Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 313 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

191 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Banderole legalizacyjne na wyroby tytoniowe
Redakcja
http://sxc.hu/

Banderole legalizacyjne na wyroby tytoniowe

Podziel się tym artykułem:   

Od marca sprzedawcy mają obowiązek sprzedaży wyrobów tytoniowych tylko z oznaczeniem bieżącego roku kalendarzowego.

Od dnia 1 marca 2009 r. obowiązują nas nowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.), które nakładają na sprzedającego obowiązek dopilnowania, aby wyroby tytoniowe posiadały odpowiednie oznaczenie, informujące o dacie wytworzenia produktu. Na każdym jednostkowym opakowaniu powinna znajdować się akcyza w formie nalepki, na której naniesiony jest rok, odpowiadający obecnemu rokowi kalendarzowemu.

Chociaż obecnie papierosy powinny mieć nalepkę z rokiem 2011, jeszcze do niedawna można było trafić na produkty oznaczone rokiem poprzednim, 2010. Było to możliwe w związku z możliwością przedłużenia okresu sprzedaży takich towarów do końca lutego, tj. 28, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. Po tym terminie powinny one zostać wycofane z obrotu bądź oznaczone specjalnymi legalizacyjnymi oznaczeniami.

Wraz z ostatnim dniem lutego przedsiębiorca powinien był przedstawić spis aktualnie posiadanych wyrobów tytoniowych, przesłać go do urzędu celnego oraz zakupić legalizujące oznaczenia akcyzy.  Następnie, po uprzednim złożeniu wniosku, zakupić banderole legalizacyjne, w wysokości 1,3 zł za sztukę, wydane przez naczelnika urzędu celnego właściwemu posiadaczowi wyrobów tytoniowych. (W przypadku nie dopełnienia takiego obowiązku podatnik poniesie karę grzywny w wysokości 720-krotności stawki dziennej).

Jeżeli jednak niewykorzystane w danym roku banderole legalizacyjne zwrócimy organowi, który je wydał, do 31 stycznia roku następnego, możemy liczyć na zwrot kosztów stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, kwoty wpłaconej na pokrycie kosztów wytworzenia banderol oraz kwoty za legalizujące znaki akcyzy.

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl