Brak dochodu a ulga na dziecko 2020 – kiedy można...
Jan Kowalski
hhtp://sxc.hu/
Podatnik.info

Brak dochodu a ulga na dziecko 2020 – kiedy można ubiegać się o ulgę?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Brak dochodu a ulga na dziecko 2020

Brak dochodu a ulga na dziecko 2020 to przypadek, który budzi wiele wątpliwości wśród podatników. W życiu zdarzają się różne sytuacje wymagające dodatkowej interpretacji przepisów podatkowych lub po prostu ich jasnego objaśnienia. Dzieje się tak również w przypadku rodziców, opiekunów czy rodzin zastępczych, którym teoretycznie przysługuje ulga na dziecko, ale jej odliczenie jest utrudnione z powodu braku dochodów.

Aby dobrze zrozumieć, na czym polega ten problem, należy na początku zwrócić uwagę na zasady obowiązujące w przypadku ulgi prorodzinnej. Ulga na dziecko przysługuje trzem grupom podatników. Wśród nich znajdują się osoby, które w danym roku podatkowym:

  • wykonywały władzę rodzicielską,
  • pełniły funkcję opiekuna prawnego nad zamieszkującym z nim dzieckiem,
  • opiekowały się dziećmi z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej.


Odliczenie przysługuje z tytułu pełnienia powyższych funkcji w przypadku dzieci małoletnich – do ukończenia 18 roku życia. Dodatkowo można również skorzystać z ulgi bez względu na wiek dziecka w przypadku pobierania zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej. Oprócz tego podatnik ma prawo do odliczenia w przypadku dzieci do 25 roku życia, które nadal pobierają naukę w szkołach wyższych, a ich dochód nie przekroczył kwoty 3 089 zł.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, jesteś potencjalnym beneficjentem. Należy jednak zwrócić uwagę również na kwestię dochodów. W przypadku omawianego problemu jest ona najważniejsza. Obowiązujące przepisy wskazują jasno na górne limity przychodów, ale nie wprowadzają wprost minimalnego progu dochodowego. Brak dochodu a ulga na dziecko 2020 to zależność, która wymaga rozróżnienia dwóch przypadków.

brak dochodów a ulga na dziecko

Pierwszy przypadek to brak dochodu w rozumieniu niepracujących, czyli niepobierających wynagrodzenia. Drugi dotyczy osób, które nie mają żadnych przychodów umożliwiających złożenie zeznania podatkowego. Należy podkreślić, że ulgę na dziecko odlicza się od podatku dochodowego wykazanego w deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Jeżeli potencjalny beneficjent nie wykazuje żadnych przychodów opodatkowanych, nie ma możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Jednocześnie należy podkreślić, że brak pracy nie jest jednoznaczny z brakiem dochodu. Niektóre świadczenia pobierane przez podatników niosą za sobą obowiązek podatkowy. Oznacza to, że po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków przysługuje również prawo do odliczenia. Warto przyjrzeć się konkretnym sytuacjom, które pomogą zrozumieć wskazaną różnicę.

 

Pytania i odpowiedzi: Bezrobotny a ulga na dziecko

 

Pytanie: 1. Jestem bezrobotny, a moja żona przebywa na urlopie macierzyńskim. Pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Czy przysługuje mi ulga na dziecko?

Odpowiedź

Analizę powyższej sytuacji  – bezrobotny a ulga na dziecko – warto rozpocząć od wskazania potencjalnych dochodów. Osoba pytająca pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Z kolei kobiecie przysługuje w tym przypadku zasiłek macierzyński. W tym momencie należy zadać sobie pytanie, czy są to dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem PIT. W obu przypadkach odpowiedź brzmi: tak. Są to świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od każdego z nich ZUS pobiera adekwatną wysokość podatku.

Następnie podatnik otrzymuje od ZUS-u informację podatkową PIT-11 i na jej podstawie wypełnia PIT-37. Oznacza to, że ma prawo do wykazania w deklaracji ulgi na dziecko. Może się jednak zdarzyć, że wysokość podatku będzie zbyt niska, by wykorzystać pełną kwotę odliczenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Każdemu podatnikowi przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci. W takim przypadku należy pamiętać o maksymalnym limicie zwrotu, czyli sumie składek ZUS i zdrowotnych.

