Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Biznes idzie dobrze, ale inwestycje mogą poczekać
http://sxc.hu/

Biznes idzie dobrze, ale inwestycje mogą poczekać

Jednak pomimo tego, że bieżąca działalność idzie im dobrze, obawy dotyczące przyszłości nakazują im z rezerwą podchodzić do wydawania pieniędzy na inwestycje. Wyraźnie zwiększył się odsetek tych, którzy w tym roku takich kosztów wolą nie ponosić.

Tax Care i Idea Bank już po raz trzeci zapytały drobnych przedsiębiorców o to, jakie mają przewidywania dotyczące sytuacji swojej firmy w bieżącym roku, a także, jak oceniają perspektywy całej gospodarki. W badaniu wzięło udział 1005 osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Zostało ono przeprowadzone w formie wywiadu telefonicznego w dniach 6-11 lipca br.

Prosta formuła badania

Badanie Tax Care tym różni się od innych badań prowadzonych na polskich firmach, że jest bardzo proste. Pytamy przedsiębiorców, czy w bieżącym roku:

• spodziewają się utrzymania, wzrostu czy spadku obrotów w swojej firmie,
• oczekują utrzymania obecnego tempa rozwoju gospodarczego, jego przyspieszenia czy raczej recesji gospodarczej,
• zamierzają utrzymać zatrudnienie czy zwalniać pracowników,
• planują inwestycje w swojej firmie,
• zamierzają podnieść, utrzymać czy obniżyć ceny sprzedawanych dóbr i usług.

Pozostałe dwa pytania mają znaczenie pomocnicze – pozwalają ustalić, czy firma działa w produkcji, czy w sektorze usług i ilu pracowników zatrudnia. Zaletą badania prowadzonego przez Tax Care i Idea Bank jest również to, że dotyczy mikro firm, czyli sektora, o którym prawie nic nie mówią oficjalne statystyki (badania GUS obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 pracowników; wśród biorących udział w najnowszym badaniu Tax Care i Idea Banku 80% przedsiębiorców nie zatrudniało pracowników, a tylko 3% zatrudniało pięć lub więcej osób).

Ponad połowa firm liczy na wzrost obrotów

Kolejna edycja badania pokazuje, że przedsiębiorcy dość optymistycznie oceniają kondycję swojego biznesu w bieżącym roku. Ponad połowa z nich, dokładnie 52%, spodziewa się, że wypracowane w tym roku obroty będą większe niż w 2011 roku. Odsetek ten praktycznie nie zmienił się względem poprzedniego badania (przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia), ale jest mniejszy niż w ankiecie grudniowej. Nieco więcej niż dwie trzecie badanych spodziewa się stabilizacji obrotów względem 2011 r., a co ósmy przedsiębiorca ocenia, że ten rok będzie dla niego gorszy niż poprzedni.

Warto przy tym zauważyć, że o ile badanie przeprowadzane w grudniu ub.r. miało charakter typowo prognostyczny, to najnowsze zostało przeprowadzone po zakończeniu pierwszego półrocza. Przedsiębiorcy dysponowali już zatem wiedzą o wielkości sprzedaży, jaką udało im się zrealizować w pierwszych sześciu miesiącach. Ich przewidywania dotyczące całego roku były więc obarczone mniejszym poziomem niepewności.

1-615

Trzeba więcej sprzedać, żeby utrzymać przychody

Przewidywania przedsiębiorców dotyczące wielkości obrotów warto odnieść do innej badanej kategorii, czyli cen sprzedawanych towarów i usług. Aż 82% ankietowanych przedsiębiorców przyznało, że mimo rosnącej inflacji nie zamierza w tym roku podnosić cen. Takich osób jest więcej niż w badaniu z przełomu marca i kwietnia (75%). Zmalał też odsetek tych, którzy chcą podnieść ceny (z 19% do 14%). Połączenie stabilizacji cen ze zgłaszanym przez ponad połowę przedsiębiorców planem zwiększenia obrotów oznacza, że przedsiębiorcy z wyższymi wolumenami próbują zrekompensować sobie brak możliwości podnoszenia cen.

