Bezpieczniejszy handel w Internecie
http://sxc.hu/

Bezpieczniejszy handel w Internecie

Projekt zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną porusza kwestie ochrony danych osobowych i przesyłania informacji handlowych.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rada Ministrów przyjęła podczas ostatniego posiedzenia we wtorek (7 czerwca) projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany będą dotyczyły przedsiębiorców handlujących w Internecie. Nowelizacja określa także kwestię reklamy internetowej zawodu regulowanego, porządkuje przepisy w zakresie ochrony danych osobowych i doprecyzowuje pojęcie informacji handlowej.


Projekt założeń przewiduje, że informację handlową ma stanowić każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług bądź przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód regulowany. Pod pojęciem zawodu regulowanego rozumiemy zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych polskich przepisach. W Polsce jako zawód regulowany zdefiniowane są m.in. zawody architekta, prawnika, pielęgniarki.


W założeniach uwzględniono także obowiązki usługodawcy związane z informacją handlową. Uregulują one kwestie niechcianych wiadomości e-mail lub sms/mms. Firma przesyłająca swoje oferty handlowe będzie miała obowiązek podawania nazwy podmiotu organizującego w jego imieniu np. konkurs lub loterię. Klient otrzymujący informację handlową uzyska jednocześnie dane nie tylko o firmie, na której zlecenie jest ona rozpowszechniana, ale również o firmie, która bezpośrednio rozpowszechnia informacje handlowe. Będą w nich zawarte wskazówki, w jaki sposób można odmówić dalszego otrzymywania niechcianej informacji handlowej.


Usługodawca świadczący usługi przez Internet będzie musiał także udostępnić swoim klientom takie środki techniczne, które pozwolą na sprawdzenie, czy dane podawane podczas składania zamówienia są poprawne, a także na ich korektę przed ostatecznym wysłaniem.


Przedsiębiorcy świadczący usługi w Internecie będą musieli podawać, oprócz adresu poczty elektronicznej, także inne dane (np. numer telefonu) umożliwiające nawiązanie szybkiego kontaktu. Mogą one mieć również postać formularza on-line, za pośrednictwem którego będzie można przesłać pytanie i otrzymać odpowiedź zwrotną na pocztę e-mail.


Projekt zwraca uwagę na powszechne niedostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niewidomych i słabo widzących. Aby zapobiegać zjawisku wykluczenia cyfrowego, projektowana nowelizacja przewiduje dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


W trakcie konsultacji społecznych zaproponowano także, by w projekcie nowelizacji znalazły się przepisy porządkujące regulacje w zakresie ochrony danych osobowych.


Uregulowano także zagadnienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności usługodawców, którzy są pośrednikami w przekazywaniu danych. Zaproponowano poszerzenie katalogu wyłączeń o sytuacje „pośredniczenia” w dostępie do cudzych danych poprzez zamieszczanie odesłań do stron WWW. Chodzi o to, że usługodawca nie poniesie odpowiedzialności, jeśli potencjalny użytkownik, po kliknięciu linka na stronie będącej zasobem udostępnianym przez usługodawcę, przeniesie się na witrynę z cudzymi danymi.


Z odpowiedzialności będą też zwolnieni usługodawcy oferujący usługę wyszukiwania za pomocą wyszukiwarek internetowych informacji o tym, gdzie w Internecie można znaleźć określone treści.


W projekcie wprowadzono regulację dotyczącą procedury blokowania dostępu do bezprawnych informacji. Zakłada się stworzenie szybkiego mechanizmu umożliwiającego uprawnionemu bądź usługodawcy obronę swych praw przed wkroczeniem na drogę sądową.

 

 

 

Źródło: MSWiA

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
W sieci kwitnie handel danymi osobowymi