uruchamiane, jeżeli poziom 55% przekroczy kwota długu przeliczona wg kursów średnich i pomniejszona o wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych.

Na podstawie wysokości długu publicznego na koniec II kwartału br. odnoszonego do PKB nie można wnioskować o przewidywanej relacji na koniec roku, ze względu na następujące czynniki:

  • przyrost państwowego długu publicznego jest wynikiem sfinansowania poprzez emisje długu w I półroczu niemal 80% całorocznych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa. Z tego względu przyrost długu do końca roku będzie proporcjonalnie dużo niższy,
     
  • w I półroczu br. miało miejsce znaczące osłabienie złotego (co skutkowało wzrostem długu  publicznego o 13 mld zł) – od tego czasu złoty się umocnił, co w II półroczu br. powinno wpływać pomniejszająco na kwotę długu,
     
  • w I półroczu br. miało miejsce największe spowolnienie realnego wzrostu PKB, a jednocześnie do rekordowo niskiego poziomu spadła też inflacja. Czynniki te spowodowały bardzo niskie tempo przyrostu nominalnego PKB. W II półroczu można przewidywać ożywienie gospodarcze, zasygnalizowane już w II kwartale br., co pozytywnie przełoży się na wartość całorocznego PKB. Jednocześnie odwrócony został trend do spadku inflacji. Oznacza to, że nominalne tempo wzrostu PKB w II półroczu br. będzie istotnie wyższe niż odnotowane w I półroczu.

 

Loading Comments
Zainteresuje cię także