2-489

Inwestycje odłożone na później

O ile w przypadku przewidywań dotyczących obrotów uzyskane w najnowszym badaniu wyniki nie różnią się znacząco od tych sprzed kwartału, to niepokojące sygnały pojawiły się w odpowiedziach dotyczących planowanych inwestycji. Już w poprzednim badaniu zaobserwowaliśmy, że firm gotowych inwestować w środki trwałe jest mniej niż pod koniec 2011 roku. Wtedy jednak wiązaliśmy to z cyklicznością – małe firmy kumulują wydatki inwestycyjne w ostatnich tygodniach roku, bo dzięki nim, starają się obniżyć zobowiązania względem fiskusa (dotyczy to podatku dochodowego i VAT). Znaczący wzrost w kolejnym badaniu odsetka przedsiębiorców, którzy nie planują inwestycji, nie pozwala jednak sprowadzać tego problemu wyłącznie do czynników sezonowych. Odsetek przedsiębiorców, którzy nie planują inwestycji w środki trwałe w tym roku wzrósł do 61%, z 52% w poprzednim badaniu i 37% w grudniowym. – Mamy coraz więcej sygnałów od przedsiębiorców, że wolą wstrzymać się z dużymi zakupami w tym roku – mówi Dariusz Makosz, dyrektor zarządzający w Idea Banku. Co ciekawe, nie wynika to stąd, że ich bieżąca sytuacja się pogarsza – co potwierdzają udzielone nam odpowiedzi dotyczące obrotów – ale z obaw o to, że w przyszłości koniunktura może się zmienić. – Gdy przedsiębiorcy cały czas słyszą, że ma być gorzej, a do tego widzą, jak zmienia się kurs złotego, co u części z nich potęguje uczucie niepewności, zaczynają się zastanawiać, czy pieniądze wydane na nowy sprzęt, maszynę czy samochód zwrócą się i kiedy to nastąpi – dodaje Dariusz Makosz. Podobne obawy mogą pojawić się wtedy, gdy firma zaczyna odczuwać problemy z regulowaniem należności przez kontrahentów. – Jeśli nawet księgowo jej przychody rosną, ale kontrahenci opóźniają się z płatnością za faktury, przedsiębiorca będzie bardzo ostrożny z zaciąganiem kredytów na inwestycje, aby nie utracić płynności finansowej – ocenia ekspert.

Wśród firm, które jednak planują inwestycje niezmiennie numerem jeden pozostają zakupy środków transportu. Zakup samochodu planuje w tym roku 14% badanych. Na drugim miejscu jest sprzęt, a na trzecim ex equo nieruchomości i wyposażenie biura.

3-610

Zwolnień nie będzie

Obawy o przyszłość póki co nie znajdują odzwierciedlenia w planach dotyczących redukcji zatrudnienia. Aż 97% badanych, którzy zatrudniają pracowników, przyznało, że nie zamierza w tym roku ograniczać ich liczby. Odsetek ten jest nawet większy niż w poprzednim badaniu (94%). Można to wiązać z oczekiwaniem dotyczącym zwiększenia obrotów, a także z tym, że liczba personelu jest bardzo ograniczona i często warunkuje możliwość funkcjonowania firmy.

4-538

W prowadzonym co kwartał badaniu Tax Care i Idea Banku pytamy też przedsiębiorców o ich oceny perspektyw dla całej gospodarki. W kolejnej ankiecie obserwujemy spadek odsetka przedsiębiorców spodziewających się, że polska gospodarka będzie rozwijać się w tym roku w tempie zbliżonym do 2011 r. oraz wzrost odsetka osób przewidujących, że gospodarka zwolni. Jest to zbieżne z przewidywaniami ekonomistów. MFW przewiduje w najnowszej prognozie dla Polski, że PKB zwolni w tym roku do 2,6% (w przyszłym roku gospodarka ma rozwijać się w tempie 3%).

5-563

Spora grupa niezadowolonych z sytuacji gospodarczej

Co ciekawe, choć pół roku przedsiębiorcy i cała gospodarka mają już za sobą, to wciąż na bardzo wysokim poziomie (dokładnie 22%) utrzymuje się odsetek badanych, którzy wieszczą w tym roku Polsce recesję. Jej wystąpienie wymagało głębokiego spadku PKB w drugim półroczu, co bez nagłych i niespodziewanych zjawisk na świecie jest praktycznie niemożliwe. Takie odpowiedzi mogą albo świadczyć o niezrozumieniu pojęcia recesja (choć było ono tłumaczone badanym dodatkowo jako spadek PKB), albo być po prostu wyrazem niezadowalania z braku wsparcia przedsiębiorczości ze strony państwa czy innych trudności, na jakie napotykają prowadzący własną działalność. Opierając się na wynikach innego badania przeprowadzonego przez Tax Care i Idea Bank uszeregowaliśmy je następująco: ograniczony dostęp do finansowania dla rozpoczynających własny biznes, nieprecyzyjne i skomplikowane przepisy podatkowe, wysokie pozapłacowe koszty zatrudnienia pracowników, nieefektywny system ściągania należności od dłużników, ograniczony dostęp do informacji przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej czy uciążliwe kontrole skarbowe.

 

Katarzyna Siwek
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także