Jeżeli podatnik pobiera zasiłek dla bezrobotnych, urząd pracy finansuje składki na ubezpieczenia społeczne. Podatnik ponosi w takiej sytuacji wyłącznie koszt związany z ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, że maksymalna kwota zwrotu jest równa wyłącznie wysokości wpłaconych składek zdrowotnych.

brak dochodów a ulga na dziecko


Pytanie 2. Samotnie wychowuję dziecko, a alimenty wypłaca mi państwo. Obecnie jestem bezrobotna i nie pobieram zasiłku. Czy mogę ubiegać się o ulgę na dziecko?


Odpowiedź

W tym przypadku należy rozważyć sytuację: bezrobotny bez zasiłku a ulga na dziecko. Najważniejsze pytanie to, czy podatnik otrzymuje jakiekolwiek dochody podlegające opodatkowaniu PIT. Z powyższych informacji wynika, że jedynym źródłem utrzymania są alimenty wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego. Należy odnieść się w tym przypadku do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 127, alimenty otrzymywane na rzecz dzieci do 25 roku życia oraz osób niepełnosprawnych są zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że podatnik zadający powyższe pytanie nie uzyskuje dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu. W efekcie nie może skorzystać z odliczenia. Nie przysługuje mu również zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dziecko.

 

Brak dochodu a ulga na dziecko 2020 – poznaj swoje prawa!

 

 

Należy podkreślić, że podstawowym warunkiem odliczenia ulgi na dziecko jest złożenie deklaracji PIT. Oznacza to, że podatnik musi uzyskiwać jakikolwiek dochód, od którego odprowadza podatek. Jeżeli bezrobotny pobiera zasiłek z urzędu pracy, wówczas przysługuje mu takie prawo. W innym przypadku mogą pojawić się problemy. Pamiętaj, że alimenty są dochodem zwolnionym z obowiązku rozliczania!

Jeżeli wysokość dochodów jest zbyt niska, by odliczyć pełną kwotę ulgi, podatnikowi przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci. Nie może on jednak być wyższy niż suma składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych będą to tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.

brak dochodow a ulga na dziecko

Przepisy podatkowe bywają niezrozumiałe, a ich prawidłowa interpretacja jest niezbędna do złożenia odpowiedniej deklaracji PIT. Jeżeli potrzebujesz pomocy, warto skorzystać z serwisu podatnik.info. Każdy użytkownik może skorzystać za darmo z porady ekspertów i zadać dowolne pytanie. Chcesz zadać pytanie ekspertowi? Pobierz program!

 

 

Podsumowanie: Brak dochodu a ulga na dziecko – najważniejsze informacje

 

Oto najważniejsze informacje, które pozwolą Ci rozwiać wątpliwości związane z brakiem dochodu a ulgą na dziecko 2020:

  • Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom i rodzinom zastępczym na każde dziecko małoletnie, do 25 roku życia w przypadku pobierania nauki oraz bez względu na wiek dla osób niepełnosprawnych.
  • Nie ma określonego minimalnego progu dochodowego, który uprawniałby do skorzystania z ulgi. Oznacza to, że każdy podatnik rozliczający się według skali podatkowej może wprowadzić do deklaracji odliczenie w postaci ulgi prorodzinnej.
  • Jeżeli podatnik nie ma żadnych dochodów, od których odprowadza podatek dochodowy, nie może skorzystać z ulgi na dziecko.
  • Zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany. Dlatego też bezrobotny, który zarejestrował się w urzędzie pracy i pobiera takie świadczenie, ma prawo do odliczenia ulgi na dziecko.
  • Jeżeli dochód jest zbyt niski, by odliczyć pełną kwotę ulgi, przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci.
  • Alimenty są źródłem dochodu zwolnionym z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego.
  • Bezrobotny bez zasiłku oraz innych źródeł opodatkowanego dochodu nie ma możliwości odliczenia ulgi na dziecko.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczając się z fiskusem opłaca się mieć dzieci. Im więcej, tym lepiej